IFCO`s innsats for bærekraft, i sentrum for vår forretningspraksis

IFCO er verdensledende innen gjenbrukbare plastkasser (RPC-er) som gir flere kostnads- og miljømessigefordeler. Vårt innsats for bærekraft strekker seg lengre enn bare våre RPC-er. Vår misjon er å drive virksomheten vår effektivt og lønnsomt – uten at det går på bekostning av vårt ansvar for miljøet, menneskene og samfunnene vi er en del av. Visjonen vår er i sentrum for vår forretningspraksis.

I IFCO ser vi bærekraft som et konsept som omfatter alt vi gjør. Lønnsomhet og moralsk ansvar trenger ikke å være gjensidig utelukkende, og vi har tenkt å føre an i arbeidet med å bevise dette og hvordan det kan oppnås.

En pioner innenfor bærekraft

IFCO var det første selskapet i verden som utviklet gjenbrukbare plastkasser tidlig på 90-tallet – og vi fortsetter å innovere i dag. IFCO SmartCycle™ sikrer grønn praksis med alt fra energibesparelser til avfallsreduksjon og gjenvinning av vann i våre vaskesentre til praksisen med å lage nye kasser av de gamle kassene. Bærekraft er viktig for oss alle. La oss ta vare på de tingene som betyr noe!

Vår tilnærming til bærekraft – de tre E-ene

Vår tilnærming til bærekraft består av tre pilarer:

Environment (miljø)

Beskytte naturressurser ved å redusere avfall, utslipp og vannforbruk, samtidig som vi legger til rette for grønnere drift for kundene våre

Employees (ansatte)

Legge til rette for at våre ansatte kan jobbe etter grønn praksis i et trygt arbeidsmiljø og støtte samfunnene de bor og jobber i

Engagement (engasjement)

Et konkret bidrag til samfunnene vi er en del av ved å donere penger og tusenvis av RPC-er til matbanker og andre veldedige organisasjoner

Hvordan tilrettelegger vi for sirkulære økonomien og økt bærekraft?

IFCO har igjennom mange år ivaretatt prinsippene for sirkulære økonomi. Vår forretningsmodell er basert på bærekraftige gjenbrukbare emballasjeløsninger, som er 100% resirkulerbare, for hele forsyningskjeden av ferskvarer. Vi optimaliserer effektiviteten og minimerer vårt eget og våre samarbeidpartneres karbonavtrykk.

Via vårt «share–reuse–reduce» konsept, ønsker vi økt fokus for bærekraft og sirkulær økonomi. Vi ønsker å distansere oss fra «take–make–waste» (engangsbruk). Når du samarbeider med oss, bidrar du med å redusere avfall; matavfall, energiavfall og materialavfall.

Når du transporterer ferske varer i RPC`er fra IFCO, vil dette ha en positiv innvirkning på miljø, helse og bærekraft. Det er grunnen til at vi er den foretrukne partneren for selskaper som verdsetter bærekraft.

Alle IFCO Lift Lock RPC`er i Europa er Cradle to Cradle Certified® Silver

Designet, produsert, gjenbrukt og resirkulert i henhold til de strengeste helse-, sikkerhets- og miljøstandarder. Vår europeiske serie med Lift Lock RPCer, som er optimalisert for frukt og grønnsaker, kjøtt og bakervarer, er Cradle to Cradle Certified® på sølvnivå, noe som betyr at de nå er de første og eneste RPCene for ferskvarer som innehar denne statusen.

Hva betyr det å være Cradle to Cradle Certified? Det uavhengige «Cradle to Cradle Certified® Products Program» er verdens mest avanserte standard for design og produksjon av produkter i henhold til prinsippene i den sirkulære økonomien. Dette er det øverste nivået ett produkt kan oppnå, innenfor godkjennelse av bærekraft, globalt og uavhengig av industrisektor.

For å oppnå den svært prestisjetunge sertifiseringen har vår produktstandard og produksjonsprosess blitt evaluert med positivt resultat i henhold til fem ytelseskategorier for bærekraft, derav materialhelse, materialgjenbruk, fornybar energi og karbonhåndtering, vannforbruk og sosial rettferdighet. Samlet sett oppnådde vi nivået Silver. I materialgjenbruk ble vi tildelt nivået Gold.

Ved å samarbeide med oss, og benytte våre C2C Certified Silver europeiske Lift Lock RPC`er, tar du det mest bærekraftige valget for din forsyningskjede.

"I vårt arbeid for å oppnå økt bærekraft, er vår Cradle to Cradle-sertifisering en viktig milepæl på IFCO`s reise. Dette beviser at vi er på rett vei med vårt arbeide med økt bærekraft i hele verdikjeden for ferske matvarer – og at vi er den rette samarbeidpartneren for bærekraftige løsninger."

Beskytte miljøet

IFCO`s RPC-er og SmartCycle™ danner grunnlaget for en sirkulær økonomi som gir fordeler til alle – fra produsenter og forhandlere til forbrukere og naturmiljøet. SmartCycle™ er en avansert logistikkprosess som IFCO bruker til å administrere hele forsyningskjeden.

RPC-er er unektelig bærekraftige ettersom de er beregnet for deling og gjenbruk. Derfor bruker RPC-ene våre færre naturressurser enn engangsemballasje og beskytter dermed miljøet. De blir vedlikeholdt så de opprettholder høy ytelse gjennom hele levetiden og varer i gjennomsnitt i 100 sykluser. Hvis de imidlertid skulle bli skadet eller gå i stykker, blir de enten reparert eller granulert og gjort om til nye RPC-er. Dette gjør at mindre plast ender opp i havet og naturen rundt oss.

Sammenlignet med engangsemballasje produserer IFCO`s RPC-er opptil 60 % mindre CO2-utslipp og 86 % mindre fast avfall, og de bruker 64 % mindre energi og 80 % mindre vann.1 De reduserer også produktskader med over 96 %, som igjen betyr mindre matavfall.

Redusert matavfall

Ved bruk av IFCO`s RPC-er får man en dramatisk reduksjon i matavfall – 96 % mindre skader på ferskvarer pakket i en plastkasse sammenlignet med engangsemballasje. Det er bra både for produsenter og forhandlere og ikke minst for miljøet!

Ferskvarer som transporteres i RPC-er fra IFCO holder seg ferskere i inntil fire dager lengre,ifølge en nylig studie utført for IFCO av Dr. Lippert Quality Management.3 Den optimaliserte ventilasjonen og robuste utformingen til våre RPC-er bidrar til en lengre holdbarhet for fersk mat.

Bærekraftige fordeler for alle, IFCO`s bærekraftsertifikat for forhandlere og produsenter

For å oppmuntre våre kunder til å følge vår bærekraftpraksis, introduserte IFCO sitt årlige bærekraftsertifikat. Vi beregner energi- og ressursbesparelser for hver kunde og sender dem et sertifikat som angir hvor mye CO2, vann, energi, fast avfall og matavfall de har spart ved å benytte IFCO`s RPC-er i sin forsyningskjede.

På denne måten bidrar IFCO også til at forhandlere og produsenter kan bli grønnere. Supermarkeder og produsenter har gjort en innsats for å redusere avfallet sitt de siste årene, for å ta folks bekymringer for miljøet på alvor og overholde nye europeiske forskrifter. Ved å bruke våre RPC-er vil forhandlerne dra nytte av alle fordelene nevnt ovenfor, men de gjør også handleturen til en bærekraftig og bevisst opplevelse for forbrukerne.

Vårt Zero Harm-program

IFCO er en del av et kontinuerlig forbedringsprogram som tar sikte på å oppnå nullskade på alle virksomhetsområdene våre: miljø, mennesker, selskap.

Les mer

Ansatte – bærekraft starter med oss selv

Hva er vel bedre enn å fremheve vårt miljøfokus til verden via våre egne folk? Alle våre ansatte er opplært i bærekraftig forretningspraksis. Du vil for eksempel ikke se engangskopper eller plastbestikk på våre kontorer. Og vi jobber hardt for å unngå lange forretningsreiser, så vel som unødvendige utskrifter.

Vi tar vare på folkene våre også med videreutdanning, opplæring og individuelle utviklingsplaner.

Vi overholder de høyeste globale standardene når det gjelder sikkerheten for våre ansatte samt leverandørmangfold, med fleksibel lokal gjennomføring. IFCO er opptatt av mangfold i hele sitt globale nettverk av datterselskaper. Vi mener at en engasjerende, trygg, tolerant og mangfoldig arbeidsplass får frem det beste i folkene våre og også bidrar til bærekraft samt til IFCO som en veldrevet virksomhet.

Sosialt engasjement: fra donasjoner til frivillig arbeid fra ansatte

Vi vet at en bedre forsyningskjede er til nytte for oss alle. Ikke bare IFCO og kundene våre, men også samfunnene vi opererer i. Derfor har vi alltid vært involvert i sosiale og veldedige tiltak.

IFCO har donert over 300.000 RPC-er til matbanker over hele verden de siste ti årene. Vi samfinansierer også kjølebiler for å hjelpe disse organisasjonene til å levere mat som holder seg fersk. IFCO`s datterselskaper donerer ofte penger til lokale veldedighetsorganisasjoner og humanitære organisasjoner som leverer mat til mennesker i nød.

Vår forpliktelse strekker seg utover penger og donasjoner – vi gir også av vår tid. Alle ansatte hos oss får tre lønnede dager i året som de bruker til frivillig arbeid i lokale organisasjoner som matbanker eller til innsamling eller distribuering av fersk og pakket mat.