Zamestnanie v spoločnosti IFCO

Základným kameňom nepretržitého úspechu spoločnosti IFCO je naša firemná kultúra. Sme presvedčení, že naša firemná kultúra a pozitívne pracovné prostredie výrazne posilňujú motiváciu našich zamestnancov a prispievajú k dlhodobému úspechu našej firmy.

Naša plochá organizačná štruktúra zaručuje otvorenú komunikáciu s dôrazom na hľadanie riešení na všetkých úrovniach našej spoločnosti. Náš štýl riadenia je zameraný na dosahovanie cieľov a výsledkov a zároveň každému zamestnancovi poskytuje dostatok priestoru na uplatnenie jeho/jej podnikateľských zručností. Veríme vo filozofiu otvorených dverí a informácií, pretože tá umožňuje našim zamestnancom zapájať sa do všetkých aktivít v rámci celej spoločnosti IFCO.

Ako globálna spoločnosť musíme myslieť a komunikovať v rôznych jazykoch, zemepisných oblastiach a zodpovedajúcim spôsobom orientovať naše stratégie. Snažíme sa dosiahnuť úspech na každom z našich trhov, byť dostatočne flexibilní, aby sme prispôsobili našu globálnu stratégiu miestnym trhovým podmienkam.

Náš obchodný model si vyžaduje úzke vzťahy s našimi zákazníkmi a prispôsobenie sa miestnym trhovým podmienkam. Aby sme uvedené plnili, myslíme globálne a konáme lokálne. Preto naši prevádzkoví zamestnanci zvyčajne pochádzajú z príslušných krajín a regiónov, v ktorých pôsobíme. Vďaka úzkym kontaktom s našimi zákazníkmi títo pracovníci dôkladne poznajú individuálne potreby aj starosti zákazníkov a sú oboznámení s rôznymi kultúrnymi aspektami typickými pre jednotlivé trhy. Takáto blízka spolupráca s našimi zákazníkmi a znalosť prostredia, v ktorom pôsobia, sú životne dôležité pre dlhodobý úspech.

Práca v spoločnosti IFCO

Pre nás ako poskytovateľa služieb je základným kameňom súčasného aj budúceho úspechu motivácia, podnikateľský duch a kvalifikácia našich zamestnancov. Naši riadiaci pracovníci sa podieľajú na našom úspechu prostredníctvom programov finančných a motivačných benefitov na základe dosiahnutých výsledkov, a zároveň vytvárame stimuly, ktoré motivujú našich pracovníkov iniciatívne a zodpovedne konať v prospech spoločnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry je neustála snaha udržiavať a zvyšovať úroveň výkonnosti našej skupiny spoločností.

Ľudia na prvom mieste

Zavedené postupy a štandardy spoločnosti IFCO výrazne prekonávajú aktuálne platné nariadenia a smernice. Kľúčom k úspechu spoločnosti IFCO sú jej zamestnanci. Firmy spoločnosti prosperujú, pretože ponúkajú pracovné prostredie bez diskriminácie a poskytujú atraktívnu úroveň finančnej kompenzácie aj benefitov pre našich zamestnancov.

Aktuálna ponuka voľných pracovných miest

Neustále hľadáme nové, priekopnícke talenty, ktoré nám pomôžu ďalej budovať vzťahy s našimi zákazníkmi. Pre tých, ktorí chcú rovnako ako my zmeniť spôsob dodávania čerstvých potravín, ponúkame skutočne úžasné pracovné príležitosti.

Preskúmajte spolu s nami svoje príležitosti a ak si myslíte, že ste kandidátom, ktorého hľadáme, podajte si žiadosť.

Pozrite si všetky otvorené pozície v Európe, LATAME (oder Lat.Amerika) a Ázii

Aktuálna ponuka voľných pracovných miest v Severnej Amerike

Department

Position

Location

Admin/Facilities

USA - TX - San Antonio - 606

Admin/Facilities

USA - IN - Indianapolis Service Ctr.

Asset Management

CHL - Santiago - IFCO

Asset Management

CHL - Santiago - IFCO

Asset Management

COL - Bogota - IFCO

Asset Management

USA

Commercial

BRA - Barueri

Commercial

BRA - Simoes Filho

Customer Service

TUR - Istanbul - IFCO RPC

Customer Service

TUR - Istanbul - IFCO RPC

Finance

COL - Medellin - IFCO

Finance

BRA - Barueri

Finance

COL - Medellin - IFCO

Finance

ARG - Buenos Aires - IFCO RPC

Human Resources

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Supply Chain

ROU - Bucharest - IFCO

Supply Chain

COL - Cali - IFCO

Supply Chain

USA - GA - McDonough RPC Service Centre

Supply Chain

COL - Bogota - IFCO

Supply Chain

COL - Bogota - IFCO

followNewsletter
Ako vám môžeme dnes pomôcť?