Saznajte više o prednostima korišćenja IFCO višekratne plastične ambalaže

Zahvaljujući IFCO sistemu udruživanja, naši klijenti mogu neprekidno međusobno da dele višekratnu plastičnu ambalažu koristeći je prema potrebi. Na taj način smanjuju troškove i imaju manji uticaj na životnu sredinu, pri čemu štede vreme i prostor za skladištenje.

Smanjenje troškova i ostvarivanje uštede uz IFCO Višekratnu plastičnu ambalažu (RPC)

Kako preduzeće povećava obim korišćenja IFCO višekratne plastične ambalaže, tako može da utvrdi efikasnost u rukovanju i korišćenju prostora, kao i smanjenje oštećenja proizvoda i prehramebnog otpada. Na primer, lanac supermarketa koji koristi višekratnu plastičnu ambalažu za samo 20% godišnje isporuke svežih namirnica u vrednosti od pet miliona američkih dolara uštedeće €96.700 – €210.896$110,000 – 240,000 godišnje.

Опширније

Kvalitet hrane u Višekratnoj plastičnoj ambalaži (RPC)

Korišćenje IFCO višekratne plastične ambalaže obezbeđuje siguran transport kvarljivih namirnica i produžava njihov rok trajanja. To je dobra vest po pitanju kvaliteta hrane, budući da veći procenat svežih namirnica dolazi do prodajnog mesta u nepromenjenom stanju i da njihova svežina duže traje.

Опширније

Smanjenje uticaja na životnu sredinu korišćenjem IFCO Višekratne plastične ambalaže (RPC)

Tokom svog životnog ciklusa, naši proizvodi koriste manje prirodnih resursa nego alternativne ambalaže za jednokratnu upotrebu, od energije i materijala koji se koriste preko čišćenja i popravke do eventualne reciklaže. A budući da imaju bolji učinak u transportu, uključujući sigurno slaganje i održavanje njihove strukturne rigidnosti, na taj način nude indirektne prednosti za životnu sredinu.

Опширније

Proračun vaših prednosti

Izračunajte kolika je ekološka ušteda ako u svom lancu snabdevanja svežim namirnicama koristite IFCO višekratnu plastičnu ambalažu zahvaljujući našem alatu za procenu smanjenja uticaja na životnu sredinu.

Опширније

IFCO sistem na „jedan dodirˮ štedi vaš prostor, vreme i novac

IFCO višekratna plastična ambalaža ide direktno od proizvođača do prodajnog mesta (POS), smanjujući time rad, potrebu za skladišnim prostorom i količinu ambalažnog otpada tokom celog puta. Brzo i jednostavno se zamenjuje u odeljenjima u kojima se prodaju sveže namirnice, štedeći vam tako vreme i novac.

Опширније

MyIFCO™ – digitalne usluge osmišljene za vas

Da biste uštedeli vreme i novac IFCO vam nudi širok opseg digitalnih usluga koji kontinuirano širi. Pomažemo vam da upravljate svojim sredstvima za udruživanje s manje napora, kako biste mogli da radite efikasnije.

Опширније

followNewsletter
Kako možemo danas da vam pomognemo?