Beregn fordelene dine

Beregn de miljømessige fordelene du kan dra nytte av ved å bruke gjenbrukbare kasser (RPC-er) fra IFCO til ferskvareforsyningskjeden med vår estimat for miljøpåvirkning.

IFCOs estimat for miljøpåvirkning

Dette verktøyet gir et estimat av gjennomsnittlig reduksjon av miljøpåvirkning ved bruk av RPC-er i stedet for engangsemballasje i ferskvareforsyningskjeden.

Resultatet er estimert gjennomsnitt av CO2-utslipp, vannforbruk og fast avfall. Vi konverterte de estimerte besparelsene til mer kjente ekvivalenter som er nevnt nedenfor:

  • Antall færre biler på veien
  • Vannbesparelser basert på 5-minutters dusjer
  • Mengde fast avfall basert på en persons daglige avfallsmengde

Environmental Reduction Estimator

about this tool

Om dette verktøyet

Beregninger er basert på følgende studier: Karbonavtrykket fra matemballasje, utført av Fraunhofer Institute; Komparativ vurdering av livssyklusen (LCA) til gjenbrukbare emballasjebeholdere og korrugerte beholdere, utført av Franklin Associates – ISO14040/44 og fagfellevurdert; Registrering av ødeleggelsesnivået til frisk frukt og grønnsaker i henhold til type emballasje, utført av Fraunhofer-instituttet.

IFCO RPCs shipped

0 cars
off the road per year

0 kg
less peoples daily trash

0
less 5 minutes showers

Kontakt oss slik at vi kan gi deg ditt eget personlige estimat

Vårt bærekraftsertifikat

Vi estimerer årlig den samlede effekten av å bruke IFCOs RPC-er, og deler et bærekraftsertifikat med kundene våre der vi fremhever de miljømessige besparelsene de har bidratt til ved å bruke IFCOs RPC-er i forsyningskjeden.

IFCO RPCer og SmartCycle ™ danner grunnlaget for en sirkulær økonomi som gagner alle - fra produsenter og forhandlere til forbrukere og det naturlige miljøet. Lær mer om vår bærekraftige tilnærming og sertifikat.
followNewsletter
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?