IFCO – váš dôveryhodný partner v oblasti bezpečnosti potravín

Prioritou spoločnosti IFCO je bezpečnosť potravín. Spoločnosť IFCO kladie veľký dôraz na bezpečnosť potravín a hygienu našich opakovane použiteľných plastových prepraviek (OPPP). OPPP prepravky IFCO, ktoré už boli od roku 1992 použité nespočetne veľakrát na prepravu tovaru s kratšou trvanlivosťou, neboli nikdy označené za zdroj narušenia bezpečnosti potravín. Zistite, ako napĺňame tento záväzok pomocou našich špičkových produktov, prísnych sanitačných procesov, neustáleho testovania a špecializovaných odborníkov.

OPPP prepravky IFCO majú bezchybnú povesť v bezpečnosti potravín

Záleží nám na veciach, ktoré sú pre Vás dôležité. Vynakladáme obrovské úsilie na vytvorenie programov bezpečnosti potravín a štandardizovanie našich globálnych procesov, pretože pred cenovo výhodným dodaním najčerstvejších potravín musíme najskôr zaručiť ich bezpečnosť. Naše OPPP prepravky majú certifikát potravinovej bezpečnosti. Naše postupy a procesy umývania sú medzinárodne certifikované podľa najprísnejších noriem potravinárskeho odvetvia. Naši odborníci majú desaťročia skúseností. Tieto prvky sú vzájomne prepojené a každý z nich tvorí základný kameň toho ďalšieho.

V rámci poolingového systému, akým je IFCO SmartCycle, je mimoriadne dôležité čistenie a dezinfekcia OPPP prepraviek. Na tento účel využívame automatizované procesy, ktoré slúžia na zneškodnenie alebo odstránenie ľudských a rastlinných patogénov. Ešte nikdy nebol zaznamenaný prípad prenesenia rastlinných vírusov z OPPP prepraviek značky IFCO. Naše OPPP prepravky sa pred opätovným odoslaním najskôr prepláchnu, potom umyjú, opláchnu a vydezinfikujú pomocou dezinfekčných prostriedkov. Keďže neustále sledujeme naše procesy prostredníctvom našej vlastnej technológie SmartGuardian™, zaručujeme najvyššiu úroveň kvality a hygieny produktov.

Spoločnosť IFCO podporuje programy bezpečnosti potravín

V dodávateľskom reťazci s čerstvými produktami je mimoriadne dôležitá bezpečnosť potravín. Vo všetkých svojich procesoch spoločnosť IFCO jasne dáva najavo svoj záväzok dodržiavať bezpečnosť potravín. Vynakladáme mimoriadne úsilie na monitorovanie procesov a zavádzanie programov na podporu bezpečnosti potravín, pretože táto filozofia je mimoriadne dôležitá. Pri každom procese sa analyzujú riziká a určujú kritické body a zároveň sa overujú a dokumentujú dané metódy. No žiadny proces sa nezaobíde bez náležitého prístupu pracovníkov: vaši zamestnanci musia vniesť dané princípy do svojho každodenného postoja a konania!

Zistite, ako dokážu naši pracovníci, produkty a služby podporiť vašu snahu v oblasti bezpečnosti potravín. Napríklad naše označovanie paliet vás uistí, že OPPP prepravky IFCO dostanete hygienicky čisté. Pomocou funkcií sledovania môžete monitorovať celý chladiaci reťazec. A zistíte, prečo sa pri našom systéme na jeden dotyk One-touch system takmer vôbec nedotknete potravín.

Spoločnosť IFCO spĺňa a dokonca prekonáva globálne metodológie

Náš dôraz na kvalitu, hygienu a testovanie potvrdzujú externé organizácie.

  • Dosiahli sme certifikáciu podľa normy Current Good Manufacturing Practices (CGMP), ktorá zaručuje náležité monitorovanie výrobných procesov
  • Imamo tudi certifikat za upravljanje kakovosti (ISO 9001)
  • A čo je veľmi dôležité, náš proces čistenia je kontrolovaný nezávislými tretími stranami, takže spĺňa najprísnejšie globálne štandardy v oblasti bezpečnosť potravín, ako aj hygienické a priemyselné štandardy
  • Pravidelné testy a kontroly tretími stranami dokazujú, že naše čistiace a dezinfekčné procesy sú výnimočne účinné pri odstraňovaní mikroorganizmov, toxických látok a iných nečistôt
  • Tieto testy potvrdzujú, že dezinfikované OPPP prepravky IFCO sú rovnako bezpečné ako úplne nové prepravky, či už opakovane použiteľné, alebo jednorazové
  • Naše OPPP prepravky IFCO môžete bez obáv použiť na balenie čerstvých plodín a potravín s kratšou trvanlivosťou

Spoločnosť IFCO má overené procesy umývania

V rámci uzatvoreného cyklu SmartCycle™ podliehajú OPPP prepravky IFCO pravidelnému sledovaniu na úrovni paliet. V našich vysoko automatizovaných umývacích centrách sa každá OPPP prepravka samostatne umyje a vydezinfikuje v rámci overeného procesu spĺňajúceho prísne podnikové smernice, ktoré sa používajú v našich centrách po celom svete.

Odborná stránka nášho umývacieho procesu

Chceli by sme vám tiež priblížiť odbornú stránku nášho moderného čistiaceho a sanitačného procesu, ktorý slúži na zneškodnenie alebo odstránenie širokého spektra mikroorganizmov.

Systém SmartGuardian™ vyvinutý spoločnosťou IFCO neustále monitoruje procesy a získané údaje sa pravidelne overujú.

Záruka našich partnerov

Náš globálny sanitačný partner zaručuje účinnosť čistiacich a dezinfekčných prostriedkov proti vírusom aj baktériám. Tu môžete nahliadnuť do vnútra umývacieho centra spoločnosti IFCO

Štúdie s výzvou pri umývaní

V rámci nášho kontrolného procesu vykonávame dodatočné štúdie s „výzvou pri umývaní", aby sme sa uistili, že pri našom procese umývania sa účinne odstránia alebo zlikvidujú ľudské aj rastlinné patogény. Tieto štúdie potvrdili, že nehrozí riziko prenosu z našich OPPP prepraviek.

Ďalšie informácie o našich štúdiách s výzvou pri umývaní

IFCO zamestnáva odborníkov na bezpečnosť potravín

OPPP prepravky IFCO sa neustále testujú a kontrolujú, aby neobsahovali žiadne kontaminanty. Plne sa spoliehame na naše prísne sanitačné a štandardizované procesy, aby sme poskytovali hygienicky čisté OPPP prepravky. V rámci nášho záväzku zamestnávame odborníkov na bezpečnosť potravín, ktorých úlohou je riadiť pravidlá, sledovať procesy alebo reagovať na potenciálne hrozby. Zaručia, že naše procesy sú vždy najvyspelejšie na trhu a predovšetkým bezpečné pre vaše produkty.

V prípade otázok o bezpečnosti potravín a témach súvisiacich s umývaním kontaktujte nášho riaditeľa bezpečnosti potravín a kvality v spoločnosti IFCO.

Bezpečnosť potravín

Expert advice from IFCO’s Global Director of Food Safety

IFCO takes food safety seriously. The company’s Director of Food Safety and Quality, Jeffery Mitchell, is an expert in food-borne illness prevention.

čítaj viac

Zákazníci dôverujú spoločnosti IFCO ako svojmu partnerovi pri bezpečnosti potravín

Najlepším dôkazom našej podpory bezpečnosti potravín sú naši zákazníci. Pestovatelia usilovne pracujú pri pestovaní a zbieraní svojej úrody, ktorú chcú potom rýchlo a bezpečne prepraviť k obchodníkom a spotrebiteľom.

Môžu sa pritom spoľahnúť na metódy umývania a dezinfekcie v spoločnosti IFCO, ktoré odstránia kontaminanty aj mikroorganizmy vrátane baktérií a rastlinných vírusov. A vedia, že ich produkty sú v OPPP prepravkách IFCO v dokonalom bezpečí.

Pozrite si, ako talianski pestovatelia prepravujú svoje čerstvé plodiny v OPPP prepravkách IFCO – a dôverujú pritom spoločnosti IFCO, že zaručí bezpečnosť potravín.

Bezpečnosť potravín je našou prioritou. Máte ďalšie otázky?

Kontaktujte nás!

followNewsletter
Ako vám môžeme dnes pomôcť?