Trvalá udržateľnosť IFCO je kľúčovým prvkom nášho podnikania

Spoločnosť IFCO je popredným svetovým dodávateľom opakovane použiteľných plastových prepraviek (OPPP), ktoré prinášajú mnoho výhod v oblasti nákladov a ochrany životného prostredia. Náš záväzok presadzovania trvalej udržateľnosti však zahŕňa oveľa viac ako len OPPP prepravky. Naším poslaním je zabezpečiť efektívnu a ziskovú prevádzku firmy – bez ohrozenia našich záväzkov voči životnému prostrediu, ľuďom a komunitám, s ktorými spolupracujeme. Táto vízia tvorí srdce našej podnikateľskej filozofie a postupov.

V spoločnosti IFCO považujeme trvalú udržateľnosť za koncept, ktorý zahŕňa všetko, čo robíme. Ziskovosť a morálna zodpovednosť sa nemusia vzájomne vylučovať – a naším cieľom je byť živým dôkazom toho, že takýto ambiciózny cieľ je možné dosiahnuť.

Priekopníci v oblasti trvalej udržateľnosti

IFCO bola prvou firmou na svete, ktorá na začiatku 90. rokov minulého storočia uviedla na trh opakovane použiteľné plastové prepravky – a aj dnes neustále zavádzame inovácie. IFCO SmartCycle™ presadzuje ekologické postupy, ktoré prinášajú úsporu energie aj zníženie množstva odpadu, a siaha od recyklácie vody v našich umývacích centrách až po výrobu nových prepraviek zo starých. Trvalá udržateľnosť je dôležitá pre nás všetkých. Chráňme veci, na ktorých skutočne záleží!

Náš trvalo udržateľný prístup – filozofia „troch E"

Náš prístup v oblasti trvalej udržateľnosti tvoria tri základné kamene

Environment ako životné prostredie

Chránime životné prostredie znižovaním množstva odpadu, emisií a spotreby vody a pomáhame zákazníkom pracovať ekologickejšie

Employees ako zamestnanci

Umožňujeme našim pracovníkom aplikovať ekologické postupy v bezpečnom pracovnom prostredí a podporujeme komunity, v ktorých žijú a pracujú

Engagement ako angažovanosť

Reálne podporujeme komunity, v ktorých pracujeme, poskytovaním finančnej pomoci a tisícok OPPP prepraviek pre potravinové banky a iné charitatívne organizácie

Ako navrhujeme pre cyklické hospodárstvo a plnú udržateľnosť?

Spoločnosť IFCO už tradične v plnej miere podporuje princípy cyklického hospodárstva. Náš obchodný model nazerá na dodávateľský reťazec čerstvých potravín ucelene a zameriava sa na udržateľné opakovane použiteľné obalové riešenia, ktoré sú 100 % recyklovateľné. Maximalizujeme efektivitu a minimalizujeme svoju vlastnú uhlíkovú stopu a uhlíkovú stopu našich zákazníkov.

Podporovaním konceptu „zdieľanie – opakované použitie – redukovanie" neobmedzene viac udržateľného cyklického hospodárstva odmietame lineárne návrhy „vziať – vyrobiť – vyhodiť". Spoluprácou s nami znižujete plytvanie – plytvanie potravinami, plytvanie energiami a plytvanie materiálmi.

Prepravovanie vašich čerstvých výrobkov v IFCO OPPP pozitívne vplýva na životné prostredie, ľudské zdravie a vašu celkovú udržateľnosť. To je dôvod, prečo sme preferovaným partnerom pre spoločnosti, ktorým záleží na udržateľnosti.

Všetky IFCO Lift Lock OPPP v Európe majú certifikáciu Cradle to Cradle Certified® Silver

Navrhnuté, vyrobené, zdieľané a recyklované podľa najprísnejších zdravotných, bezpečnostných a environmentálnych noriem – celý náš európsky rad Lift Lock OPPP optimalizovaný pre ovocie a zeleninu, mäso a pečivo má certifikáciu Cradle to Cradle Certified® na úrovni Silver, čo znamená, že tieto prepravky sú v súčasnosti prvými a jedinými OPPP pre čerstvé potraviny s týmto statusom.

Čo znamená mať certifikáciu Cradle to Cradle Certified? Nezávislý program Cradle to Cradle Certified® Products Program je celosvetovo najpokročilejší štandard na navrhovanie a výrobu produktov podľa zásad cyklického hospodárstva. Ide o prémiový orientačný rámec pre udržateľnosť na celom svete a naprieč všetkými priemyselnými sektormi.

Táto prestížna certifikácia kladne zhodnotila naše produktové normy a výrobné procesy podľa piatich výkonnostných kategórií udržateľnosti a zahŕňala zdravie materiálov, opätovné zužitkovanie materiálov, obnoviteľné energie a riadenie uhlíkových emisií, vodné hospodárstvo a sociálnu spravodlivosť. Celkovo sme dosiahli úroveň Silver. V kategórii Opätovné zužitkovanie materiálov sme získali ocenenie Gold.

Partnerstvom s nami a výberom európskych Lift Lock OPPP si pre svoje činnosti dodávateľského reťazca vyberáte možnosť s najlepšou udržateľnosťou.

"V rámci našej snahy dosiahnuť lepšiu udržateľnosť predstavuje naša certifikácia Cradle to Cradle skvelý míľnik na ceste IFCO. Potvrdzuje, že náš prístup so zaujatím stanoviska k udržateľnosti a transparentnosti v dodávateľskom reťazci potravín je správny – a že sme tým správnym partnerom, ktorý posilní tých prevádzkovateľov, ktorí oceňujú udržateľné riešenia."

Ochrana životného prostredia

OPPP prepravky IFCO a technológia SmartCycle™ tvoria základ cyklického hospodárstva, ktoré je prospešné pre všetkých – od producentov a obchodníkov až po spotrebiteľov a životné prostredie. SmartCycle™ predstavuje dômyselný logistický proces, ktorý spoločnosť IFCO využíva na riadenie celého dodávateľského reťazca.

Zdieľane využívané OPPP prepravky sú prirodzeným ekologickým nástrojom, pretože umožňujú zdieľanie a opätovné využívanie vybavenia. Vďaka tomu spotrebujú naše OPPP prepravky menej prírodných zdrojov v porovnaní s jednorazovými obalmi, čím prispievajú k ochrane životného prostredia. Je zabezpečená ich kvalitná údržba, aby počas celej svojej životnosti poskytovali stabilný výkon a vydržali priemerne 100 pracovných cyklov. Ak sa však pokazia či prasknú, buď ich opravíme, alebo premeníme na granulát, z ktorého sa vyrobia nové OPPP prepravky, takže sa dostane menej plastov do našich oceánov a životného prostredia.

V porovnaní s jednorazovými obalmi sa pri OPPP prepravkách IFCO vyprodukuje až o 60 % menej emisií CO2 a o 86 % menej pevného odpadu, pričom sa spotrebuje o 64 % menej energie a 80 % menej vody. Zároveň znižujú mieru poškodenia produktov o viac ako 96 %, čím sa výrazne zníži množstvo odpadu z potravín.

Znižovanie množstva odpadu z potravín

Vďaka OPPP prepravkám IFCO sa dosahuje výrazné zníženie množstva odpadu z potravín – poškodí sa až o 96 % menej čerstvých potravín zabalených v plastových prepravkách v porovnaní s jednorazovými obalmi. To je veľmi dobrá správa pre producentov a obchodníkov, ako aj pre životné prostredie!

Čerstvé potraviny prepravované v OPPP prepravkách IFCO zároveň vydržia až o štyri dni dlhšie čerstvé, ako potvrdila nedávna štúdia, ktorú pre spoločnosť IFCO vypracovala spoločnosť Dr. Lippert Quality Management. Optimálne odvetrávanie a robustný dizajn našich OPPP prepraviek prispievajú k dlhšej trvanlivosti čerstvých potravín.

Výhody trvalej udržateľnosti pre všetkých, certifikát trvalej udržateľnosti od spoločnosti IFCO pre maloobchodníkov a producentov

Spoločnosť IFCO zaviedla svoj výročný certifikát trvalej udržateľnosti, ktorý motivuje našich zákazníkov nasledovať náš príklad využívania trvalo udržateľných postupov. Pre každého zákazníka vypočítame úsporu energie a prírodných zdrojov a pošleme mu certifikát uvádzajúci množstvo CO2, vody, energie, tuhého odpadu a odpadu z potravín, ktoré ušetrili používaním OPPP prepraviek IFCO vo svojom dodávateľskom reťazci.

Aj týmto spôsobom prispieva spoločnosť IFCO k vytváraniu ekologického imidžu maloobchodníkov a producentov. Obchodné reťazce aj producenti znižujú množstvo vyprodukovaného odpadu už niekoľko rokov, aby upokojili obavy verejnosti a splnili nové nariadenie EÚ. Používaním našich OPPP prepraviek môžu obchodníci profitovať nielen z vyššie uvedených výhod, ale zároveň zmeniť nakupovanie potravín na ekologickú a zmysluplnú činnosť pre spotrebiteľov.

Náš program nulovej škodlivosti Zero Harm

Spoločnosť IFCO je súčasťou programu kontinuálneho rozvoja, ktorého cieľom je dosiahnuť nulovú škodlivosť (Zero Harm) vo všetkých oblastiach nášho podnikania: prostredie, ľudia, spoločnosť.

čítaj viac

Zamestnanci – trvalá udržateľnosť sa začína u nás

Ako lepšie vyjadriť naše ekologické zmýšľanie a odhodlanie než prostredníctvom našich vlastných zamestnancov? All of our employees are trained in sustainable business practices. V priestoroch a kanceláriách našej firmy napr. nenájdete ani jeden jednorazový pohár, príbor či jednorazovú plastovú fľašu. A snažíme sa tiež čo najmenej využívať dlhé služobné cesty a predchádzať zbytočnému tlačeniu dokumentov.

Zároveň sa staráme aj o rozvoj našich ľudí – prostredníctvom ďalšieho vzdelávania, školení a individuálnych plánov rozvoja.

Dodržiavame najprísnejšie celosvetové štandardy v oblasti bezpečnosti práce a diverzity dodávateľov, ktoré dokážeme flexibilne aplikovať na lokálnej úrovni. Spoločnosť IFCO podporuje diverzitu v rámci celej svojej globálnej siete pobočiek. Sme presvedčení, že spájajúce, bezpečné, tolerantné a rôznorodé pracovné prostredie umožní ľuďom podať ten najlepší výkon a ešte viac podporí trvalú udržateľnosť, ako aj kvalitné riadenie spoločnosti IFCO.

Angažovanosť v sociálnej oblasti: od finančných darov až po dobrovoľníctvo zamestnancov

Vieme, že kvalitnejší dodávateľský reťazec prinesie úžitok nám všetkým. Nielen spoločnosti IFCO a jej zákazníkom, ale aj komunitám, v ktorých podnikáme. Preto sme sa vždy aktívne zapájali do spoločenských a charitatívnych iniciatív.

Spoločnosť IFCO venovala za posledných desať rokov viac ako 300.000 OPPP prepraviek potravinovým bankám po celom svete. Podieľali sme sa tiež na financovaní chladiarenských dodávkových vozidiel, ktoré týmto organizáciám pomáhajú uchovávať potraviny čerstvé počas rozvozu. Pobočky spoločnosti IFCO často poskytujú finančné príspevky lokálnym charitatívnym a humanitárnym organizáciám, ktoré dodávajú potraviny ľuďom v núdzi.

Naša angažovanosť však presahuje za hranice finančných príspevkov a OPPP prepraviek – venujeme aj svoj čas. Každý z našich zamestnancov má možnosť využiť tri dni plateného voľna ako dobrovoľník v miestnych organizáciách, ako sú potravinové banky, zberom a distribuovaním čerstvých aj balených potravín.