Vi introduserer IFCOs neste generasjon Black Lift Lock-kasse i Norge

written by IFCO SYSTEMS, 5th mars 2024, in Nyheter

Etter mer enn 25 år i tjeneste vil vi nå «pensjonere» IFCO`s legendariske grønne gjenbrukskasse (SL) i fra det norske markedet. Fra og med den 16. mars 2024 skal ikke lenger SL kassene være i sirkulasjon i Norge eller andre Nordiske land, men det vil kun bli benyttet svart gjenbrukskasse, Black Lift Lock (BLL).

For å sikre en smidig overgang har vi utarbeidet typiske «spørsmål & svar» i forbindelse med kasse skifte. Du kan lese mer om dette i teksten under.

SPØRSMÅL & SVAR I FORBINDELSE MED ENDRING AV IFCO KASSETYPE I NORGE, FRA GRØNNE (SL) TIL SVARTE (BLL) GJENBRUKSKASSER

1. Hva er bakgrunnen for kasseskifte fra SL til BLL?

Etter mer enn 25 år i tjeneste vil vi nå «pensjonere» IFCO’s legendariske grønne gjenbrukskasse (SL) i fra det norske markedet. SL kassen er forøvrig utgående i hele Europa og erstattes med en ny generasjon gjenbrukskasse, LL (Lift Lock). I Norge vil det bli benyttet svarte gjenbrukskasser, Black Lift Lock (BLL), som er IFCO`s nyeste og mest benyttede kasse i Europa. Kassepoolen og tilgang til BLL kasser, både for bruk innenlands og til import/eksport av produkter til/fra Europa og globalt er stor. IFCO kan derfor relativt hurtig tilpasse endrede behov for tilgang i Norge.

Generelt sett vil BLL vil gi vesentlige logistikk og håndterings besparelser enn ved bruk av SL.

2. Hva er forskjellen på BLL og SL kassene?

Foruten at BLL er svart og SL er grønn er det flere forskjeller;

BLL er den mest brukte kassetypen i Europa.

BLL er utviklet spesielt for optimalisering av bærekraft og effektivitet i hele verdikjeden

BLL er den eneste gjenbrukskassen i verden som har oppnådd den mest anerkjente globale miljø sertifiseringen i markedet for bærekraft; Cradle to Cradle» sertifisiering.

Det er vesentlige logistikk og håndterings besparelser i form av antall kasser pr pall: BLL har 640stk pr pall av størrelse 43xx (520stk av SL) og 320stk BLL kasser pr pall av størrelse 64xx (260stk av SL), samt enklere åpne / lukkemekanisme.

BLL har strekkoder (GRAI) på kassene. Dette gjør blant annet at det er mulig å spore den respektive kasse, samt automatisk scanne kassene ved mottak på vårt lager. I fremtiden kan man også spore hvor hver enkelt kasse befinner seg via «blue thooth» teknologi. Mer informasjon om dette vil bli gitt ved annen anledning.

3. Når skal kasseskifte gjelde i fra?

Fra og med den 16. mars 2024 skal du ikke lenger benytte SL kasser, men kun BLL. For deg som leverer til BAMA vil siste leveransedag være den 15. mars. Etter denne dato vil ikke SL bli godtatt levert.

4. Hva gjør jeg med SL kassene jeg har på lager?

Alle SL kasser utgår i fra markedet i Norge og skal returneres til IFCO. Det er IFCO som har eiendomsretten til kassene slik at det ikke er tilltat å beholde kasser, videreselge eller fortsette å bruke SL kassene til andre formål. SL kassene vil primært bli granulert og 100% gjenbruk til produksjon av nye kasser, eller benyttet i markeder hvor SL fortsatt skal benyttes en kort periode til.

Ta kontakt med IFCO kundeservice for å avtale returhåndtering på telefon +47 23194660.

5. Jeg har betalt pant og leie for de grønne kassene. Får jeg dette kreditert?

Du får pant kreditert så snart du returnerer kassene. Vi ønsker våre kasser i retur så snart som mulig etter at skiftet til BLL er gjennomført.

For at du skal få kreditert leie av kasser må kassene være i den forfattning de var i ved levering til deg i fra IFCO; rene, ubenyttede og med orginalstropping på pall.

6. Når er siste dag jeg kan bestille SL kassene?

Siste bestillingsdato for SL kasser vil være den 8. mars 2023. Det vil kun være mulige å bestille BLL kasser etter denne datoen.

7. Når kan jeg bestille nye (BLL) kasser?

Du kan allerede i dag bestille BLL kasser for fremtidig levering via MYIFCO. Første levering av BLL kasser vil være mulig fra og med den 1. mars 2024.

8. Hvilke størrelser finnes det i BLL?

Det er 10 ulike størrelser på lik linje med SL kassene. Av 40x30cm finnes det 3 ulike høyder og av 60x40cm kasser er det 7 ulike høyder. For detaljert informasjon om dimensjoner og vekt kan du laste ned databladet for Black Lift Lock fra nettstedet vårt på IFCO.com.

9. Hvor mange kasser er det pr pall av BLL kassene?

  • 640stk BLL kasser pr pall av størrelse 43xx (520stk av SL)
  • 320stk BLL kasser pr pall av størrelse 64xx (260stk av SL)

Når BLL kassen er sammenfoldet har den et høyde på kun 28mm, mens SL har høyde på 34,3mm (sammenfoldet).

10. Hva er MyIFCO?

MyIFCOer et svært enkelt web basert system for registrering av mottak / forsendelser av kasser (produsenter, grossister, retailer). Du kan benytte alle digitale flater til bestilling og flytting av kasser via pc, nettbrett eller mobiltelefon, via MyIFCO app. Du kan laste ned» appen» via google eller apple plattformer.

MyIFCO vil blant annet gi automatisk generering av kredittnota for depositum når du flyttert kassen i systement til neste ledd i verdikjeden, du kan gjøre online korrigeringer og gir deg full oversikt over alle historiske transaksjoner.

Det vil bli satt opp egne kurs for videre innføring av bruk av MyIFCO. Informasjon om brukerkurs vil bli gitt i løpet av kort tid.

11. Hvorfor skal jeg registere kassebevegelser videre i verdikjeden i MyIFCO?

Så snart du har overført kassene videre til neste ledd i verdikjeden, og mottaker godkjenner antall oversendte kasser, utstedes kreditnota i fra IFCO.

Gjenbrukskassene er IFCO`s eiendomsrett og vi ønsker at kassene skal overføres til godkjente markedsaktører og samarbeidspartnere av IFCO. Ved bruk av MyIFCO vil alle parter være tjent med at vi har kontroll på våre gjenbrukskasser (og bidra til at disse ikke brukes utenfor verdikjeden av frukt & grønt).

Du som bruker vil ha full oversikt over ditt «kasse regnskap» og med tanke på hvilke kasser du til enhver tid har tilgjengelig.

12. Hva skjer dersom jeg ikke registrer kassebevegelser i MyIFCO?

Dersom du ikke flytter kassene videre i MyIFCO vil du ikke få kredittert pant. I MyIFCO systemet vil du være i besittelse av kassene helt frem til du flytter de videre til nest ledd i verdikjeden.

Dersom du leverer kassene til en «ikke registrert» mottaker i MyIFCO, må du derfor selv sørge for at du får kassene i retur og sende disse tilbake til IFCO. Ta kontakt med for å avtale retur med IFCO kundeservice. Pant vil først da bli kreditert ved retur til IFCO.

13. Hvordan bestiller jeg BLL kasser?

Kasser bestilles via MyIFCO. Kundeservice bistår deg, dersom du har behov for bistand eller har andre spørsmål vedr. din bestilling, på telefon +47 23194660.

14. Hva er leieprisen for BLL?

Det er ulik leiepris for de ulike type størrelsene.Ta kontakt med vår kundeservice for å få et personlig tilbud som er skreddersydd for dine spesifikke behov. De hjelper deg gjerne.

Prislisten gjelder fra 01.02.2024.ud. Ta kontakt med vår kundeservice for et tilbud.

15. Hvor lang er leieperioden?

Leieperioden og leiepris er basert på inntil 30 dagers leie.

16. Hvor mange paller må jeg bestille for å få frakten inkludert i forsendelsen?

Du må minimum leie 5 paller eller mer for å forsendelsen frakfritt. For leveranser på 4 paller, eller mindre, betales det frakt. Med SL har du måtte bestille 14 paller eller mer.

17. Kan jeg unngå panteutlegg?

Så snart du«flytter» kassene i MyIFCO som er klare for videreforsendelse til neste ledd i verdikjeden, samt at mottaker godkjenner mottak, utstedes det automatisk en kreditnota tilsvarende pant på det anntll kasser du overfører videre i verdikjeden. Eksempel: Du mottar 640 BLL kasser på «dag 1», i løpet av de neste 20 dagene pakkes det grønnsaker i kassene, på «dag 21» overfører du kassene til neste ledd i verdikjeden. På «dag 25» godkjenner mottaker mottak av 640 kasser. Kreditnota utstedes i fra IFCO på 640 kasser som du benytter til motregning mot faktura på pant mottatt på dag 1.

Dersom du ikke flytter kassene i løpet av 30 dager vil pant på de kassene du ikke har flyttet i MyIFCO påløpe. Kredittering av pant vil da bli utført så snart du har registrerte flytting av kasser eller returnert kasser til IFCO.

18.Hvilke typet etiketter skal benyttes på BLL kassene?

Det skal pirmært benyttes etiketter uten lim på IFCO`s kassene hvor etikettene skal festes på kassenes kortside (hvor kassene har klipps til å plassere etikett). På kassetypene 4310, 6408, 6410 og 6413 skal det kun benyttes etiketter uten lim. På alle andre typer kan det benyttes vannløselig lim og etiketter.

Dersom du har spørsmål vedrørende lim & etiketter kan IFCO kundeservice kontaktes på telefon +47 23194660.

Til informasjon har IFCO har fremforhandlet svært gunstige priser på vannløslige etiketter & lim i samarbiede med Lexit. De er godt kjent med hvilken type etikett og lim som skal benyttes. Lexit kan kontaktes på telefon + 47 63984080 for priser og bestillinger.

19. Hvorfor skal det benyttes vannløselig etiketter på BLL kassene?

IFCO har gjort store investering i et helt nytt vaskeanlegg og lager, på Kløfta. IFCO tilstreber å ha kasser som ser «visuelt rene ut», uten etikett rester.

Dersom det ikke benyttes vannløslig etiketter kan dette medføre at vårt vaskeanlegg kan stoppe opp grunnet etikett rester i maskineriet.

Våre kaser beyttes blant til eksponering av ferske matvarer eksempelvis i dagligvarebutiker. Det er viktig at kassene fremstår rent uten gamle etikett rester. I tillegg vi dette kunne skape utfordringer med scanning av gamel etikett i stede for den etikettene som nå er gjeldende for kassene innhold.

Our crates are often utilized to display fresh foods, such as in grocery stores. It’s crucial that the crates maintain a clean appearance, free from any remnants of old labels. Moreover, this ensures smooth scanning processes, preventing potential challenges associated with scanning outdated labels instead of the current ones relevant to the checkout content.

These articles will also be interesting for you

Sign up now!

Get insights dedicated to the fresh grocery supply chain delivered straight to your inbox. We’re excited to help you navigate the key opportunities in this important industry!

Jeg samtykker til å motta kommunikasjon fra IFCO og til behandling av personopplysningene mine. Fra tid til annen vil vi ta kontakt for å informere deg om våre produkter og tjenester, så vel som annet innhold som kan være av interesse for deg. Kryss av i boksen hvis du samtykker til dette. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Du finner mer informasjon om den underliggende databehandlingen av personopplysningene i våre retningslinjer for personvern. *

* Obligatorisk felt

followNewsletter
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?