Vision og mission

Vision

IFCO’s vision er at opnå og fastholde globalt lederskab og profitabilitet i alle vore virksomheder uden at ofre eller gå på kompromis med vores moralske ansvar over for de mennesker, vi arbejder sammen med og over for det økologiske system, vi får vores ressourcer fra.

Mission

Vores RPC-løsninger er de nyeste på markedet og designet til at yde optimal beskyttelse for miljøet. IFCO’s mission er at tage de sociale og miljømæssige overvejelser i betragtning i en proces, hvor vi konstant vil forbedre vores løsninger, så de er mest omkostningseffektive og på miljøvenlig vis kan supportere vores kunder.

Corporate Culture

Som global virksomhed er det nødvendigt at tænke og kommunikere på tværs af sprog og geografiske barrierer, samt rettidigt at orientere os strategisk. I vores stræben mod at blive en succes på vores markeder vil vi dog også være fleksible og tilpasse vores globale strategi til de lokale markedsforhold.

Vores forretningsmodel kræver, at vi opretholder tætte forhold til vores kunder og de lokale markedsforhold. For at sætte dette i perspektiv tænker vi globalt og agerer lokalt. Derfor er vores operationelle team som regel rekrutteret i de individuelle lande og regioner, vi opererer i. Grundet deres tætte kontakt til vores kunder, er vi bekendt med de individuelle kundebehov og krav, og vi er samtidig velbevandrede i de forskellige kulturer, som karakteriserer de individuelle markeder. Denne tætte interaktion med vore kunder og miljøet, de opererer i, er afgørende for vores succes på længere sigt.