Zamestnanie v spoločnosti IFCO

Základným kameňom nepretržitého úspechu spoločnosti IFCO je naša firemná kultúra. Sme presvedčení, že naša firemná kultúra a pozitívne pracovné prostredie výrazne posilňujú motiváciu našich zamestnancov a prispievajú k dlhodobému úspechu našej firmy.

Naša plochá organizačná štruktúra zaručuje otvorenú komunikáciu s dôrazom na hľadanie riešení na všetkých úrovniach našej spoločnosti. Náš štýl riadenia je zameraný na dosahovanie cieľov a výsledkov a zároveň každému zamestnancovi poskytuje dostatok priestoru na uplatnenie jeho/jej podnikateľských zručností. Veríme vo filozofiu otvorených dverí a informácií, pretože tá umožňuje našim zamestnancom zapájať sa do všetkých aktivít v rámci celej spoločnosti IFCO.

Ako globálna spoločnosť musíme myslieť a komunikovať v rôznych jazykoch, zemepisných oblastiach a zodpovedajúcim spôsobom orientovať naše stratégie. Snažíme sa dosiahnuť úspech na každom z našich trhov, byť dostatočne flexibilní, aby sme prispôsobili našu globálnu stratégiu miestnym trhovým podmienkam.

Náš obchodný model si vyžaduje úzke vzťahy s našimi zákazníkmi a prispôsobenie sa miestnym trhovým podmienkam. Aby sme uvedené plnili, myslíme globálne a konáme lokálne. Preto naši prevádzkoví zamestnanci zvyčajne pochádzajú z príslušných krajín a regiónov, v ktorých pôsobíme. Vďaka úzkym kontaktom s našimi zákazníkmi títo pracovníci dôkladne poznajú individuálne potreby aj starosti zákazníkov a sú oboznámení s rôznymi kultúrnymi aspektami typickými pre jednotlivé trhy. Takáto blízka spolupráca s našimi zákazníkmi a znalosť prostredia, v ktorom pôsobia, sú životne dôležité pre dlhodobý úspech.

Práca v spoločnosti IFCO

Pre nás ako poskytovateľa služieb je základným kameňom súčasného aj budúceho úspechu motivácia, podnikateľský duch a kvalifikácia našich zamestnancov. Naši riadiaci pracovníci sa podieľajú na našom úspechu prostredníctvom programov finančných a motivačných benefitov na základe dosiahnutých výsledkov, a zároveň vytvárame stimuly, ktoré motivujú našich pracovníkov iniciatívne a zodpovedne konať v prospech spoločnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry je neustála snaha udržiavať a zvyšovať úroveň výkonnosti našej skupiny spoločností.

Ľudia na prvom mieste

Zavedené postupy a štandardy spoločnosti IFCO výrazne prekonávajú aktuálne platné nariadenia a smernice. Kľúčom k úspechu spoločnosti IFCO sú jej zamestnanci. Firmy spoločnosti prosperujú, pretože ponúkajú pracovné prostredie bez diskriminácie a poskytujú atraktívnu úroveň finančnej kompenzácie aj benefitov pre našich zamestnancov.

Aktuálna ponuka voľných pracovných miest

Neustále hľadáme nové, priekopnícke talenty, ktoré nám pomôžu ďalej budovať vzťahy s našimi zákazníkmi. Pre tých, ktorí chcú rovnako ako my zmeniť spôsob dodávania čerstvých potravín, ponúkame skutočne úžasné pracovné príležitosti.

Preskúmajte spolu s nami svoje príležitosti a ak si myslíte, že ste kandidátom, ktorého hľadáme, podajte si žiadosť.

Pozrite si všetky otvorené pozície v Európe, LATAME (oder Lat.Amerika) a Ázii

Aktuálna ponuka voľných pracovných miest v Severnej Amerike

Department

Position

Location

Admin/Facilities

Germany

Asset Management

Colombia

Asset Management

USA, Florida

Asset Management

Germany

Commercial

Colombia

Finance

USA, Florida

Finance

Colombia

Finance

Brazil

Finance

Colombia

Finance

Colombia

Finance

USA, Florida

Finance

Colombia

Finance

Colombia

Human Resources

Colombia

Human Resources

Germany

Human Resources

Germany

Human Resources

USA, Florida

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Sales/Business Development

USA, Florida

Sales/Business Development

USA, Florida

Sales/Business Development

ITA - Milano

Supply Chain

BRA - Caucaia

Supply Chain

Colombia

Supply Chain

Colombia

Supply Chain

Germany

Supply Chain

Colombia

Supply Chain

USA, Texas

Supply Chain

Colombia

followNewsletter
Ako vám môžeme dnes pomôcť?