IFCO`s slitesterke RPC-er er optimale for automatiserte prosesser

Riktig emballasje er avgjørende for effektiv drift av lagerautomatisering. Bare riktige metoder for håndtering, transport, lagring og butikkdisplay sikrer matsikkerhet på høyt nivå og forhindrer kostbare produktskader og avfall. IFCO`s RPC-er har viktige egenskaper som gjør dem til det rette valget for høyvolums logistikksentre for matvarer.

Forbedre lagerautomatiseringen med IFCO`s RPC-er

Høyteknologiske løsninger gjør hele matforsyningskjeden mer effektiv og kostnadseffektiv, og spesielt innen høyvolumsoperasjoner er lagerautomatisering synonymt med presisjon og hastighet. Fordi IFCOs gjenbrukbare kasser er standardiserte, robuste og kan stables, baner de vei for robotteknologi og lagerautomatisering. Solid emballasje er spesielt avgjørende under distribusjons- og håndteringsprosesser for ferskvarer. IFCO`s slitesterke RPC-er er optimale for automatiserte prosesser siden de opprettholder stabiliteten til tross for ekstreme fuktighets- og temperatursvingninger.

En perfekt match for lagerautomatisering

Alle våre RPC-modeller garanterer det samme standardiserte fotavtrykket og har et sammenlåsende design, slik at til og med stabler med ulike produkttyper ikke velter. I lagerhyller hvor kasser er stablet flere meter høyt, er det siste du ønsker å oppleve at en boks kollapser eller gir etter for stabelens vekt. Et sammenlåsende design er en av nøkkelegenskapene som gjør IFCO`s gjenbrukbare kasser optimale for lagerautomatisering:

  • Slitesterkt materiale: Tåler ekstreme temperaturer og ekstrem fukt

  • Solid konstruksjon: Beskytter produktene i høye stabler

  • Kan stables sikkert: Forhindrer velt og glidning

  • Fuktbestandig: Beholder form og størrelse til tross for høy luftfuktighet

  • Optimal ventilasjon: Effektiv kjøling og temperaturregulering

  • Presise mål: Viktig for skanning og gjenkjenning

  • Høy kompatibilitet: Minimal forskjell mellom produktgenerasjoner

  • Standardisert fotavtrykk: Viktig for store produksjonsmengder

  • Bunnkonfigurasjon: Gir jevn overgang på ruller eller transportører

  • Stort utvalg av modeller: Transporterer et bredt utvalg av produkter

Referansesaker

Why IFCO reusable plastic containers are optimal for warehouse automation

Sturdy, stackable, and standardized containers work best with automated systems. And IFCO RPCs offer these advantages.

Les mer

Steg for steg til økt effektivitet

En nærmere titt på operasjonene i distribusjonssenteret viser hvordan og hvorfor bruk av standardiserte gjenbrukbare kasser forbedrer effektiviteten. På hvert trinn i systemet, fra ankomst til ordreplukking og forsendelse, gir egenskapene til IFCO`s RPC-er en rekke fordeler.

Ankomst

Paller med IFCO`s RPC-er ankommer logistikksenteret. Dette fjerner behovet for ompakking av varene.

Innmating

Etter hvert som kassene beveger seg gjennom systemet, vil skannerne lese strekkodene og identifisere typen RPC og dens innhold. Dette sikrer sømløs overvåking og sporing av forsendelser.

Lagring

Produktene i IFCO`s RPC-er lagres ved kjøle- eller omgivelsestemperaturer. RPC-ene beholder sin form og størrelse til tross for høy luftfuktighet, som kan nå opptil 80 %.

Skanning

Systemet følger hver enkelt kasse gjennom hele prosessen. Nøyaktige dimensjoner på IFCO`s RPC-er garanterer at systemet gjenkjenner salgsenhetene.

Sortering

Roboter og transportører deler forsendelsen inn i individuelle salgsenheter. Standardiserte dimensjoner på IFCO`s RPC-er sikrer effektiv håndtering.

Transportbånd

Konfigurasjonen til bunnen på IFCO`s RPC-er sikrer jevn overgang over ruller eller transportører.

Lagring i høyden

Salgsenheter i IFCO`s RPC-er blir identifisert etter dato og posisjonen i hyllene. Kasser stables sikkert og produktene beskyttes, selv i høyden.

Plukking

Ordreplukking i IFCO`s RPC-er for utsendelse er en rask, kostnadseffektiv og nøyaktig prosess, ettersom kassene er lette å håndtere og palletere.

Din pålitelige teknologipartner

Som global markedsleder innen gjenbrukbar emballasje tilbyr IFCO høy produktkompatibilitet og standardisering. Vårt tekniske støtteteam samarbeider tett med deg, designingeniører og produsenter av automatiserte systemer under planlegging, konstruksjon, testing og lansering. Dette sikrer at transportbåndene dine og automatiserte lagersystemer er kompatible med IFCO`s RPC-er og vice versa. Etter installasjon tilbyr vi kontinuerlig støtte for å sikre at alle systemer fortsetter å fungere som de skal.

Som deltaker i matforsyningskjeden vet du at mesteparten av ferskevareprodukter er veldig ømfintlige, ødelegges raskt og lett kan skades. Bare riktige metoder for håndtering, transport, lagring og butikkdisplay sikrer mattrygghet på høyt nivå og forhindrer kostbare produktskader og avfall.

Matkvalitet med RPC-er

Ved å bruke gjenbrukbare kasser (RPC-er) fra IFCO sikrer man trygg transport av ferske matvarer og lenger holdbarhet. Dette er gode nyheter for matkvaliteten siden større mengder av ferske råvarer ankommer utsalgsstedet intakt og holder seg ferske lenger.

Les mer

Via løpende forskning og produktutvikling støtter IFCO produsenter og forhandlere som ønsker å levere ferskere og sunnere mat til verden, samtidig som vi gjør driften mest mulig kostnadseffektiv for dem.

Ta kontakt med oss i dag – Vi samarbeider gjerne med deg for å utvikle emballasjeløsninger for produktene dine som er kompatible med lagerautomatisering.

followNewsletter
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?