MyIFCO™ - digitálne služby stvorené pre vás

Spoločnosť IFCO ponúka celý rad digitálnych služieb, ktoré vám ušetria čas aj peniaze – a neustále ich inovuje. Pomôžeme vám ľahšie riadiť inventár vášho poolingového vybavenia, aby ste zefektívnili svoju prevádzku.

Digitalizácia a automatizácia v potravinárstve

Digitálne procesy a automatizácia zvyšujú v rámci potravinového priemyslu presnosť, praktickosť a produktivitu a zároveň pomáhajú znižovať jednotkové náklady. Takéto investície a vývoj však slúžia predovšetkým na dosiahnutie maximálnej bezpečnosti potravín. Prostredníctvom MyIFCO™ a iných online nástrojov od IFCO pokračujeme v rozširovaní našich digitálnych služieb, aby sme dosiahli tieto ciele. Naše online nástroje a mobilné funkcie znížia náročnosť spravovania vášho inventára opakovane použiteľných plastových prepraviek (OPPP), vďaka čomu ušetríte čas aj peniaze.

Inováciami v každej fáze inteligentného cyklu IFCO SmartCycle vám pomôžeme ľahšie zvládnuť pracovné procesy. Stabilná konštrukcia a štandardizované rozmery opakovane použiteľných plastových prepraviek (OPPP) od spoločnosti IFCO podporujú automatizáciu, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri rýchlej a úspornej distribúcii potravín.

S digitalizáciou ide ruka v ruke automatizácia. Keďže technológie zohrávajú čoraz dôležitejšiu rolu v potravinovom dodávateľskom reťazci, potrebujete po svojom boku spoľahlivého partnera dokonale pripraveného na tieto revolučné trendy.

Opakovane použiteľné plastové prepravky (OPPP) IFCO sú optimálne pri procesoch automatizácie

Pri efektívnej automatizácii skladov zohráva rozhodujúcu úlohu správny typ obalových jednotiek. Iba správne spôsoby manipulácie, prepravy, skladovania a vystavenia v obchodoch zaručia najvyššiu úroveň bezpečnosti potravín a zabránia nákladnému poškodeniu a znehodnoteniu produktov.

čítaj viac

Zvyšovanie efektívnosti v rámci potravinového dodávateľského reťazca

Vaša digitálna cesta so spoločnosťou IFCO sa začína pri MyIFCO™ – oblasti vášho individuálneho zákazníckeho účtu. MyIFCO™ umožňuje celkovo jednoduchšie riadenie vašich poolingových procesov. Celý proces spravovania vašich OPPP prepraviek IFCO môžete vykonávať z jedného miesta, a to vrátane objednávania, inventarizácie a spätného vyzdvihnutia. Môžete sa spoľahnúť, že poskytovanie hostingových služieb a zabezpečenie sú stredobodom online aktivít spoločnosti IFCO. Vaše údaje sú u nás v bezpečí.

Výhody pre vás

 • Prihlásenie sa do systému IFCO je jednoduché. Táto heslom chránená služba je prístupná bezplatne prostredníctvom vášho zákazníckeho ID
 • Nevyžaduje sťahovanie žiadneho softvéru
 • Je dostupná vo viac ako 20 jazykoch
 • MyIFCO™ vám poskytne priamy kontakt na miestne stredisko služieb zákazníkom
 • Naše clearingové služby si môžete prispôsobiť podľa vlastných potrieb
 • Naše podnikové rozhranie finančného a skladového riadenia je SAP R/3
 • MyIFCO™ ponúka prehľadnú štruktúru a jednoduchú navigáciu, ako aj inteligentné funkcie vyhľadávania a možnosti sťahovania súborov

Ďalšie funkcie služby MyIFCO™ vám umožnia zaznamenávať pohyby vašich objednávok na úrovni maloobchodných predajní. Ako zástupca maloobchodnej prevádzky môžete napr. sledovať počet OPPP prepraviek nachádzajúcich sa vo vašej prevádzke a počet spätne vyzdvihnutých prepraviek. Vďaka tomu dokážete identifikovať potenciálne neefektívne alebo stratové procesy v rámci svojho dodávateľského reťazca.

Objednávanie OPPP prepraviek

Aplikácia na elektronické objednávanie MyIFCO™ Online Ordering vám umožní objednávať OPPP prepravky IFCO z akéhokoľvek digitálneho zariadenia.

Výhody pre vás:

 • Spracovanie viacerých objednávok súčasne.
 • Prednastavené parametre vrátane položky „Moje obľúbené" vám pomôžu pri výbere modelov, množstva a dátumov.
 • Bleskový prehľad všetkých nevybavených objednávok a naplánovaných dodávok na obrazovke kalendára.
 • Jednoduché vrátenie nadbytočných OPPP prepraviek IFCO.
 • Bez potreby investícií a zaškolenia.

Ďalšie informácie

Opätovné vyzdvihnutie OPPP prepraviek

MyIFCO™ Recollect vám umožní používať funkcie spätného vyzdvihnutia a kontroly vo vašom smartfóne.

Výhody pre vás:

 • Rýchle skenovanie stohovaných prepraviek – alebo aj pomiešaných paliet – na jednoduché spočítanie a identifikovanie OPPP prepraviek IFCO určených na spätné vyzdvihnutie.
 • Správne a plné naloženie nákladného vozidla pomocou prednastavených parametrov.
 • Zjednodušenie riadenia stavu skladových zásob OPPP prepraviek IFCO, ktoré boli vrátené do servisných stredísk.
 • MyIFCO™ Recollect, ktorá bude dostupná do konca roka 2019, umožní revolučne jednoduché spravovanie vášho poolingového inventára.

Ďalšie informácie

Procesy čistenia

SmartGuardian™ zaručuje presné vyčistenie a dezinfekciu OPPP prepraviek IFCO.

Výhody pre vás:

 • Technológia SmartGuardian™ monitoruje naše plne automatické umývacie a dezinfekčné procesy a následne vygeneruje hlásenie o všetkých parametroch
 • IFCO uchováva údaje o umývaní, aby vám pri každej palete poskytla kontrolný záznam na účely potravinovej bezpečnosti
 • Naša najmodernejšia monitorovacia technológia zaručí, že vaše produkty budú kompletne chránené pred kontamináciou Ďalšie informácie

Digitalizácia IFCO: Využitie technológií dômyselným spôsobom

Ak je to pre váš podnik zmysluplné, používame senzorové technológie na rozpoznávanie OPPP prepraviek. Naše najmodernejšie IT systémy uľahčujú spravovanie vášho poolingového vybavenia. Patria medzi ne webový clearingový systém, systém na sledovanie zdieľane využívaného vybavenia, ako aj nástroje na plánovanie a simuláciu, ktoré optimalizujú logistické procesy. Umožníme vám prispôsobiť úroveň využitia digitálnych technológií podľa vlastných potrieb vášho podniku.

Zvyšovanie efektívnosti v rámci potravinového dodávateľského reťazca

V rámci dodávateľského reťazca mnohí z našich klientov čoraz viac využívajú pri svojej prevádzke a poskytovaní služieb digitálne technológie, vďaka čomu zvyšujú transparentnosť pre spotrebiteľov. Digitálne riadenie fariem využíva robotiku, snímače a satelitné systémy. V rámci logistických prevádzok sa ďalej sledujú zásielky čerstvých potravín prostredníctvom rádiofrekvenčného snímania (RFID), mobilných sietí alebo satelitnej technológie. V automatizovaných skladoch sa tovar triedi a vychystáva prostredníctvom robotov a dopravníkov. Mnoho obchodníkov zároveň automatizuje procesy a využíva analýzu údajov na presnejšie odhadovanie dopytu.

Pri každom z týchto krokov umožňuje rozrastajúci sa sortiment digitálnych služieb spoločnosti IFCO zvyšovať efektívnosť, podporovať lepšiu integráciu prevádzkových procesov a pomáhať zaručiť bezpečnosť potravín. Náš rozširujúci sa sortiment vzájomne prepojených a internetových služieb vám zároveň umožní rýchlejšie pracovať – a pokračujeme v zavádzaní ďalších inovácií. Vďaka vývoju najmodernejších digitálnych služieb, ako je MyIFCO, a prepájaniu údajov je spoločnosť IFCO flexibilná a môže lepšie plniť, reagovať na alebo dokonca predvídať Vaše potreby a želania. V spoločnosti IFCO každý deň usilovne pracujeme, aby sme našim zákazníkom poskytovali tie najlepšie možné služby.

Presadzovanie inovácií pre kvalitnejší dodávateľský reťazec

Naše produkty patria medzi obalové riešenia s najvyšším stupňom trvalej udržateľnosti na trhu, pričom šetria prírodné zdroje a poskytujú rôzne ekologické výhody. No spoločnosť IFCO nie je lídrom iba v oblasti trvalej udržateľnosti – sme skutočne inovatívnou firmou a priekopníkom v digitalizácii dodávateľského reťazca.

čítaj viac

Objavte ďalšie výhody používania OPPP prepraviek od spoločnosti IFCO

Znížte náklady a dosiahnite úsporu s opakovane použiteľnými plastovými prepravkami (OPPP) od spoločnosti IFCO

Systém na jeden dotyk „One-touch system“ od spoločnosti IFCO šetrí priestor, čas aj peniaze

Kvalita potravín pri použití opakovane použiteľných plastových prepraviek (OPPP)

Dopad na životné prostredie

Vypočítajte si svoje výhody

followNewsletter
Ako vám môžeme dnes pomôcť?