Vypočítajte si svoje výhody

Vypočítajte svoje úspory v oblasti životného prostredia pri používaní opakovane použiteľných plastových prepraviek (OPPP) od spoločnosti IFCO vo svojom dodávateľskom reťazci čerstvých potravín pomocou nášho nástroja na odhad zníženia dopadu na životné prostredie.

Nástroj IFCO na odhad zníženia dopadu na životné prostredie

Tento nástroj dokáže odhadnúť priemerné zníženie dopadu na životné prostredie pri používaní OPPP prepraviek v porovnaní s jednorazovými obalmi v dodávateľskom reťazci čerstvých potravín.

Výsledkom je odhad priemerných hodnôt objemu emisií CO2, spotreby vody a množstva pevného odpadu. Odhadované výsledky úspor sme premenili na prehľadnejšie ekvivalentné ukazovatele uvedené nižšie:

  • počet vozidiel na cestách,
  • úspora vody vo forme 5-minútových spŕch,
  • objem pevného odpadu vo forme množstva odpadu, ktorý ľudia denne vyhodia.

Environmental Reduction Estimator

about this tool

About this tool

Estimates are based on the following studies: Carbon Footprint of Food Packaging, conducted by the Fraunhofer Institute; Comparative Life Cycle Assessment (LCA) of Reusable Packaging Containers and Corrugate Containers, conducted by Franklin Associates - ISO14040/44 and peer reviewed; Determination of spoilage levels of fresh fruit and vegetables according to the type of packaging conducted by the Fraunhofer Institute.

IFCO RPCs shipped

0 cars
off the road per year

0 kg
less peoples daily trash

0
less 5 minutes showers

Kontaktujte nás!

Náš certifikát trvalej udržateľnosti

Každoročne vykonávame odhad celkového dopadu používania OPPP prepraviek IFCO a poskytujeme našim zákazníkom certifikát trvalej udržateľnosti zdôrazňujúci ekologické úspory, ktoré dosiahli používaním OPPP prepraviek IFCO vo svojich dodávateľských reťazcoch.

OPPP prepravky IFCO a technológia SmartCycle tvoria základ cyklického hospodárstva, ktoré je prospešné pre všetkých – od producentov a obchodníkov až po spotrebiteľov a životné prostredie. Ďalšie informácie o našom trvalo udržateľnom podnikaní a certifikáte.
followNewsletter
Ako vám môžeme dnes pomôcť?