Õitseng ringmajanduses

Nii nõudlikud tarbijad kui ka arukad investorid kutsuvad ettevõtteid üles tegutsema jätkusuutlikult, valjemini kui kunagi varem.

Oma tööstusharu teerajajatena oleme otsustanud kujundada ümber oma ettevõtte ESG tulemusi, inspireerides samal ajal teisi järgnema.

Juhindudes oma ringmajanduse õitsengu strateegiast oleme seadnud eesmärgid, mis tugevdavad meie loomupärast pühendumust jätkusuutlikkusele. Meie tegevus on vastutustundlik, paindlik ja kasumlik ning me pühendume vankumatult oma töötajate, kogukondade ja planeedi heaolule.

Meie missioon

Pakendite ja toidujäätmete vältimine värskete toiduainete tarneahelas, tõhususe suurendamine kogu väärtusahelas ja sellest tuleneva pikaajalise väärtuse jagamine kõigi meie sidusrühmadega.

Tööstuse juhtivad aruandlusstandardid

Meie äritegevuse keskmes on kindlad keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimispõhimõtted (ESG) – põhimõtted, mille järgi oleme algusest peale tegutsenud. Oma FY23 ESG-aruandes kajastame oma värskemaid jõupingutusi, et saavutada edu peamiste ESG probleemide ja oma eesmärkide osas.

IFCO aruanne hõlmab tegevusi ja kvantitatiivseid andmeid majandusaasta (1. juuli 2022 – 30. juuni 2023) kohta kogu meie ülemaailmses tegevuses, sealhulgas meie enda ja kolmandate osapoolte tegevuskohtades. Oleme selle aluseks võtnud meie jaoks kõige olulisemad teemad, mis on kindlaks tehtud 21. majandusaastal (FY21) läbiviidud olulisuse hindamise käigus.

Oleme pühendunud läbipaistvale suhtlusele ja oleme koostanud käesoleva aruande kooskõlas juhtivate standardite nõuetega:

  • Ülemaailmne aruandlusalgatus (The Global Reporting Initiative, GRI)
  • Jätkusuutlikkuse raamatupidamisstandardite nõukogu (The Sustainability Accounting Standards Board, SASB)

IFCO on allkirjastanud ÜRO ülemaailmse kokkuleppe (United Nations Global Compact, UNGC) ja selle kümme põhimõtet inimõiguste, töö, keskkonna ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas. Samuti oleme pühendunud ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisele. Lisaks oleme võtnud kohustuse osaleda teaduspõhiste eesmärkide algatuses (Science Based Targets initiative, SBTi), mis võimaldab meil seada süsinikdioksiidi heitkoguste eesmärgid ja jälgida nende saavutamist kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppega.


Report standards logos

IFCO’s sustainability goals

Thriving Business

Increase the environmental benefits we deliver to our customers’ fresh supply chain

Thriving Planet

Become net-zero by 2040

Thriving Society

40% women in leadership roles by 2025

Discover our goals

Liitu meiega meie ESG teekonnal

Meie jaoks tähendab oma väärtuste järgi toimimine nende igapäevast rakendamist. See tähendab uute võimaluste leidmist, et olla parem ja vastutustundlikum ettevõte.

Seetõttu oleme koostanud ambitsioonika ESG-strateegia, mis keskendub ärile, planeedile ja ühiskonnale, et luua uus tööstusstandard ning panna tugev alus õitsvale maailmale.

Laadige alla meie täielik ESG 2023. aasta aruanne

Kas soovite rääkida meie ESG asjatundjaga?

Iñigo Canalejo

IFCO ESG ja strateegilise turunduse asepresident

Võtke ühendust!


I agree to receiving communications from IFCO and the processing of my personal data. From time to time, we would like to contact you (e.g. via e-mail) to inform you about our products and services, as well as other content that may be of interest to you. If you consent, please tick the checkbox. Visit our privacy policy for more information. *

* nõutav väli

followNewsletter
How can we help you today?