IFCO – dodávame čerstvejšie potraviny už od roku 1992

Spoločnosť IFCO bola prvou firmou, ktorá vyvinula systém zdieľaného využívania opakovane použiteľných plastových prepraviek (OPPP) na čerstvé ovocie a zeleninu, a to už v roku 1992. V súčasnosti poskytujeme bezkonkurenčne najlepšiu úroveň podpory zákazníkom prostredníctvom našej siete lokálnych pobočiek a kolektívu viac ako 1100 pracovníkov po celom svete.

Naše trvalo udržateľné riešenia OPPP prepraviek poskytujú maximálnu efektívnosť a ochranu produktov, aby sme každý deň zaručili bezpečné doručenie čerstvých potravín. Naše služby zahŕňajú každý aspekt správy inventára OPPP prepraviek, od doručenia čistých prepraviek producentom, cez ich vyzdvihnutie od obchodníkov, až po ich vyčistenie a dezinfikovanie na opätovnú distribúciu. Vďaka zákazníkom vo viac ako 50 krajinách a s väčším množstvom prepraviek OPPP v obehu po celom svete ako ktorýkoľvek iný dodávateľ dokáže spoločnosť IFCO splniť akékoľvek požiadavky vašej spoločnosti.

load Google Maps

By loading Google Maps you agree to the Privacy Policy and Terms of Service of Google.

Prečo je najväčší dodávateľ OPPP prepraviek na svete najlepším partnerom pre váš rast

Jedine spoločnosť IFCO ako popredný svetový dodávateľ opakovane použiteľných plastových prepraviek dokáže podporiť vašu firmu, nech ste vy aj vaši dodávatelia kdekoľvek – a kdekoľvek vás zavedie budúcnosť.

Naši pracovníci hovoria vaším jazykom. A sú zároveň odborníkmi na váš lokálny trh: presne vedia, ako na vaše podnikanie vplýva dané ročné obdobie, miestna kultúra a najmä výzvy, ktorým čelíte vo svojom odvetví.

Veľmi úzko spolupracujeme s viac ako 14.000 producentmi potravín – v každej kategórii od ovocia a zeleniny, cez mäso a ryby až po pečivo – a s viac ako 320 maloobchodníkmi. Neustálou spoluprácou so všetkými našimi zákazníkmi hľadáme spôsoby na zlepšenie ich prevádzkovej efektívnosti a zníženie ich celkových nákladov.

Jedine spoločnosť IFCO ponúka tak široký sortiment zdieľaného vybavenia a riešení obsahujúci viac ako 70+ modelov opakovane použiteľných plastových prepraviek (OPPP). Máme OPPP prepravky vhodné pre každý druh ovocia aj zeleniny, vrátane modelu navrhnutého špeciálne pre banány. A máme aj iné OPPP prepravky optimalizované pre mäso, ryby, vajíčka a pečivo.

Objavte naše riešenia pre potraviny

Celosvetový dosah, lokálna odbornosť: profesionálna podpora vášho podniku tam, kde ju potrebujete

Spoločnosť IFCO má sieť lokálnych pobočiek a viac ako 1100 pracovníkov zákazníckej podpory, ktorí sú vždy k dispozícii pre vašu spoločnosť. Kedykoľvek a kdekoľvek nás potrebujete!

Najväčšie pokrytie a sieť

Máme najväčšie pokrytie a sieť spomedzi všetkých poskytovateľov OPPP prepraviek na svete, prostredníctvom ktorých každý deň dodávame čerstvé plodiny zákazníkom vo všetkých piatich kontinentoch.

 • Celosvetový líder na trhu
 • Zákazníci vo viac ako 50 krajinách
 • Viac ako 89 servisných stredísk
 • Viac ako 1100 zamestnancov
 • Globálny inventár obsahujúci 314 miliónov OPPP prepraviek

Znižujeme mieru rizika pre váš podnik

Náš široký sortiment riešení a služieb nám poskytuje bohaté možnosti podpory našich zákazníkov pri požiadavkách v oblasti OPPP prepraviek.

 • Umývacia kapacita 2 miliardy jednotiek ročne
 • Výrobná kapacita 66+ miliónov jednotiek ročne
 • Prísne dodržiavanie globálnych štandardov
 • Celosvetové štandardy v oblasti bezpečnosti práce a zákonníka práce

S dôverou popredných svetových maloobchodných spoločností

Zástupcovia maloobchodného sektoru dôverujú našim schopnostiam pri vytváraní lepšieho dodávateľského reťazca už viac ako 25 rokov.

 • Najväčšia spoločnosť na svete poskytujúca služby zdieľaného využívania OPPP prepraviek
 • Viac ako 25+ rokov skúseností
 • S dôverou popredných svetových producentov aj maloobchodníkov

Naša vízia

Cieľom spoločnosti IFCO je dosiahnuť a udržať si vedúce postavenie na globálnom trhu a ziskovosť vo všetkých našich podnikoch bez toho, aby sme museli obetovať alebo ohroziť našu morálnu zodpovednosť voči všetkým ľuďom, pre ktorých pracujeme, a ekologickému systému, z ktorého čerpáme naše zdroje.

Poslanie spoločnosti IFCO

Naše riešenia OPPP prepraviek sú najmodernejšie a navrhnuté tak, aby zabezpečovali optimálnu ochranu životného prostredia. Misiou IFCO je brať ohľad na spoločenské a environmentálne aspekty v procese neustáleho zlepšovania našich riešení, aby sme zabezpečili najviac nákladovo efektívne spôsoby a spôsoby šetrné k životnému prostrediu pri poskytovaní podpory pre našich klientov.

Podniková kultúra

Ako globálna spoločnosť musíme myslieť a komunikovať v rôznych jazykoch, zemepisných oblastiach a zodpovedajúcim spôsobom orientovať naše stratégie. Snažíme sa dosiahnuť úspech na každom z našich trhov, byť dostatočne flexibilní, aby sme prispôsobili našu globálnu stratégiu miestnym trhovým podmienkam.

Výkonná správna rada

Generálny výkonný riaditeľ (CEO), IFCO SYSTEMS Group

Michael Pooley

Michael Pooley bol vymenovaný do funkcie výkonného riaditeľa spoločnosti IFCO SYSTEMS v júli 2020.

Keďže viac ako 25 rokov pracoval v oblasti podnikového riadenia, predaja a prevádzky, má bohaté medzinárodné skúsenosti v odvetví poolingových služieb, dodávateľského reťazca FMCG, strojárstva a služieb B2B. Je vizionárskym mysliteľom, ktorý stál na čele rozsiahlych a úspešných rozvojových a transformačných programov v rôznych odvetviach a zemepisných oblastiach. Pred spoločnosťou IFCO pracoval pre popredné podniky vrátane spoločností Brambles Group a Exova Group.

V rámci svojej poslednej pozície ako prezident skupiny CHEP Európa, Blízky Východ, India a Afrika v spoločnosti CHEP (divízie spoločnosti Brambles) výrazne zvýšil rast výnosných obchodných procesov, pričom sa prioritne zameral na prenikanie na nové trhy, inovácie produktov a služieb, zvyšovanie dôvery zákazníkov a vytváranie rôznorodého a inkluzívneho pracovného prostredia.  Bol zároveň členom výkonného riadiaceho tímu Brambles Executive Leadership. Medzi jeho ďalšie významné pozície v spoločnosti Brambles patrí funkcia generálneho riaditeľa spoločnosti CHEP UK and Ireland medzi rokmi 2008 až 2011, v rámci ktorej úspešne zvýšil celkové tržby aj čistý výnos podniku v období celosvetového prepadu hospodárstva. Medzi rokmi 2011 až 2013 sa presunul do USA, aby viedol divíziu Sales and Customer Operations ako senior viceprezident spoločnosti CHEP USA, pričom výrazne zvýšil ziskovosť spoločnosti CHEP, ako aj jej podiel na trhu.

V roku 2013 pán Pooley odišiel zo spoločnosti Brambles a stal sa výkonným riaditeľom spoločnosti Exova Europe (divízia spoločnosti Exova Group, globálny podnik s PE financovaním poskytujúci testovacie, kontrolné a certifikačné služby rôznym priemyselným odvetviam vrátane leteckého, ropného a plynárenského, farmaceutického, environmentálneho a potravinárskeho odvetvia). V tejto pozícii úspešne riadil integráciu viacerých akvizične získaných podnikov, zvýšil rast aj ziskovosť a ako člen výkonného riadiaceho tímu pomohol spoločnosti Exova Group vstúpiť na burzu cenných papierov London Stock Exchange prostredníctvom úspešnej realizácie IPO. Po 2 ½ roku v spoločnosti Exova sa vrátil späť do spoločnosti Brambles ako prezident divízie CHEP Europe.

Až do svojho odchodu zo spoločnosti Brambles v júni 2020 viedol pán Pooley aj digitálnu divíziu Brambles (BXB Digital) a je známy svojimi digitálnymi znalosťami so zameraním na pohyb a sledovanie a analýzu veľkých dát.

Pán Pooley úspešné ukončil štúdium v roku 1990 ako autorizovaný strojný inžinier na univerzite v meste Bath s titulom B. Eng. (Hons) zo strojného inžinierstva a v roku 2002 získal titul MBA na Henley Management College.

Generálny finančný riaditeľ (CFO), IFCO SYSTEMS Group

Dr. Julian zu Putlitz

Dr. Julian zu Putlitz bol 16. septembra 2019 vymenovaný za generálneho finančného riaditeľa spoločnosti IFCO SYSTEMS Group.

Pred nástupom do spoločnosti IFCO pracoval pán zu Putlitz takmer 10 rokov ako generálny finančný riaditeľ a člen správnej rady spoločnosti SIXT SE Group. Sixt SE je na burze kótovaná holdingová spoločnosť skupiny Sixt Group, jednej z popredných, celosvetovo pôsobiacich spoloční zaoberajúcich sa prenájmom, zdieľaním a leasingom automobilov. Počas takmer 10 rokov svojho pôsobenia na poste CFO v spoločnosti Sixt Group dokázal Julian veľmi úspešne riadiť finančný chod tejto rýchlo sa rozvíjajúcej a ziskovej spoločnosti.

Od roku 1998 do 2009 pracoval pán zu Putlitz pre spoločnosť Roland Berger Strategy Consultants, pričom od roku 2004 ako partner v spoločnosti Roland Berger Competence Center Restructuring & Corporate Finance v Berlíne.

Počas svojho pôsobenia v spoločnosti Roland Berger bol zodpovedný za mnoho finančných reštrukturalizačných a rekapitalizačných projektov, ako aj za vývoj stratégií, preplánovanie obchodných procesov a implementáciu programov reštrukturalizácie a zvyšovania efektívnosti pre mnoho známych nemeckých aj medzinárodných zákazníkov.

Pán zu Putlitz sa narodil v meste New Haven, CT v USA a má dvojité občianstvo (nemecké aj americké). Studoval ekonomiku na univerzite v Bonne, Mníchove a Zurichu a na univerzite v nemeckom meste Bamberg získal titul Ph.D (Dr. rer.pol.).

Objavte našu platformu štatistík spoločnosti CEO

Postrehy CEO sú našou platformou na diskutovanie o najvýznamnejších trendoch ovplyvňujúcich naše odvetvie a na zdieľanie našich odborných znalostí a názorov z odvetvia s generálnymi riaditeľmi (CEO), vedúcimi pracovníkmi a inými kľúčovými osobami dodávateľského reťazca. Sme presvedčení, že naše poznatky pomôžu a prinesú inšpiráciu aj iným riadiacim pracovníkom pri dosahovaní ich obchodných cieľov a udržaní si vedúcej pozície na trhu.

Zapojte sa do diskusie!