Rad u preduzeću IFCO

Naša korporativna kultura je osnov kontinuiranog uspeha preduzeća IFCO. Uvereni smo da naša korporativna kultura i pozitivno radno okruženje značajno doprinose motivaciji naših zaposlenih i dugoročnom uspehu našeg preduzeća.

Naša nehijerarhijska struktura organizacije obezbeđuje otvorenu komunikaciju orijentisanu na rešenja na svim nivoima. Naš stil upravljanja usmeren je na cilj i rezultat, pri čemu svakom zaposlenom pružamo određenu preduzetničku slobodu. Verujemo u politiku otvorenih vrata i pružanje otvorenih informacija, jer to našim zaposlenima omogućava da budu uključeni u sve aktivnosti preduzeća IFCO.

Kao globalna korporacija, moramo da razmišljamo i komuniciramo pomerajući jezičke i geografske barijere i da u skladu sa tim usmeravamo i naše strategije. Pošto se trudimo da uspemo na svakom od naših tržišta, naš cilj je i da budemo dovoljno fleksibilni da našu globalnu strategiju prilagodimo uslovima koji vladaju na lokalnim tržištima.

Naš poslovni model zahteva jaku povezanost sa našim klijentima i prilagođenost uslovima na lokalnim tržištima. U tom smislu, mislimo globalno a delujemo lokalno. Zato na operativnim poslovima uglavnom zapošljavamo ljude iz zemalja i regiona u kojima poslujemo. Zahvaljujući bliskim vezama sa našim klijentima, naše osoblje je dobro upoznato sa specifičnim potrebama i problemima svakog klijenta, kao i sa različitim kulturama koje su karakteristične za pojedina tržišta. Bliska povezanost sa klijentima i okruženjem u kojem oni posluju ključni je faktor našeg dugoročnog uspeha.

Poslovna karijera u preduzeću IFCO

Kao pružalac usluga, motivacija, preduzetnički stav i kvalifikacije našeg osoblja osnov su za sadašnji i budući uspeh naše korporacije. Budući da naši rukovodioci doprinose našem uspehu putem gotovinskih i podsticajnih programa zasnovanih na učinku, podstičemo naše osoblje da samovoljno preuzmu inicijativu i odgovornost.

Stalno nastojanje da se održi i poboljša naš rad u grupama predstavlja suštinski deo naše korporativne kulture.

Pristup gde su ljudi na prvom mestu

Uspostavljene procedure i standardi preduzeća IFCO prevazilaze postojeće propise i mandate. Zaposleni preduzeća IFCO ključ su našeg uspeha. Poslovne aktivnosti našeg preduzeća razvijale su se da bismo svojim zaposlenima mogli da ponudimo radno okruženje bez diskriminacije i da im pružimo kompetitivni nivo nadoknade i beneficija.

Naša trenutno otvorena radna mesta

Uvek smo u potrazi za novim inovativnim talentima koji će nam pomoći da nastavimo izgradnju naših odnosa s našim klijentima. Za one koji dele našu strast za promenom načina na koji se sveže namirnice svakodnevno dostavljaju, nudimo zaista uzbudljiva radna mesta.

Istražite svoje mogućnosti s nama, a ako smatrate da vaš profil odgovara našoj pretrazi – prijavite se.

Pogledajte sve otvorene pozicije u Evropi, Latinskoj Americi i Aziji

Naša trenutno otvorena radna mesta u Severnoj Americi

Department

Position

Location

Admin/Facilities

USA - TX - San Antonio - 606

Asset Management

CHL - Santiago - IFCO

Asset Management

CHL - Santiago - IFCO

Asset Management

COL - Bogota - IFCO

Commercial

BRA - Barueri

Commercial

BRA - Simoes Filho

Customer Service

TUR - Istanbul - IFCO RPC

Customer Service

TUR - Istanbul - IFCO RPC

Finance

COL - Medellin - IFCO

Finance

BRA - Barueri

Finance

COL - Medellin - IFCO

Sales/Business Development

Germany

Sales/Business Development

USA

Supply Chain

USA - IN - Indianapolis Service Ctr.

Supply Chain

COL - Cali - IFCO

Supply Chain

USA - IN - Indianapolis Service Ctr.

Supply Chain

COL - Bogota - IFCO

Supply Chain

COL - Bogota - IFCO

followNewsletter
Kako možemo danas da vam pomognemo?