Smanjenje uticaja na životnu sredinu korišćenjem IFCO Višekratne plastične ambalaže (RPC)

Tokom svog životnog ciklusa, naši proizvodi koriste manje prirodnih resursa nego alternativne ambalaže za jednokratnu upotrebu, od energije i materijala koji se koriste preko čišćenja i popravke do eventualne reciklaže. A budući da imaju bolji učinak u transportu, uključujući sigurno slaganje i održavanje njihove strukturne rigidnosti, na taj način nude indirektne prednosti za životnu sredinu. Namirnice se manje bacaju, a i potrebno je manje energije i resursa za zamenu oštećenih zaliha.

Environmental Reduction Estimator

about this tool

About this tool

Calculations are based on the following studies: Carbon Footprint of food packaging, Stiftung Initiative Mehrweg(SIM); Comparative LCA of RPCs and Display and Non-display ready corrugated containers used for fresh produce; Determination of spoilage levels of fresh fruit and vegetables – Fraunhofer IML and University of Bonn – Stiftung Initiative Merhweg. Conversion factors may vary by region and country.

IFCO RPCs shipped

0 cars
off the road per year

0 kg
less peoples daily trash

0
less 5 minutes showers

Contact us to make your personal estimation

Smanjenje otpada, emisija i korišćenja vode

Prelaskom na IFCO višekratnu plastičnu ambalažu smanjuje se negativni uticaj lanca snabdevanja na životnu sredinu: manje otpada, manje korišćenje prirodnih resursa.

Smanjenje otpada kroz saradnju: IFCO višekratna plastična ambalaža je važan deo programa održivosti vodećih prodavaca prehrambenih proizvoda.

IFCO RPC dovode do

Stvaranja do 60% manje emisija CO2 uz uštedu energije

Korišćenje IFCO višekratne plastične ambalaže umesto one za jednokratnu upotrebu omogućava značajno smanjenje emisija CO2. To je zato što je IFCO višekratna plastična ambalaža osmišljena da se koristi iznova i iznova. Stoga nema potrebe da se ona reciklira ili ponovo proizvodi nakon svakog korišćenja, kao što je to slučaj kod ambalaže za jednokratnu upotrebu.

Čak 86% manje otpada završava na deponiji

IFCO višekratnom plastičnom ambalažom se smanjuje stvaranje čvrstog otpada za 86%, zahvaljujući njenom dugoročnom veku trajanja i činjenici da je u potpunosti reciklibilna. Svaka se može koristiti od 30 do 120 puta pre nego što se izbaci iz upotrebe usled trošenja, oštećenja ili promena u dizajnu. A na kraju njenog veka trajanja, svaka gajbica se granulira i kao takva koristi za proizvodnju nove višekratne plastične ambalaže.

Korišćenja 80% manje vode

Tehnologijom recikliranja vode u mnogim našim najmodernim praonicama smanjuje se potrošnja vode za više od jedne trećine pri svakom pranju. Poređenja radi, sistemi ambalaže za jednokratnu upotrebu koriste 80% više vode tokom svog životnog ciklusa zbog velike potrošnje vode tokom njihove proizvodnje (bez obzira na njihov reciklirani sadržaj), kao i u fazama recikliranja i odlaganja.

Smanjivanja preko 96% otpadnih voda

Višekratnom plastičnom ambalažom smanjuje se stvaranje prehrambenog otpada i osigurava veći kvalitet namirnica u prodavnicama. Održavanje duže svežine namirnica korišćenjem IFCO višekratne plastične ambalaže znači i manje prehrambenog otpada.

Odrzivost

U svetu jednoroga, budite zebra.

Опширније

Saznajte više o prednostima korišćenja IFCO višekratne plastične ambalaže

Smanjenje troškova i ostvarivanje uštede uz IFCO Višekratnu plastičnu ambalažu (RPC)

Proračun vaših prednosti

Kvalitet hrane u Višekratnoj plastičnoj ambalaži (RPC)

IFCO sistem na „jedan dodirˮ štedi vaš prostor, vreme i novac

MyIFCO™ – digitalne usluge osmišljene za vas

followNewsletter
Kako možemo danas da vam pomognemo?