Rad u preduzeću IFCO

Naša korporativna kultura je osnov kontinuiranog uspeha preduzeća IFCO. Uvereni smo da naša korporativna kultura i pozitivno radno okruženje značajno doprinose motivaciji naših zaposlenih i dugoročnom uspehu našeg preduzeća.

Naša nehijerarhijska struktura organizacije obezbeđuje otvorenu komunikaciju orijentisanu na rešenja na svim nivoima. Naš stil upravljanja usmeren je na cilj i rezultat, pri čemu svakom zaposlenom pružamo određenu preduzetničku slobodu. Verujemo u politiku otvorenih vrata i pružanje otvorenih informacija, jer to našim zaposlenima omogućava da budu uključeni u sve aktivnosti preduzeća IFCO.

Kao globalna korporacija, moramo da razmišljamo i komuniciramo pomerajući jezičke i geografske barijere i da u skladu sa tim usmeravamo i naše strategije. Pošto se trudimo da uspemo na svakom od naših tržišta, naš cilj je i da budemo dovoljno fleksibilni da našu globalnu strategiju prilagodimo uslovima koji vladaju na lokalnim tržištima.

Naš poslovni model zahteva jaku povezanost sa našim klijentima i prilagođenost uslovima na lokalnim tržištima. U tom smislu, mislimo globalno a delujemo lokalno. Zato na operativnim poslovima uglavnom zapošljavamo ljude iz zemalja i regiona u kojima poslujemo. Zahvaljujući bliskim vezama sa našim klijentima, naše osoblje je dobro upoznato sa specifičnim potrebama i problemima svakog klijenta, kao i sa različitim kulturama koje su karakteristične za pojedina tržišta. Bliska povezanost sa klijentima i okruženjem u kojem oni posluju ključni je faktor našeg dugoročnog uspeha.

Poslovna karijera u preduzeću IFCO

Kao pružalac usluga, motivacija, preduzetnički stav i kvalifikacije našeg osoblja osnov su za sadašnji i budući uspeh naše korporacije. Budući da naši rukovodioci doprinose našem uspehu putem gotovinskih i podsticajnih programa zasnovanih na učinku, podstičemo naše osoblje da samovoljno preuzmu inicijativu i odgovornost.

Stalno nastojanje da se održi i poboljša naš rad u grupama predstavlja suštinski deo naše korporativne kulture.

Pristup gde su ljudi na prvom mestu

Uspostavljene procedure i standardi preduzeća IFCO prevazilaze postojeće propise i mandate. Zaposleni preduzeća IFCO ključ su našeg uspeha. Poslovne aktivnosti našeg preduzeća razvijale su se da bismo svojim zaposlenima mogli da ponudimo radno okruženje bez diskriminacije i da im pružimo kompetitivni nivo nadoknade i beneficija.

Naša trenutno otvorena radna mesta

Uvek smo u potrazi za novim inovativnim talentima koji će nam pomoći da nastavimo izgradnju naših odnosa s našim klijentima. Za one koji dele našu strast za promenom načina na koji se sveže namirnice svakodnevno dostavljaju, nudimo zaista uzbudljiva radna mesta.

Istražite svoje mogućnosti s nama, a ako smatrate da vaš profil odgovara našoj pretrazi – prijavite se.

Pogledajte sve otvorene pozicije u Evropi, Latinskoj Americi i Aziji

Naša trenutno otvorena radna mesta u Severnoj Americi

Department

Position

Location

USA - OR - Portland RPC Service Centre - 613

Admin/Facilities

Germany

Admin/Facilities

USA, Georgia

Asset Management

Colombia

Asset Management

USA, Florida

Finance

Colombia

Finance

Brazil

Finance

Colombia

Finance

USA, Florida

Finance

DEU - Pullach - IFCO RPC

Human Resources

ITA - Milano

Human Resources

Berlin

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

USA, Florida

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Strategy

Germany

Supply Chain

Colombia

Supply Chain

Colombia

Supply Chain

USA, Florida

Supply Chain

USA, Texas

Supply Chain

Colombia

Supply Chain

Colombia

Supply Chain

UKI - Wakefield

Supply Chain

UKI - Wakefield

Supply Chain

Germany

followNewsletter
Kako možemo danas da vam pomognemo?