Kalkulačka IFCO pre odhad zníženia dopadu na životné prostredie

Tento nástroj pomôže odhadnúť zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie vrátane emisií skleníkových plynov (CO2), acidifikácie a eutrofikácie, ktorý možno realizovať prechodom z jednorazových obalov na opakovane použiteľné plastové prepravky na prepravu čerstvých produktov. Pre jednoduchosť sú emisie skleníkových plynov vyjadrené z hľadiska počtu odstavených vozidiel a acidifikácia a eutrofikácia sú vyjadrené v počte kg znečistenia. Táto kalkulačka bola vyvinutá na základe zistení výskumu Udržateľnosť obalových systémov na prepravu ovocia a zeleniny v Európe (Sustainability of Packaging Systems for Fruit and Vegetable Transport in Europe) podľa analýzy životnosti (aktualizácia v r. 2009), ktorú vo februári 2009 zverejnila organizácia Stiftung Initiative Mehrweg.

Hmotnosť na jeden prípad ( kg )

RPC Posielame

0

Počet odstavených vozidiel za rok

0

Príspevok na ochranu ekosystémov Zeme

0

Príspevok na ochranu oceánov Zeme

Legend
Annual CO2 reduction using RPCs = 13.224.134 kg
Annual RPC Solid waste reduction using RPCs = 13.792.420 kg
Annual RPC energy demand reduction using RPCs = 1.734.107 GJ
Annual RPC water use reduction using RPCs = 3.199.741 m3