Proračun vaših prednosti

Izračunajte kolika je ekološka ušteda ako u svom lancu snabdevanja svežim namirnicama koristite IFCO višekratnu plastičnu ambalažu zahvaljujući našem alatu za procenu smanjenja uticaja na životnu sredinu.

IFCO alat za procenu smanjenja uticaja na životnu sredinu

Ovaj alat vam omogućava da procenite prosečno smanjenje uticaja na životnu sredinu ako koristite višekratnu plastičnu ambalažu umesto ambalaže za jednokratnu upotrebu u lancu snabdevanja svežim namirnicama.

Rezultati predstavljaju procenu emisija CO2, potrošnje vode i čvrstog otpada. Rezultate procene uštede smo pretvorili u poznatije ekvivalente navedene u nastavku:

  • Broj vozila koja nisu u pogonu
  • Ušteda vode na osnovu petominutnog tuširanja
  • Količina čvrstog otpada na osnovu proizvodnje svakodnevnog otpada po glavi stanovnika

Environmental Reduction Estimator

about this tool

About this tool

Estimates are based on the following studies: Carbon Footprint of Food Packaging, conducted by the Fraunhofer Institute; Comparative Life Cycle Assessment (LCA) of Reusable Packaging Containers and Corrugate Containers, conducted by Franklin Associates - ISO14040/44 and peer reviewed; Determination of spoilage levels of fresh fruit and vegetables according to the type of packaging conducted by the Fraunhofer Institute.

IFCO RPCs shipped

0 cars
off the road per year

0 kg
less peoples daily trash

0
less 5 minutes showers

Contact us to make your personal estimation

Naš sertifikat održivosti

Svake godine obavljamo procenu sveukupnog uticaja primene IFCO višekratne plastične ambalaže, a našim klijentima dodeljujemo sertifikat održivosti u kom se ističe njihov doprinos ekološkoj uštedi zbog korišćenja IFCO višekratne plastične ambalaže u lancima snabdevanja.

IFCO višekratna plastična ambalaža i SmartCycle čine osnovu cirkularne ekonomije koja je od koristi za sve – od proizvođača i prodavca do potrošača i prirodnog okruženja. o našem sertifikatu i pristupu održivosti.
followNewsletter
Kako možemo danas da vam pomognemo?