Kevesebb ERP-díjat kell fizetnie IFCO RPC rekeszek használata esetén?

written by IFCO SYSTEMS, 22nd január 2024, in Stories

Segíthetnek a kiterjesztett gyártói felelősségi díjak és az uniós szabályozás az egyszer használatos csomagolási hulladékok problémájának kezelésében? Miért jobb az újrahasználható csomagolás a környezetnek és az üzletnek egyaránt? Hogy miért, az Magyarország számára is kiderülhet hamarosan.

ERP-díjat

Csökkenthető az egyszer használatos csomagolási hulladék az ERP-díjak bevezetésével?

Vajon az egyszer használatos csomagolási hulladékok ellen folytatott harc fontos dátumaként vonul be 2023. július 31., hétfő a magyar történelembe?

Ezen a napon vezette be ugyanis Magyarország az egyszer használatos csomagolóanyagokra vonatkozóan a kiterjesztett gyártói felelősségi (angol rövidítéssel: EPR) díjat. Fizetésére olyan vállalkozások kötelesek, amelyek egyszer használatos csomagolóanyagokat, valamint hatékonyan nem újrafelhasznált vagy újrahasznosított merev tárolóeszközöket alkalmaznak.

Pontosan ez az, amitől az IFCO ügyfeleinek nem kell tartaniuk! IFCO újrafelhasználható műanyag rekeszeink (Reusable Packaging Container – RPC) és SmartCycle megosztási rendszereink a körforgásos gazdasági elveiben gyökereznek. Tevékenységünk középpontjában az IFCO RPC rekeszek hatékony megosztása, újrafelhasználása és újrahasznosítása áll.

Miért irányul akkora figyelem erre a környezetvédelmi termékdíjra 2024-ben?

Továbbra is riasztóan emelkedik az egyszer használatos csomagolási hulladékok mennyisége. A Plastic Oceans International egyesült államokbeli nonprofit szervezet kimutatása szerint évente több mint 10 millió tonna ilyen műanyag zúdul az óceánokba. Az OECD által a műanyaghulladék-gazdálkodásra vonatkozóan közzétett legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a világ kétszer annyi műanyaghulladékot termel, mint két évtizede – és ennek mindössze 9%-át hasznosítjuk újra.

Az egyszer használatos csomagolási hulladék nemcsak a tengeri élővilágnak és a környezetünknek okoz gondot, hanem általános hulladékgazdálkodási szempontból is katasztrófa. Az általánosan jellemző „eldobható" mentalitás miatt az egyszer használatos csomagolóanyagokból keletkezett hulladék a világ összes országában gátolja a hulladékgazdálkodási rendszerek működését. A környezetünk és az adófizetők egyaránt súlyos árat fizetnek azért, hogy ezt valahogy kezelni tudjuk.

Az EPR-díj és az egyszer használatos csomagolási hulladék kezelése

A kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó szabályozás többről szól, mint arról, hogy új díjak és adók bevezetésével gyarapítsa az állam bevételeit. Sőt, az elsődleges cél valójában nem is kifejezetten az, hogy növeljük a hulladékkezelésre rendelkezésre álló költségvetési forrásokat, hanem az, hogy kevesebb hulladék keletkezzen.

Mindaddig, amíg az egyszer használatos csomagolószerek aránya jelentősen le nem csökken, az EPR-díj többek között nagyobb adóbevételt eredményez Magyarországon. Az így keletkező többletforrásokat a hulladékgazdálkodási infrastruktúra fejlesztésére kell fordítani.

Az EPR-díj bevezetésének azonban van egy ennél is fontosabb oka, amint arra Gabriel Andronescu, az IFCO közép-kelet európai értékesítési igazgatója rámutatott: „A magyarországi EPR-díj fő célja tudatosítani a tágabb értelemben vett közösségben, hogy a környezet szempontjából mekkora előnyökkel jár az átállás újrahasználható csomagolási megoldásokra" – hangsúlyozza Andronescu. „A díj jelentősége elsődlegesen abban áll, hogy teljes gazdasági ágazatokat ösztönözhet az egyszer használatos csomagolások gyorsabb kiváltására."

Mit jelent ez az Ön vállalkozása és a frissáru-ellátási lánc számára? Az alábbi rövid „Kérdések és válaszok" segíthetnek jobban megérteni, mit is hoz magával mindez.

Hogyan érinti Önt mint termelőt vagy kiskereskedőt az EPR-díj bevezetése?

Röviden arról van szó, hogy ha Ön egyszer használatos csomagolásban szállítja ki belföldi forgalmazásra szánt frissáruját Magyarországon, akkor EPR-díjat kell fizetnie. A külföldre exportált frissárura az új szabályozásban előírt bizonyos feltételek teljesülése esetén kérhető díjmentesség.

Kell EPR-díjat fizetni merev, újrahasználható ládák után is?

Az attól függ. A magyar EPR-díj nemcsak az egyszer használatos csomagolási megoldásokat alkalmazó termelőket és kiskereskedőket érinti, hanem azokat is, akik hagyományos, merev falú ládákat használnak, és ezek visszaváltása és megosztása nem hatékonyan megoldott. A hulladékgazdálkodási hatóságnál regisztrált újrahasználható rekeszek használója mentesül az EPR-díj alól. Az ilyen rekeszekre egyszeri EPR-díjfizetési kötelezettség vonatkozik, de a további használat már díjmentes.

Hogyan készülhet fel az EPR-díj magyarországi bevezetésére?

Ugyan Magyarország már 2023 júliusa óta alkalmazza az EPR-díjat, sosem késő megkezdeni a felkészülést! Legyen gyakorlatias: tervezze meg előre, hogyan vezethet be ellátási láncában olyan csomagolóeszközöket, amelyek sokszor felhasználhatók.

A tényleges szabályozás meglehetősen bonyolult lehet, ezért javasoljuk, hogy a biztonság kedvéért kérje ki adótanácsadó szakvéleményét. 

Mérje fel, milyen költségekkel jár az újrahasználható csomagolás bevezetése, és gondolja át, hogy anyagilag mi lenne a legjobb megoldás az Ön számára.

Dolgozzon ki többféle stratégiát is, annak megfelelően, hogy milyen fajta csomagolásra van szüksége. A terméket közvetlenül körülvevő, ún. fogyasztói (elsődleges) csomagolásra, vagy a szállításnál alkalmazott gyűjtőcsomagolásra (másodlagos vagy harmadlagos csomagolás) keres megoldást? 

Működjön együtt olyan cégekkel, amelyek az Ön egyedi igényeinek megfelelő újrahasználható csomagolási rendszereket kínálnak. Szinte bizonyos, hogy hatékonyabb és költségkímélőbb egy nemzetközi céggel felvennie a kapcsolatot. Olyannal, amely a szabványos és speciális újrahasználható csomagolási lehetőségek szélesebb választékát nyújtja, és abból a szempontból is előnyben van, hogy kiterjedt szervizhálózatra támaszkodhat.

Az újrafelhasználható csomagolás további előnyeit is vegye figyelembe, például a nyomonkövetési rendszerek és olyan digitális megoldások bevezetésének lehetőségét, amelyek segítségével jobban kiismerheti ügyfeleit és a különböző termékáramokat.

Miért költséghatékony és fenntartható megoldás az IFCO RPC rekesze?

A magyar EPR-díj az olyan egyszer használatos csomagolások vagy egyutas tárolóeszközök felhasználóit érinti, amelyekről feltételezhető, hogy a hulladéklerakókban végzik, vagy szennyezik a tájat, a vizeinket.

Ha a frissáruk globális ellátási láncán belül Ön termelőként vagy kiskereskedőként átállt az IFCO RPC rekeszek használatára a frissáruk szállításánál, akkor már döntött a fenntarthatóság mellett. A mi csomagolási megoldásaink az újrafelhasználás, nem pedig az egyszeri használat elvén alapulnak.

„A ’megosztás-újrafelhasználás-csökkentés’ elvén működő modellünk, az IFCO SmartCycle megosztási rendszer ezért azt a célt szolgálja, hogy Magyarországon a fenntartható csomagolások újrafelhasználása váljon az elfogadott normává" – mutatott rá Andronescu. „A megosztás, újrafelhasználás és újrahasznosítás folyamatos körforgását valósítjuk meg, zárt rendszerben."

Miért mentesülhetnek az IFCO ügyfelei a környezetvédelmi termékdíjak fizetése alól? 

Minden ügyfélnek egyénileg kell felmérnie saját körülményeit, díj-, ill. adófizetési kötelezettségeit. Az IFCO továbbra is mindent elkövet azért, hogy megoldásaink megfeleljenek az újrahasználható és újrahasznosítható csomagolási rendszerekkel szemben támasztott legszigorúbb követelményeknek. Így tudjuk garantálni, hogy ügyfeleink kihasználhatják az újrafelhasználható csomagolásra épülő körforgásos modellünk előnyeit, sőt, adott esetben kevesebb ERP-díjat és a zöld adót kell befizetniük.

Egy példa:

  • Az IFCO 2023. július 21. óta bérleti rendszer működtetésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik, így az IFCO RPC-k használatával elkerülhető az EPR-díjfizetési kötelezettség a külföldről Magyarországra érkező áruk rekeszei és a belföldön keletkezett csomagolások után.
  • Az IFCO csak akkor hasznosítja újra az IFCO RPC-ket, ha a rekeszek nagyon hosszú – akár 20 éves – élettartamuk végére érnek.
  • Az IFCO RPC hasznos élettartamának végén az anyagát új IFCO újrahasználható csomagolási megoldások készítéséhez használjuk fel.
  • Már jelenleg is az IFCO-termékekből keletkező hulladék 97,5%-át használjuk fel új IFCO RPC-k előállításához. Célunk a 100%-os újrahasznosítás.

Módszerünk elsősorban arra irányul, hogy jelentősen csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása a frissáru-ellátási láncában. Az IFCO ügyfeleink közreműködésével csak 2022-ben több mint 614 ezer tonnával csökkentette a szén-dioxid-kibocsátást a frissáruk teljes ellátási láncát tekintve, ami annak felel meg, mintha 8900-szor vezetnénk el a Holdig.

Milyen hatással lesz az EPR-díj a csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló uniós rendeletjavaslatra (PPWR)?

Az Európai Unióban már egyéb környezetvédelmi termékdíjak, EPR-díjak és rendeletek is hatályban vannak. A tagállamok számára konkrétabban is meghatározott uniós környezetvédelmi célok közé tartozik az EU csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló rendelete (PPWR), amely a vállalkozásokat arra kötelezi majd, hogy csomagolóanyagaikat meghatározott részarányban újrafelhasználható és újrahasznosítható csomagolással váltsák fel, hogy 2030. január 1-jéig teljesíteni tudják az új uniós PPWR-célkitűzéseket.

Az uniós rendelet célja a csomagolási hulladék csökkentése és a csomagolási megoldások körforgásos gazdasági modellre való áttérésének felgyorsítása az európai zöld megállapodással összhangban.

Az IFCO-t az újrafelhasználható rekeszek megosztására épülő körforgásos gazdasági modellünknek köszönhetően nem érinti a PPWR-rendelet bizonyos egyszer használatos csomagolási megoldásokra vonatkozó tilalma. 2030-ig várhatóan ilyen tilalom lép életbe többek között a friss gyümölcsök és zöldségek csomagolására vonatkozóan. Meggyőződésünk, hogy már most is eleget teszünk a jövőbeli szabályozási követelményeknek.

Magyarországon továbbra is érvényben maradnak a már meglévő környezetvédelmi termékdíjak, és az uniós PPWR-rendelettel is mindenképp számolni kell. Ebben a tekintetben nincs változás. Sőt, a magyar állam EPR-díjat vet ki az egyszer használatos csomagolás alkalmazására az olyan esetekben, ha 2023-ban már rendelkezésre állnak fenntarthatóbb csomagolási alternatívák az adott területen. Nem lesz türelmi idő 2030-ig.

Hogyan segíthet Önnek az IFCO az újrahasználható csomagolásra való átállásban a világ bármely részén?

Az EPR-díjjal kapcsolatos magyarországi változások és az uniós PPWR-rendelet bevezetése csupán két kiragadott példa arra, hogyan ösztönzi az adózási környezet a vállalkozásokat a körforgásos gazdaság elveiben gyökerező, fenntartható üzleti gyakorlatok bevezetésére.

A frissáru-ellátási láncban való alkalmazásra szánt újrafelhasználható műanyag rekeszekkel (RPC-kkel) úttörő szerepet töltöttünk be, ezért mostanra komoly szakértelemre tettünk szert fenntartható csomagolási megoldások megvalósításában. Sőt, már 1992 óta küldetésünknek tekintjük, hogy világszerte megoldást kínáljunk a csomagolási hulladék problémájára!

Ezért ideális helyzetben vagyunk ahhoz, hogy segítségére legyünk mindazoknak a beszállítóknak, termesztőknek, termelőknek és kiskereskedőknek, akiknek az egyszer használatos csomagolási modellekről sürgősen át kell állniuk egy jövőorientált, körforgásos üzleti modellre.

SmartCycle megosztási rendszerünkkel, valamint a termékek nyomonkövetését és az ellátási lánc hatékony működtetését szolgáló, innovatív digitális technológiáinkkal garantálható a zökkenőmentes, hatékony és fenntartható átállás. Valójában ez kiváló alkalmat teremt a költségcsökkentésre is.

KAPCSOLAT

Lépjen kapcsolatban velünk, ha többet is meg szeretne tudni körforgásos modellünkről, és arról, hogyan válhat hasznára ez az Ön vállalkozásának!

These articles will also be interesting for you

Sign up now!

Get insights dedicated to the fresh grocery supply chain delivered straight to your inbox. We’re excited to help you navigate the key opportunities in this important industry!

Hozzájárulok ahhoz, hogy az IFCO kommunikációs anyagokat küldjön részemre, és személyes adataimat kezelje. Szeretnénk Önnek időnként termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló tájékoztatást, valamint egyéb, esetlegesen Önt érdeklő anyagokat küldeni. Amennyiben hozzájárul, kattintson a jelölőnégyzetre. Bármikor visszavonhatja beleegyezését.Személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkat cégünk adatvédelmi szabályzatában olvashat. *

* Kötelező mező

followNewsletter
Miben segíthetünk?