Visjon og mål

Visjon

IFCOs visjon er å oppnå og vedlikeholde globalt markedslederskap og fortjeneste i alle våre virksomheter uten å ofre vårt moralske ansvar for alle menneskene vi omgås, og for det økologiske systemet vi tar våre ressurser fra.

Mål

Våre RPC-løsninger er de nyest og mest moderne, og er designet for å gi best mulig miljøbeskyttelse. IFCOs mål er å ta sosiale og miljømessige betraktninger med i beregningen mens vi stadig forbedrer våre løsninger slik at de gir mest mulig kostnadseffektive og miljøvennlige måter å støtte våre kunder på.

Firmakultur

Som et globalt firma, er det nødvendig å tenke og kommunisere på tvers av språk og geografiske barrierer, og å orientere våre strategier på tilsvarende måter. Mens vi jobber for å lykkes best mulig i alle våre markeder, sikter vi etter å være fleksible nok til å tilpasse vår globale strategi til lokale markedsforhold.

Vår bedriftsmodell nødvendiggjør et nært forhold med våre kunder og med de lokale markedsforhold. For å reflektere dette tenker vi globalt og handler lokalt. Vår operasjonsstab er derfor vanligvis rekruttert fra de aktuelle land og regioner vi opererer i. Grunnet nær kontakt med våre kunder, er de høyst vant til individuelle kunders behov og hensyn og er fortrolige med de ulike kulturene som finnes innen individuelle markeder. Det nære samarbeidet med våre kunder og deres omgivelser er avgjørende for vår langsiktige suksess.