OPPP od IFCO znižujú náklady v dodávateľskom reťazci až o 23%

Zníženie nákladov výrobcu o 10%

 1. Rýchlejšie a efektívnejšie chladenie
 2. Nižšia škodovosť v DC
 3. Jednoduché skladovanie a montáž

Zníženie nákladov skladu o 25%

 1. Zníženie nákladov na manipuláciu, skladovanie a zariadenia
 2. Menšie škody na výrobkoch
 3. Menej úrazov z dôvodu ťahov a tlaku

Zníženie nákladov maloobchodníka o 51%

 1. Jednoduchý predaj a vystavenie výrobkov
 2. Stabilná paleta
 3. Žiadny odpad z obalov

Zníženie nákladov na dopravu o 5%

 1. Bezpečné stohovanie zabezpečuje stabilitu palety
 2. Efektívne využívanie priestorov
 3. Vlhkosť nemá dopad na naše produkty
Tieto výsledky sú zo štúdie tretej strany, ktorú realizoval Fraunhoferov ústavu pre tok materiálov a logistiku.

Maloobchodníci si môžu vypočítať svoje možné úspory nákladov v našej kalkulačke

Náklady na obal s 0% OPPP od IFCO

Nástroj umožňuje maloobchodníkom vložiť ich špecifické parametre na výpočet odhadu nákladov, ktoré reálne odrážajú ich vlastný dodávateľský reťazec. Medzi vstupné parametre patria:

· Špecifikácie výrobku: konkrétne výrobky, ročné objemy, používanie kartónových škatúľ alebo OPPP od IFCO

· Maloobchodníkove špecifikácie: krajina, regióm, príslušné náklady, dopravné parametreNástroj umožňuje maloobchodníkom vložiť ich špecifické parametre na výpočet odhadu nákladov, ktoré reálne odrážajú ich vlastný dodávateľský reťazec. Medzi vstupné parametre patria:

Náklady na obal s 80% OPPP od IFCO

Potom nástroj vypočíta odhad priamych a nepriamych nákladov na rôznych úrovniach používania OPPP od IFCO v systéme a zobrazí úspory nákladov oproti situácii, keď sa na 100% využívajú jednorázové kartónové obaly. Nižšie uvedený príklad vychádza z dodávateľského reťazci reprezentatívneho maloobchodníka v strednej Európe.

OPPP od IFCO znižujú škody vzniknuté pri balení až o 94%

OPPP od IFCO poskytujú optimálnu ochranu čerstvých výrobkov. Ich pevná konštrukcia a vetrané bočnice zabezpečujú minimálne poškodenie a optimálne prúdenie vzduchu v rámci dodávateľského reťazca, pričom zabezpečujú najvyššiu kvalitu výrobku v obchode. Zníženie škody bolo zdokumentované v súhrnnej štúdii uskutočnenej SIM, štúdiu a výsledky nájdete tu.

Optimálne vetranie

 • Zlepšuje kvalitu výrobkov a trvanlivosť
 • Rýchlejšie chladenie
 • Lepšia regulácia teploty počas prepravy
 • Pomáha udržiavať správnu teplotu v centrálnom sklade
 • Čerstvejší výrobok v obchode

Bezpečné stohovanie

 • Západková konštrukcia
 • Stabilná paleta
 • Ergonomická manipulácia pre jednoduchšie stohovanie
 • Potreba menšieho množstva obalového materiálu
 • Vlhkosť nemá dopad na stabilitu palety

Kvalitná konštrukcia

 • Optimálna konštrukcia pre zachovanie čerstvosti produktovs
 • Robustná konštrukcia zaisťuje pevný základ v rámci dodávateľského reťazca
 • Bezpečné rohové západky zaisťujú stabilitu
 • Váha palety sa prenáša na OPPP a nie na výrobky vo vnútri

OPPP od IFCO znižujú dopad na životné prostredie

* Fraunhofer IBP study, Carbon Footprint of Food packaging, Commissioned by Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) Feb 2018; The Sustainability of Packaging Systems for Fruit and Vegetable Transport in Europe based on Life-Cycle-Analysis, Update 2009", published in February 2009 by Stiftung Initiative Mehrweg; Franklin Associates, 2017,“Comparative Life Cycle Assessment of RPCs and display and non-display ready corrugated containers used for fresh produce applications”


OPPP od IFCO optimalizujú predajné miesto

OPPP od IFCO zlepšujú ergonomiku a zrýchľujú manipuláciu

 • Rýchla montáž a balenie
 • Štandardizované záznamy zabezpečujú konzistentnosť procesu
 • Ergonomické rúčky a konštrukcia umožujú jednoduché stohovanie
 • Menej manipulácie sa požaduje na zabezpečenie palety
 • Pevná konštrukcia a ergonomika uľahčujú nakladanie

Distribučné centrum

 • Rúčky zabezpečujú bezpečný a rýchly výber
 • Západková konštrukcia promotes easy stacking
 • Štandardizované záznamy zabezpečujú konzistentnú manipuláciu rôznych položiek
 • Zvýšená ochrana produktu znamená menej manipulácie potrebnej pre zmiešané palety
 • Bezpečné stohovanie vytvorí stabilnejšie paletyt

Skladovanie

 • Rýchlejší predaj a dokladanie
 • Rúčky zabezpečujú jednoduchšiu manipuláciu ťažkých položiek
 • Západková konštrukcia promotes easy stacking
 • Nevyžadujú sa rezače na škatule
 • Jednoduché skladanie a stohovanie, nevyžaduje sa paketovanie

OPPP of IFCO zabezpečujú bezpečnosť potravín

Proces čistenia IFCO SmartCycle™ RPC a záruka Diversey™

Vďaka nášmu procesu čistenia OPPP SmartCycle sú naše OPPP umyté podľa prísnych potravinárskych noriem pre OPPP a v súlade s programom HACCP. Servisné centrá IFCO sú vybavené najmodernejšími čistiacimi zariadeniami a sušičkami vytvorenými v úzkej spolupráci s našimi dodávateľmi s cieľom zabezpečiť čo najefektívnejšie a najúčinnejšie čistenie a sušenie našich OPPP.

Všetky servisné centrá IFCO využívajú čistiace a dezinfekčné prostriedky Diversey ™, ktoré zabezpečujá hygienu všetkých OPPP od IFCO, ktoré sú umývané pomocou čistiacich a dezinfekčných prostriekov v jednotnom čistiacom a dezinfekčnom programe. Spoločnosť Diversey ™ poskytla IFCO záruku, že riadne vyčistené a vydenzifikované OPPP pomocou prostriedkov Diversey ™ budú mať limitné zvyšky všetkých mikroorganizmov, toxických látok a iných nečistôt v súlade s maximálnymi limitmi stanovenými podľa predpisov v krajine, kde sa nachádza prevádzka.

Okrem toho, používanie riadne vyčistených a vydezinfikovaných OPPP s prostriedkami Diversey ™ nebude mať za následok mikrobiálnu kontamináciu alebo prenos toxických látok alebo iných nečistôt (napr. rezíduí pesticídov) z obalov IFCO na výrobky, ktoré obsahujú.

Záruka sa vzťahuje na nasledujúce:

 • Potravinové patogénne baktérie a miktŕoorganizmy produkujúce toxíny
 • Listeria monocytogenes
 • Salmonelóza
 • Sérotypy Escherichia coli (STEC, EHEC 0104: H4, O157: H7, 0111: H2)
 • Campylobaceter jejuni
 • Staphylococcus aureus
 • Chrípkový vírus typu H5N1 "vtáčej chrípky"
 • Vírus mozaiky pepina
 • Potexvírus mozaiky pepina
 • Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis)
 • Plesne
 • Pesticídy, herbicídy, fungicídy a produkty ich rozkladu
 • Zlúčeniny, ktoré patria do rôznych chemických skupín (Triazíny, Organofosforečné, karbamát, phenylureas, neonicotinoids, etc.)

Vypočítať dopad na životné prostredie

Preskúmať informácie o obale

Preskúmať technické špecifikácie

MyIFCO™ webclearing Login