Matsikkerhet

IFCO er forpliktet til matsikkerhet

IFCO vet at sikre ferskvarer av høyeste kvalitet er av høyeste prioritet for våre kunder. Derfor følger vi RPC-industriens høyeste matsikkerhetsstandarder – våre egne standarder. IFCO SmartCycle™ RPC-rengjøringsprosessen betyr at RPC-er rengjøres og er i stand til å bevare produktkvaliteten gjennom hele forsyningskjeden.

Strenge globale standarder

IFCO følger industriens strengeste hygienestandarder i alle servicesentre verden over, dette sjekkes av tredjeparter, i overensstemmelse med ISO. Vi bruker globalt standardiserte rengjøringsprosesser og vaskemidler på hvert av våre nesten 50 rengjøringsanlegg verden rundt. Kontinuerlige forbedringsprogrammer er på plass for å sikre at disse prosessene blir mer og mer nøyaktige og effektive. I tillegg, lagrer våre anlegg viktig data og rengjøringsprosessen kan spores tilbake til pallen.

IFCO SmartCycle™ RPC-rengjøringsprosess og Diversey™ garanterer

Gjennom IFCO SmartCycle RPC-rengjøringsprosess, vaskes våre RPC-er etter de høyeste standardene i RPC-industrien og etter vår HACCP-plan. IFCOs servicesentre er utstyrt med det nyeste og mest moderne rengjørings- og tørkingsutstyr utviklet i nært samarbeid med våre leverandører for å sikre mest mulig effektive rengjørings- og tørkingsprosesser for våre RPC-er.

Alle IFCO servicesentre bruker Diversey™ rengjørings- og desinfeksjonsmidler, som forsikrer hygienen til alle IFCO RPC-er rengjort med Diversey™ rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler gjennom et integrert rengjørings- og sanitærprogram. Diversey™ har gitt IFCO en garanti om at RPC-er som er ordentlig rengjort og desinfisert med Diversey™ agenter vil ha svært lave verdier av alle mikroorganismer, giftige substanser, og andre urenheter i overensstemmelse med maksimumnivåer etablert av reguleringer i de aktuelle land. 

I tillegg vil bruk av RPC-er som er ordentlig rengjort og desinfisert med Diversey™ agenter ikke resultere i mikrobiell forurensning eller overføring av giftige stoffer eller andre urenheter (f.eks. rester av plantevernmidler) fra IFCO-beholdere til produktene de inneholder.

Garantien dekker følgende:

• Matbårne sykdomsfremkallende bakterier og giftproduserende mikroorganismer

• Listeria monocytogeneses

• Salmonella

• Eschericia coli serotyper (STEC, EHEC 0104:H4, O157:H7, 0111:H2)

• Campylobaceter jejuni

• Staphylococcus aureus

• Influensa A virustype H5N1 “fugleinfluensa"

• Peppino mosaicvirus

• Peppino mosaicpotexvirus

• Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis)

• Mugg

• Plantevernmidler, ugressmidler, soppdreper, og deres nedbrytingsprodukter

• Sammensetninger som tilhører ulike kjemiske familier (triaziner, organophosphorous, carbamates, phenylureas, neonicotinoids, etc.)