Reduser miljøpåvirkningen ved å bruke RPC-er fra IFCO

Produktene våre bruker færre naturressurser enn engangsprodukter gjennom hele livssyklusen, fra energien og materialene som brukes under produksjonen, til rengjøring og reparasjon og eventuelt gjenvinning. Og fordi de er bedre egnet for transport ved at de kan stables sikkert og opprettholder sin strukturelle stivhet, gir de også indirekte miljøfordeler. Det gir mindre matsvinn, slik at man trenger mindre energi og ressurser til å erstatte skadet lagerbeholdning

Environmental Reduction Estimator

about this tool

Om dette verktøyet

Beregninger er basert på følgende studier: Karbonavtrykket fra matemballasje, utført av Fraunhofer Institute; Komparativ vurdering av livssyklusen (LCA) til gjenbrukbare emballasjebeholdere og korrugerte beholdere, utført av Franklin Associates – ISO14040/44 og fagfellevurdert; Registrering av ødeleggelsesnivået til frisk frukt og grønnsaker i henhold til type emballasje, utført av Fraunhofer-instituttet.

IFCO RPCs shipped

0 cars
off the road per year

0 kg
less peoples daily trash

0
less 5 minutes showers

Kontakt oss slik at vi kan gi deg ditt eget personlige estimat

Redusere avfall, utslipp og vannbruk

Ved å bytte til gjenbrubare kasser (RPC-er) fra IFCO, reduserer man forsyningskjedens innvirkning på miljøet: mindre avfall ut og færre naturressurser inn.

Redusere avfall gjennom samarbeid: IFCO`s RPC-er er en viktig del av ledende dagligvareforhandleres fokus på bærekraft.

IFCO`s RPC-er er

Produserer opptil 60 % mindre CO2 samtidig som man sparer energi

Bruk av IFCOs gjenbrukbare kasser (RPC-er) i stedet for engangsemballasje, gir en betydelig reduksjon i CO2. Grunnen er at IFCOs RPC-er er designet til å brukes om igjen flere ganger. Man trenger ikke å resirkulere og reprodusere dem etter hver bruk, slik man må med engangsemballasje.

Sender 86 % mindre avfall til deponering

IFCO`s RPC-er reduserer fast avfall med 86 % takket være den lange levetiden og fordi de er fullstendig resirkulerbare. Hver kasse brukes mellom 30 og 120 ganger før den blir fjernet fra drift på grunn av slitasje, skader eller designendringer. Når de ikke kan brukes lenger, blir alle beholdere granulert og brukt til å lage nye RPC-er.

Bruker 80 % mindre vann

Vannresirkuleringsteknologien som vi bruker på våre toppmoderne vaskesentre, reduserer vannforbruket med over en tredjedel ved hver vask. Til sammenligning bruker engangsemballasjesystemer 80 % mer vann i løpet av livssyklusen på grunn av stort vannforbruk under produksjonen (uavhengig av resirkulert innhold) og i gjenvinnings- og avhendingsfasene.

Reduserer produktavfall med over 96 %

RPC-er reduserer matavfall og sørger for at butikkene alltid har kvalitetsvarer. Når maten holdes friskere lengre, betyr det at IFCO`s RPC-er ensbetydende med mindre matavfall.

Bærekraft

I en verden av enhjørninger, vær ensebra.

Les mer

Se flere fordeler ved å bruke RPC-er fra IFCO

Redusere kostnader og øke innsparinger med RPC-er fra IFCO

Beregn fordelene dine

Matkvalitet med RPC-er

IFCO`s one-touch-system sparer deg plass, tid og penger

MyIFCO™: Digitale tjenester utviklet for deg

followNewsletter
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?