Naša rešenja višekratne ambalaže za jaja

Posebno je osmišljena za transport ove jedinstveno krhke namirnice. IFCO Višekratna plastična ambalaža je najbezbedniji način za dostavu jaja, kojom se dramatično smanjuje nivo razbijanja. Hladi jaja tri puta brže na preporučenu temperaturu skladištenja od +7 °C i savršena je za izlaganje na prodajnom mestu (POS). Uzajamno učvršćujući jezičci omogućavaju bezbedno slaganje i stabilnije opterećenje palete.

Čvrsta i za namirnice bezbedna plastična ambalaža za višekratnu upotrebu (RPC) koja je posebno dizajnirana za jaja.

Ambalažna rešenja za jaja

Zahvaljujući boljoj ventilaciji i stabilnoj konstrukciji, IFCO serijom za jaja se smanjuje količina razbijenih jaja koja ne mogu da se prodaju do 50% i hladi ih do 50% brže u poređenju s konvencionalnom ambalažom. Prednji klizni zid doprinosi dizajnu spremnom za maloprodaju, kojim se lako rukuje i upravlja bez potrebe za korišćenjem skalpela i bez stvaranja dodatnog ambalažnog otpada

Chile Series

  • Una manera rentable de transportar sus productos de manera segura
  • El sistema de agrupamiento hace que no sea necesario invertir capital en los RPC
  • No se requiere espacio de almacenamiento para los RPC no usados

Green Lite

  • Rounded inner corners protect fruit and vegetables
  • Well-ventilated design maintains product freshness and quality
  • Suitable for both refrigerated and dry displays

Gregg crate

  • Compatible with rigid dairy and egg crates currently used across the supply chain
  • Optimal protection from pack house to Point of Sale (POS)
  • Purpose built for egg and dairy applications

Pet razloga za odabir IFCO višekratne plastične ambalaže za jaja

Manji obim oštećenja proizvoda

Ispitivanja pokazuju da se IFCO višekratnom plastičnom ambalažom za jaja smanjuje nivo razbijanja do 50% u poređenju s ambalažom za jednokratnu upotrebu. Vlaga ne utiče na jačinu višekratne plastične ambalaže, dok uzajamno učvršćujući dizajn omogućava bezbednije slaganje palete, pri čemu opterećenje preuzima ambalaža, a ne jaja.

Vrhunska ventilacija

Jaja u IFCO višekratnoj plastičnoj ambalaži se hlade na preporučenu temperaturu skladištenja od 7 °C tri puta brže u poređenju s ambalažom za jednokratnu upotrebu. Uz to ostaju na konzistentnoj temperaturi kroz ceo lanac snabdevanja, produžavajući tako rok trajanja.

Savršena za maloprodaju

Naša višekratna plastična ambalaža putuje direktno od farme do prodajnog mesta (POS) bez potrebe za raspakivanjem ili ponovnim pakovanjem. Njome se jaja izlažu na „jedan dodirˮ čime se eliminiše ponovno punjenje polica ili razbijanje izazvano fizičkim rukovanjem.

Važna ušteda vremena

Naša jaka, standardizovana višekratna plastična ambalaža omogućava efikasnije korišćenje skladišnog prostora i podržava upotrebu automatizovane opreme. U poređenju s ambalažom za jednokratnu upotrebu, IFCO višekratnom plastičnom ambalažom za jaja se smanjuju troškovi rada u maloprodaji do 70%.

Veća održivost

Višekratna plastična ambalaža preduzeća IFCO stvara do 60% manje CO2 i 64% manje čvrstog otpada. Uz to je utrošak energije manji za 80%, a utrošak vode manji za 80% u odnosu na ambalažu za jednokratnu upotrebu.

Discover our other reusable packaging solutions  

IFCO’s retail-ready transport packaging solutions enable producers to optimize space, improve temperature control and protect quality into the retail distribution center. In addition, retailers can optimize distribution and merchandising, lower costs, preserve product quality and lower environmental impact. With customers in over 50 countries and with more RPCs in circulation worldwide than any other supplier, IFCO can supply whatever your business demands.  

followNewsletter
Kako možemo danas da vam pomognemo?