Vaskeprosesser for RPC-er fra IFCO: I samsvar med strenge globale standarder for å sikre mattrygghet

Mattrygghet er avgjørende for kundene våre. Derfor krever vi i IFCO at alle vaskeanleggene våre følger strenge globale standarder. IFCO vet at mattrygghet er like viktig for kundene som ferskhet og kvalitet. Det er grunnen til at vi overholder strengt håndhevede globale standarder for hygiene og desinfisering på vaskeanleggene våre.

Svært strenge rengjøringsprosesser, kontinuerlig forbedret

Etter hver bruk blir alle gjenbrukbare kasser (RPC-er) samlet inn og sendt til et av våre validerte vaskesentre. Der blir RPC-ene fra IFCO rengjort i henhold til de høyeste mattrygghetsstandarder og strengt håndhevede globale hygiene- og sanitærstandarder. Våre RPC-er blir forvasket, vasket, desinfisert med desinfeksjonsmidler og skylt før de sendes ut på nytt.

IFCO bruker samme vaske- og tørkeprosesser over hele verden. Våre rengjørings-, vaske- og desinfiseringsprosesser er utviklet for å fjerne alt organisk materiale på overflatene.

Under rengjøringsprosessen sendes RPC-ene gjennom høytrykksspylere som bruker kaustiske vaskemidler og miljøgodkjente desinfiseringsmidler spesielt utviklet for tunnelvaskemaskiner. RPC-ene går deretter gjennom dobbel skylling ved hjelp av desinfiseringsmiddel og skylling med friskt vann. Systemet benytter en ideell kombinasjon av vaskemiddel, desinfeksjonsmiddel, vanntemperatur, høytrykksspyler og vasketid for å oppnå optimale resultater.

Hvordan sikrer vi hygienen til RPC-ene fra IFCO?

Med SmartCycle-rengjøringsprosessen vår kan du være trygg på at alle RPC-ene fra IFCO du bruker, oppfyller våre strenge globale hygienestandarder. Det antimikrobielle stoffet som brukes i vaskeprosessen, fjerner eller reduserer mikroorganismer til et trygt nivå, blant annet bakterier, virus, gjærsopp og mugg.

Basert på vår vaskeprosess har vår globale sanitetspartner garantert at våre RPC-er er trygge for gjenbruk. Våre høyautomatiserte vaskeprosesser blir i tillegg overvåket og er gjenstand for kontinuerlig forbedring og validering av IFCO og uavhengige tredjepartseksperter på mattrygghet, for å sikre at de er så grundige og effektive som mulig.

Vår SmartCycle RPC rengjøringsprosess

Gjennom IFCO`s SmartCycle-rengjøringsprosess blir våre RPC-er vasket i henhold til de høyeste standardene i bransjen. På denne måten sikrer vi de mest effektive rengjørings- og tørkeprosessene for våre RPC-er. Med SmartCycle-rengjøringsprosessen vår kan du kan være trygg på at RPC-ene du bruker, oppfyller våre strenge globale hygienestandarder. Mattrygghet er avgjørende for kundene våre. Derfor krever vi i IFCO at alle vaskeanleggene våre følger strenge globale standarder.

Våre RPC-servicesentre::

 • Er utstyrt med avanserte teknologier, utviklet i samarbeid med våre leverandører
 • Velger nøye ut vaskemidler og desinfeksjonsmidler, som holder mikroorganismer, giftige stoffer og andre urenheter på sikre nivåer
 • Blir sjekket av uavhengige tredjeparter, noe som sikrer gjennomgående høy kvalitet

IFCO`s digitale SmartGuardian™-teknologi overvåker prosessen

Våre prosesser overvåkes kontinuerlig elektronisk via SmartGuardian™, vårt proprietære vaskekontrollsystem, med regelmessig validering av data. Dette systemet overvåker kontinuerlig vasketemperatur, trykk, vaskemiddelkonsentrasjon og desinfeksjonsmiddelkonsentrasjon, og produserer en skiftrapport.

I tillegg varsler SmartGuardian™ våre mattrygghetsansvarlige dersom deler av systemet ikke fungerer optimalt, slik at prosessen kan stoppes og kalibreres til riktig innstillinger. Vi overvåker også hver variabel manuelt minst to ganger per skift for å bekrefte at det automatiserte systemet fungerer som det skal.

Vaskemidler og desinfeksjonsmidler

IFCO`s servicesentre bruker standardiserte, svært effektive vaskemidler og desinfeksjonsmidler for å sikre hygienen til RPC-ene fra IFCO som vaskes i vårt validerte rengjørings- og desinfeksjonsprogram.

Vår globale sanitetspartner garanterer ovenfor IFCO at alle RPC-er rengjøres og desinfiseres på anbefalt måte i samsvar med gjeldende nasjonale og internasjonale forskrifter og eventuelle lokale forskrifter, og at restmengder av mikroorganismer, giftige stoffer og andre urenheter vil være i samsvar med grenseverdier som er fastsatt i gjeldende forskrifter i landet der driften er lokalisert.

I tillegg vil bruk av RPC-er som er ordentlig rengjort og desinfisert ikke medføre mikrobiell forurensning eller overføring av giftige stoffer eller andre urenheter (f.eks. rester av plantevernmidler) fra IFCO-beholdere til produktene i dem.

Garantien dekker fjerning eller inaktivering av følgende forurensende stoffer

Matbårne sykdomsfremkallende bakterier og giftproduserende mikroorganismer:

 • Listeria monocytogeneses
 • Salmonella
 • Escherichia coli-serotyper (STEC, EHEC 0104:H4, O157:H7, 0111:H2)
 • Campylobacter jejuni
 • Staphylococcus aureus
 • Influensa A-virus type H5N1 «fugleinfluensa»
 • Pepinomosaikkvirus
 • Pepinomosaikk, potexvirus
 • Svart sigatoka (Mycosphaerella fijiensis)
 • Mugg
 • Plantevernmidler, ugressmidler, soppdrepende midler og deres nedbrytingsprodukter
 • Forbindelser som tilhører ulike kjemiske familier (triaziner, organofosfater, karbamater, fenylurea, neonikotinoider osv.)
 • Agurkgrønnmosaikkvirus (CGMMV)
 • Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)

ISO-sertifisert vaskeprosess og hygienetesting

IFCO`s innsamlings-, vaske- og forsendelsesprosess for RPC-er er ISO 9001-sertifisert. I tillegg ble tunnelvaskeprosessen vår validert av et tredjeparts ISO-sertifisert forskningslaboratorium i forhold til hvor effektivt den fjerner bakterier og virus fra overflatene til RPC-er fra IFCO.

For å bekrefte at vaskeprosessen vår er effektiv, tester IFCO og uavhengige mattrygghetseksperter rutinemessig vaskede RPC-er for fravær av patogener. Dette inkluderer vårt robuste hygieneovervåkningssystem på våre servicesentre, inkludert daglig ATP-overvåking samt ukentlig og kvartalsvis bakterietesting.

Når det oppstår bekymring eller et varsel om spesifikke forurensninger eller mikroorganismer, utfører IFCO en rekke ekstra «vaskeutfordringer» med ytterligere testing for å bekrefte fraværet av slike patogener.

IFCO lagrer rengjøringsdata, slik at du kan spore mattrygghet ned på pallnivå. Hvis det oppstår et forurensningsproblem underveis i forsyningskjeden, vil du kunne bevise at dine RPC-er fra IFCO oppfylte alle nødvendige samsvarsstandarder før lasting og distribusjon.

IFCO – din pålitelige partner for mattrygghet

Mattrygghet er en prioritering hos IFCO. IFCO har forpliktet seg til mattrygget og hygiene for våre gjenbrukbare kasser (RPC-er).

Les mer

followNewsletter
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?