Opakovane použiteľné obalové riešenia pre potraviny od spoločnosti IFCO

IFCO ponúka najširší sortiment spomedzi všetkých poskytovateľov zdieľaných opakovane použiteľných plastových prepraviek (OPPP). Ponúkame vyše 70 modelov OPPP prepraviek vhodných pre všetky druhy čerstvých potravín, v rôznych veľkostiach vrátane optimalizovaných riešení pre ovocie a zeleninu, banány, mäso, ryby, plody mora, vajcia aj pečivo.

Bez ohľadu na to, čo prevážate, má spoločnosť IFCO to správne opakovane použiteľné obalové riešenie pre všetky vaše potraviny.

Vlastnosti OPPP prepraviek IFCO: odolná konštrukcia, dobré odvetrávanie, možnosť zloženia, ukladania na seba a trvalá udržateľnosť

OPPP sú navrhnuté špeciálne pre prepravu čerstvých výrobkov, keďže majú robustnú konštrukciu, sú dobre odvetrávané a bez dopadu vlhkosti v rámci dodávateľského reťazca. Vysoká miera vetrania v OPPP umožňuje rýchle ochladenie výrobkov a reguláciu teploty pri preprave, čím sa predĺžuje trvanlivosť. Rôzne štúdie nezávislých odborníkov zdokumentovali schopnosť OPPP významne znížiť poškodenie výrobku a množstvo potravinového odpadu v maloobchodnom dodávateľskom reťazci, čo zlepšuje zisky a environmentálne a sociálne dopady maloobchodníkov.

Štandardizovaný a kompatibilný sortiment

Všetky naše opakovane použiteľné prepravky sú štandardizované, takže sa dajú bezpečne stohovať a zaberajú minimum miesta. To znamená menšie poškodenie produktov počas prepravy, menej kamiónov na cestách a bezpečnejší a efektívnejší dodávateľský reťazec.

 • Štandardizované rozmery
 • Kompatibilné so všetkými OPPP prepravkami IFCO
 • Kompatibilné so všetkými štandardnými paletami
 • Ideálne pre automatizované systémy

Pevná konštrukcia

-Nižšia miera mechanického poškodenia (odierania a pomliaždenia)

 • Štruktúra OPPP prepravky stavaná na hmotnosť produktu
 • Pevná konštrukcia odolná voči vlhku
 • Zaisťovacie rohové západky poskytujú stabilitu
 • Ergonomický dizajn

Bezpečné stohovanie

 • Nižšia miera poškodenia počas balenia, stohovania a prepravy
 • Západková konštrukcia
 • Stabilná paleta
 • Ergonomická manipulácia na jednoduchšie stohovanie
 • Stabilita palety odolná voči vlhkosti

Trvalo udržateľný spôsob prevádzky

 • Opakovane používateľná po mnoho rokov, znižuje množstvo odpadu
 • Po skončení prevádzkovej životnosti sa materiál znova použije na výrobu nových OPPP prepraviek
 • Zníženie spotreby obalových materiálov
 • Zníženie množstva odpadu, znečistenia a spotreby prírodných zdrojov

Vďaka čomu sú OPPP prepravky IFCO lepšie ako konkurencia?

OPPP prepravky IFCO poskytujú optimálnu ochranu pre čerstvé potraviny

OPPP prepravky IFCO poskytujú optimálnu ochranu pre čerstvé potraviny. Ich pevná konštrukcia a odvetrávané bočné steny zaručia minimálne poškodenie a optimálne prúdenie vzduchu v rámci celého dodávateľského reťazca, čím sa dosiahne špičková kvalita produktov v obchodoch.

Všetky naše opakovane použiteľné prepravky sú štandardizované, takže sa dajú bezpečne stohovať a zaberajú minimum miesta. To znamená menšie poškodenie výrobkov počas prepravy, menej kamiónov na cestách, ako aj bezpečnejší a efektívnejší dodávateľský reťazec. Zároveň úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi na rozširovaní ponuky v rámci IFCO programu neustáleho výskumu a vývoja.

Účinnejšie odvetrávanie

Dizajn opakovane použiteľných prepraviek IFCO prináša vynikajúce odvetrávanie, takže potraviny sa v nich schladia rýchlejšie a udržia si stabilnejšiu teplotu ako v jednorazových obaloch, a to od výrobcu až na miesto predaja.

OPPP prepravky zaručia, že čerstvé ovocie a zelenina budú dozrievať kontrolovaným spôsobom, vďaka čomu sa dosiahne maximálna trvanlivosť. Špičková regulácia teploty v našich prepravkách zvyšuje kvalitu prepravy všetkých druhov čerstvých potravín, čo sa premieta do dlhšej trvanlivosti, menšieho množstva odpadu z potravín a vyšších tržieb.

Rýchlejšie chladenie a stabilnejšia teplota

OPPP prepravky IFCO preukázateľne predlžujú trvanlivosť čerstvých potravín, čím sa zvyšuje ich predajnosť vďaka vyššej kvalite, lepšiemu vzhľadu a atraktivite. Počas série štúdií dokázali OPPP prepravky od IFCO dlhšie uchovať čerstvé potraviny v lepšom stave v porovnaní s jednorazovými obalmi – ďalší z dôvodov, prečo sú OPPP prepravky oveľa vhodnejšie pre maloobchodníkov aj pestovateľov.

 • Uchovávajú maximálnu čerstvosť a kvalitu produktov v rámci celého dodávateľského reťazca
 • Rýchlejšie a rovnomernejšie chladenie
 • Lepšia regulácia teploty počas prepravy
 • Pomáhajú udržiavať správnu teplotu v centrálnom sklade
 • Čerstvejšie produkty v obchodoch

Optimálna vlhkosť – optimálne čerstvé potraviny

O päť percent vyššia relatívna vlhkosť uchová ovocie a zeleninu dlhšie pekné, čerstvé a šťavnaté. V roku 2013 sa pri nezávislej štúdii Bonnskej univerzity a inštitútu Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics zistilo, že OPPP prepravky vo výraznej miere predchádzajú poškodeniu čerstvých potravín počas prepravy.

Záverom štúdie bolo, že „pri extrapolácii na súčasnú situáciu na trhu sa odhaduje, že pri výlučnom používaní jednorazových obalov sa poškodí približne 36 000 ton ovocia a zeleniny v trhovej hodnote až 68 miliónov €".

Prečo uprednostňujú nakupujúci, pestovatelia aj obchodníci OPPP prepravky

Štúdie preukázali, že kupujúci pri porovnávaní vystaveného ovocia a zeleniny v drvivej väčšine uprednostnili tovary prezentované v OPPP prepravkách než v jednorázových obaloch. Toto sú podľa poradia dôležitosti faktory, na ktorých kupujúcim najviac záleží: kvalita, čerstvosť, cena.

50 % nakupujúcich považovalo čerstvé výrobky vystavené v OPPP prepravkách IFCO za kvalitnejšie a čerstvejšie v porovnaní s jednorazovými obalmi.

Opakovane použiteľné prepravky IFCO nie sú príťažlivé iba pre kupujúcich. Sú finančne výhodné aj pre pestovateľov a obchodníkov. Sú pevnejšie než jednorazové obaly a lepšie chránia váš tovar. Čerstvé potraviny sa v nich rýchlejšie vychladia a udržia sa v lepšom stave. Po vyprázdnení sa zložia a poukladajú na seba, čím šetria miesto a pomáhajú znižovať náklady na prepravu a zmierniť dopad na životné prostredie.

Pozrite si naše riešenia

Ovocie a zelenina 

Packaging Solutions

Banány

Packaging Solutions

Mäso

Packaging Solutions

Pečivo

Packaging Solutions

Vajcia

Packaging Solutions

Ryby

Packaging Solutions

Iné riešenia

Packaging Solutions

Chcete sa osobne poradiť o našich produktoch a službách? Kontaktujte svoje miestne stredisko technickej podpory.