Zamestnanie v spoločnosti IFCO

Základným kameňom nepretržitého úspechu spoločnosti IFCO je naša firemná kultúra. Sme presvedčení, že naša firemná kultúra a pozitívne pracovné prostredie výrazne posilňujú motiváciu našich zamestnancov a prispievajú k dlhodobému úspechu našej firmy.

Naša plochá organizačná štruktúra zaručuje otvorenú komunikáciu s dôrazom na hľadanie riešení na všetkých úrovniach našej spoločnosti. Náš štýl riadenia je zameraný na dosahovanie cieľov a výsledkov a zároveň každému zamestnancovi poskytuje dostatok priestoru na uplatnenie jeho/jej podnikateľských zručností. Veríme vo filozofiu otvorených dverí a informácií, pretože tá umožňuje našim zamestnancom zapájať sa do všetkých aktivít v rámci celej spoločnosti IFCO.

Ako globálna spoločnosť musíme myslieť a komunikovať v rôznych jazykoch, zemepisných oblastiach a zodpovedajúcim spôsobom orientovať naše stratégie. Snažíme sa dosiahnuť úspech na každom z našich trhov, byť dostatočne flexibilní, aby sme prispôsobili našu globálnu stratégiu miestnym trhovým podmienkam.

Náš obchodný model si vyžaduje úzke vzťahy s našimi zákazníkmi a prispôsobenie sa miestnym trhovým podmienkam. Aby sme uvedené plnili, myslíme globálne a konáme lokálne. Preto naši prevádzkoví zamestnanci zvyčajne pochádzajú z príslušných krajín a regiónov, v ktorých pôsobíme. Vďaka úzkym kontaktom s našimi zákazníkmi títo pracovníci dôkladne poznajú individuálne potreby aj starosti zákazníkov a sú oboznámení s rôznymi kultúrnymi aspektami typickými pre jednotlivé trhy. Takáto blízka spolupráca s našimi zákazníkmi a znalosť prostredia, v ktorom pôsobia, sú životne dôležité pre dlhodobý úspech.

Práca v spoločnosti IFCO

Pre nás ako poskytovateľa služieb je základným kameňom súčasného aj budúceho úspechu motivácia, podnikateľský duch a kvalifikácia našich zamestnancov. Naši riadiaci pracovníci sa podieľajú na našom úspechu prostredníctvom programov finančných a motivačných benefitov na základe dosiahnutých výsledkov, a zároveň vytvárame stimuly, ktoré motivujú našich pracovníkov iniciatívne a zodpovedne konať v prospech spoločnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry je neustála snaha udržiavať a zvyšovať úroveň výkonnosti našej skupiny spoločností.

Ľudia na prvom mieste

Zavedené postupy a štandardy spoločnosti IFCO výrazne prekonávajú aktuálne platné nariadenia a smernice. Kľúčom k úspechu spoločnosti IFCO sú jej zamestnanci. Firmy spoločnosti prosperujú, pretože ponúkajú pracovné prostredie bez diskriminácie a poskytujú atraktívnu úroveň finančnej kompenzácie aj benefitov pre našich zamestnancov.

Aktuálna ponuka voľných pracovných miest

Neustále hľadáme nové, priekopnícke talenty, ktoré nám pomôžu ďalej budovať vzťahy s našimi zákazníkmi. Pre tých, ktorí chcú rovnako ako my zmeniť spôsob dodávania čerstvých potravín, ponúkame skutočne úžasné pracovné príležitosti.

Preskúmajte spolu s nami svoje príležitosti a ak si myslíte, že ste kandidátom, ktorého hľadáme, podajte si žiadosť.

Pozrite si všetky otvorené pozície v Európe, LATAME (oder Lat.Amerika) a Ázii

Aktuálna ponuka voľných pracovných miest v Severnej Amerike

Department

Position

Location

Admin/Facilities

Germany, Munich, Munich

Admin/Facilities

Germany, Munich, Munich

Asset Management

Colombia, Bogota

Asset Management

Chile, Santiago

Asset Management

Chile, Santiago

Asset Management

USA, Florida, Field Based, Florida

Asset Management

Colombia, Bogota

Commercial

Brazil, Barueri

Commercial

Colombia, Medellin

Commercial

Brazil, Barueri

Commercial

Colombia, Bogota

Finance

Germany, Berlin, Berlin

Finance

Colombia, Medellin

Finance

Brazil, Barueri

Finance

Colombia, Medellin

Finance

Colombia, Medellin

Finance

Colombia, Medellin

Finance

Colombia, Medellin

Finance

Germany, Berlin, Berlin

Finance

Germany, Munich, Munich

Finance

Germany, Berlin, Berlin

Finance

Germany, Munich, Munich

Finance

Argentina, Buenos Aires

Finance

Colombia, Medellin

Finance

Germany, Berlin, Berlin

Human Resources

Colombia, Medellin

Information Technology

Germany, Munich, Munich

Information Technology

Germany, Munich, Munich

Information Technology

Germany, Munich, Munich

Sales/Business Development

USA, Florida, Field Based, Florida

Sales/Business Development

POL - Warsaw - IFCO RPC

Sales/Business Development

United Kingdom, High Wycombe

Strategy

Germany, Munich, Munich

Strategy

Germany, Munich, Munich

Supply Chain

Brazil, Barueri

Supply Chain

Colombia, Bogota

Supply Chain

BRA - Sao Joao do Meriti

Supply Chain

Brazil, Caucaia

Supply Chain

Brazil, Cachoeirinha

Supply Chain

Colombia, Bogota

Supply Chain

Colombia, Medellin

Supply Chain

Colombia, Cali

Supply Chain

USA, Indiana, Indianapolis Service Ctr.

Supply Chain

USA, Indiana, Indianapolis Service Ctr.

Supply Chain

Colombia, Bogota

Supply Chain

USA, Georgia, McDonough RPC Service Centre, Georgia

Supply Chain

USA, Indiana, Indianapolis Service Ctr.

Supply Chain

Colombia, Bogota

Supply Chain

USA, Texas, San Antonio, Texas

Supply Chain

USA, Indiana, Indianapolis Service Ctr.

Supply Chain

USA, Florida, Tampa, Florida

followNewsletter
Ako vám môžeme dnes pomôcť?