Töötamine IFCO-s

Meie ettevõtte kultuur on IFCO pideva edu alus. Oleme veendunud, et meie ettevõtte kultuur ja positiivne töökeskkond aitavad oluliselt kaasa meie töötajate motivatsioonile ja meie ettevõtte pikaajalisele edule.

Meie horisontaalne organisatsiooniline struktuur tagab avatud ja lahendustele suunatud suhtluse kõigil tasanditel. Meie juhtimisstiil on eesmärgile ja tulemustele orienteeritud, pakkudes samas igale töötajale teatud ettevõtlusvabadust. Usume avatud ukse ja avatud teabe printsiipi, sest see võimaldab meie töötajatel olla kaasatud kogu IFCO tegevusse.

Ülemaailmse ettevõttena on vaja mõelda ja suhelda keele- ja geograafiliste barjääride üleselt ning suunata oma strateegiaid sellele vastavalt. Kuna püüame olla edukad kõigil oma turgudel, on meie eesmärk olla piisavalt paindlik, et kohandada oma ülemaailmset strateegiat kohalikele turutingimustele.

Meie ärimudel eeldab tihedaid suhteid klientide ja kohalike turutingimustega. Selleks mõtleme ülemaailmsel ja tegutseme kohalikul tasandil. Seetõttu värvatakse meie teenindav personal tavaliselt nendest riikidest ja piirkondadest, kus me tegutseme. Tänu tihedatele kontaktidele meie klientidega tunnevad nad hästi klientide individuaalseid vajadusi ja probleeme ning on kursis erinevate turgude erinevate kultuuridega. Selline tihe suhtlus oma klientidega ja nende tegevuskeskkonnaga on meie pikaajalise edu seisukohalt väga oluline.

Karjäär IFCO-s

Teenusepakkujana on meie töötajate motivatsioon, ettevõtlik suhtumine ja kvalifikatsioon meie ettevõtte praeguse ja tulevase edu aluseks. Kuna meie juhid on osa meie edusammudest tulemuspõhiste rahaprogrammide ja tulemuspõhiste stiimulprogrammide kaudu, loome oma töötajatele stiimuli algatuste ja vastutuse võtmise jaoks.

Pidev püüdlus säilitada ja parandada meie kontserni tulemuslikkust on meie ettevõtte kultuuri oluline osa.

Inimestekeskne lähenemine

IFCO kehtestatud protseduurid ja standardid astuvad sammu kaugemale kehtivatest eeskirjadest ja mandaatidest. IFCO töötajad on selle edu keskmes. Ettevõtte äritegevus on õitsenud, pakkudes diskrimineerimisvaba töökeskkonda ning konkurentsivõimelist tasu ja hüvitisi meie töötajatele.

Meie praegused tööpakkumised

Otsime alati uusi talente, kes aitaksid meil jätkata suhete arendamist oma klientidega. Neile, kes jagavad meie kirge muuta värskete toiduainete tarnimise viisi, pakume tõeliselt põnevaid töökohti.

Tutvuge oma võimalustega meie ettevõttes ja kui usute, et teie profiil vastab meie otsingule, siis kandideerige kohe .

Department

Position

Location

Admin/Facilities

Germany, Munich, Munich

Admin/Facilities

Germany, Munich, Munich

Asset Management

Colombia, Bogota

Asset Management

Chile, Santiago

Asset Management

Chile, Santiago

Asset Management

USA, Florida, Field Based, Florida

Asset Management

Colombia, Bogota

Commercial

Brazil, Barueri

Commercial

Colombia, Medellin

Commercial

Colombia, Bogota

Finance

Colombia, Medellin

Finance

Brazil, Barueri

Finance

Colombia, Medellin

Finance

Colombia, Medellin

Finance

Colombia, Medellin

Finance

Germany, Berlin, Berlin

Finance

Colombia, Medellin

Finance

Germany, Berlin, Berlin

Finance

Germany, Munich, Munich

Finance

Germany, Berlin, Berlin

Finance

Germany, Munich, Munich

Finance

Argentina, Buenos Aires

Finance

Germany, Berlin, Berlin

Finance

Colombia, Medellin

Finance

Germany, Berlin, Berlin

Human Resources

Colombia, Medellin

Human Resources

Germany, Munich, Munich

Human Resources

Germany, Munich, Munich

Human Resources

USA, Texas, San Antonio, Texas

Information Technology

Germany, Munich, Munich

Information Technology

Germany, Munich, Munich

Information Technology

Germany, Munich, Munich

Information Technology

Germany, Munich, Munich

Information Technology

Germany, Munich, Munich

Information Technology

Germany, Munich, Munich

Information Technology

DEU - Dannstadt-Schauernheim

Sales/Business Development

POL - Warsaw - IFCO RPC

Sales/Business Development

USA, Florida, Field Based, Florida

Sales/Business Development

Germany, Munich, Munich

Sales/Business Development

United Kingdom, High Wycombe

Sales/Business Development

NOR - Oslo

Strategy

Germany, Munich, Munich

Strategy

Germany, Munich, Munich

Supply Chain

Brazil, Barueri

Supply Chain

Colombia, Bogota

Supply Chain

Brazil, Caucaia

Supply Chain

Brazil, Cachoeirinha

Supply Chain

Colombia, Bogota

Supply Chain

Germany, Dannstadt, Dannstadt

Supply Chain

Germany, Dannstadt, Dannstadt

Supply Chain

Colombia, Medellin

Supply Chain

Colombia, Cali

Supply Chain

USA, Georgia, McDonough RPC Service Centre, Georgia

Supply Chain

USA, Indiana, Indianapolis Service Ctr.

Supply Chain

USA - OR - Portland RPC Service Centre - 613

Supply Chain

USA, Indiana, Indianapolis Service Ctr.

Supply Chain

Colombia, Bogota

Supply Chain

Colombia, Bogota

Supply Chain

USA, Indiana, Indianapolis Service Ctr.

Supply Chain

USA, Florida, Tampa, Florida

followNewsletter
How can we help you today?