IFCO RPC-de pesuprotsess: rangete ülemaailmsete standardite säilitamine toiduohutuse tagamiseks

Meie klientide jaoks on toiduohutus esmatähtis. Seega nõuame IFCO-s, et kõik meie pesemisrajatised järgiksid meie rangeid ülemaailmseid standardeid. IFCO teab, et toiduohutus on meie klientide jaoks sama oluline kui värskus ja kvaliteet. Seepärast järgime oma pesemisruumides rangelt kehtestatud ülemaailmseid hügieeni- ja sanitaarnõudeid.

Ranged puhastusprotsessid, mida pidevalt täiustatakse

Pärast igat kasutamist kogutakse IFCO korduskasutatavad plastkonteinerid (RPC-d) kokku ja saadetakse mõnda meie valideeritud pesukeskusesse. Seal puhastatakse IFCO RPC-d vastavalt kõrgeimatele toiduohutusstandarditele ja rangelt järgitavatele ülemaailmsetele hügieeni- ja desinfitseerimisstandarditele. Meie RPC-dele tehakse eelpesu, pesu, loputus ja desinfitseerimine desinfitseerimisvahendiga, enne kui need uuesti ringlusesse saadetakse.

IFCO kasutab kogu maailmas samu pesu- ja kuivatusprotsesse. Meie puhastus- ja pesuprotseduur on välja töötatud selleks, et eemaldada pindadelt kõik orgaanilised materjalid.

Puhastusprotsessi käigus saadetakse IFCO RPC-d läbi kõrge rõhuga pesumasinate, mis kasutavad spetsiaalselt tunnelpesumasinate jaoks mõeldud leeliselisi pesuvahendeid ja keskkonnasõbralikke desinfitseerimisvahendeid. Seejärel läbivad RPC-d kahekordse loputuse, kasutades desinfitseerimisvahendit ja puhta veega loputust. Süsteem kasutab optimaalse tulemuse saavutamiseks puhastus- ja desinfitseerimisvahendi, veetemperatuuri, suure vooluhulgaga pihusti ja pesuaja ideaalset kombinatsiooni.

Kuidas me tagame IFCO RPC-de puhtuse?

Tänu meie SmartCycle puhastusprotsessile võite olla kindel, et iga kasutatav IFCO RPC vastab meie rangetele ülemaailmsetele hügieenistandarditele. Meie pesuprotsessis kasutatav antimikroobne aine vähendab mikroorganismide (bakterid, viirused, pärmid ja hallitusseened) koguse ohutule tasemele või hävitab need.

Meie ülemaailmne puhastuspartner on meie pesuprotsessi alusel andnud garantii, et meie RPC-d on korduvaks kasutamiseks ohutud. Lisaks sellele jälgivad, täiustavad ja valideerivad IFCO ja sõltumatud kolmandatest osapooltest toiduohutuse eksperdid pidevalt meie kõrgautomatiseeritud pesuprotsesse, et tagada nende võimalikult põhjalik ja tõhus toimimine.

Meie SmartCycle RPC puhastusprotsess

IFCO SmartCycle RPC puhastusprotsessi käigus pestakse meie RPC-d vastavalt RPC-tööstuse kõrgeimatele standarditele. Sel viisil tagame oma RPC-de jaoks kõige tõhusamad ja tulemuslikumad puhastus- ja kuivatusprotsessid. Tänu meie SmartCycle puhastusprotsessile võite olla kindel, et teie kasutatavad IFCO RPC-d vastavad meie rangetele ülemaailmsetele hügieenistandarditele. Meie klientide jaoks on toiduohutus esmatähtis. Seega nõuame IFCO-s, et meie pesemisrajatised järgiksid meie rangeid ülemaailmseid hügieenistandardeid.

Meie RPC teeninduskeskused:

 • On varustatud tipptasemel tehnoloogiatega, mis on välja töötatud koostöös meie tarnijatega
 • Valivad hoolikalt pesu- ja desinfitseerimisvahendid, hoides mikroorganismide, mürgiste ainete ja muude lisandite koguse ohutul tasemel
 • on auditeeritud sõltumatute kolmandate isikute poolt, tagades ühtlaselt kõrge kvaliteedi

IFCO SmartGuardian™ digitehnoloogia jälgib protsessi

Meie protsesse jälgib pidevalt elektrooniliselt SmartGuardian™, meie enda loodud pesuprotsessi kontrollisüsteem, mille andmeid regulaarselt valideeritakse. See süsteem jälgib pidevalt pesutemperatuuri, rõhku, pesuvahendi ja desinfitseerija kontsentratsiooni ning koostab tsükli aruande.

Lisaks hoiatab SmartGuardian™ meie toiduohutuse eest vastutavaid isikuid, kui mõni süsteemi osa töötab suboptimaalsel tasemel, nii et protsessi saab peatada ja uuesti õigetele seadetele kalibreerida. Samuti jälgime igat muutujat vähemalt kaks korda tsükli jooksul käsitsi, et kontrollida, kas meie automatiseeritud süsteem vastab nõuetele.

Pesu- ja desinfitseerimisvahendid

IFCO teeninduskeskused kasutavad standardiseeritud väga tõhusaid puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid, et tagada IFCO RPC-de puhtus meie valideeritud puhastusprogrammiga pesemisel.

Meie ülemaailmne sanitaarpartner on andnud IFCO-le garantii, et soovitatud viisil puhastatud ja desinfitseeritud RPC-d vastavad kehtivatele riiklikele ja rahvusvahelistele ning võimalikele kohalikele eeskirjadele ning et mikroorganismide, toksiliste ainete ja muude lisandite jääkide tase vastab kasutusriigis kehtivate eeskirjadega kehtestatud piirnormidele.

Lisaks sellele ei põhjusta nõuetekohaselt puhastatud ja desinfitseeritud RPC-de kasutamine mikroobidega saastumist ega toksiliste ainete või muude lisandite (nt pestitsiidijääkide) ülekandumist IFCO konteineritest toodetele, mida need sisaldavad.

Garantii hõlmab järgmiste saasteainete eemaldamist või inaktiveerimist

Toiduga levivad patogeensed mikroobid ja toksiine tootvad mikroorganismid, nagu:

 • Listeria monocytogenes
 • Salmonella
 • Eschericia coli serotüübid (STEC, EHEC 0104:H4, O157:H7, 0111:H2)
 • Campylobaceter jejuni
 • Staphylococcus aureus
 • A-tüüpi gripiviirus H5N1 „linnugripp"
 • Pepiino mosaiikviirus
 • Pepiino mosaiikviirus Potexvirus
 • Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis)
 • Hallitusseened
 • Pestitsiidid, herbitsiidid, fungitsiidid ja nende laguproduktid
 • Erinevatesse keemiliste ainete perekondadesse kuuluvad ühendid (triasiinid, fosfororgaanilised ühendid, karbamaadid, fenüüluuread, neonikotinoidid jne)
 • Kurgi mosaiikviirus Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV)
 • Tomatite viirus Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)

Pesuprotsess ja hügieeniproovid

IFCO RPC-de tagasikorje, pesemise ja saatmise protsesse auditeerivad kolmandatest isikutest audiitorfirmad, et tagada vastavus piirkondlikele regulatiivsetele nõuetele ja tööstuse pakendamisprotsessi kontrollile. Lisaks sellele on meie tunnelpesuprotsessi tõhusus tööstuses oluliste bakterite ja viiruste vastu valideeritud kolmandatest osapooltest uurimislaborite poolt.

Meie pesuprotsessi tõhususe kontrolimiseks testivad IFCO ja sõltumatud toiduohutuse eksperdid korrapäraselt desinfitseeritud RPC-sid patogeenide puudumise suhtes. See hõlmab meie töökindlat hügieenijärelevalvesüsteemi meie teeninduskeskustes, sealhulgas igapäevast ATP-seiret ning ka iganädalast ja kvartalipõhist bakterite proovide võtmist.

Kui esineb probleem või hoiatus seoses konkreetsete saasteainete või mikroorganismidega, viib IFCO läbi rea täiendavaid „pesuproove" koos täiendavate testidega, et kontrollida nende haigustekitajate puudumist.

IFCO salvestab pesuandmed, et anda teile toiduohutuse jaoks kontrolljälg kaubaaluste tasemel. Kui kusagil teie tarneahelas peaks tekkima saastumisprobleem, saate näidata, et teie IFCO RPC-d vastasid enne laadimist ja jaotamist kõigile vajalikele nõuetele, mille eest IFCO vastutab.

IFCO – teie usaldusväärne toiduohutuspartner

IFCO jaoks on toiduohutus prioriteet. IFCO on pühendunud toiduohutusele ja meie korduskasutatavate plastkonteinerite (RPC-de) hügieenile.

rohkem teada

followNewsletter
How can we help you today?