Визия и мисия

Визия

Визията на IFCO е да постигнем и поддържаме глобално лидерство на пазара и рентабилност за всички наши бизнеси, без да жертваме или компрометираме своята морална отговорност към всички хора, с които работим и към екологичната система, от която черпим своите ресурси. 

Мисия

Нашите пластмасови контейнери за многократна употреба са най-съвременните на пазара и са проектирани така, че да осигуряват оптимална защита на околната среда. Мисията ни в IFCO е да вземем социалните и екологични съображения предвид в процеса на непрекъснато подобрение на нашите решения, за да осигурим най-рентабилните и екологични начини, по които да подпомагаме своите клиенти. 

Корпоративна култура

Като глобална корпорация, ние трябва да мислим и общуваме въпреки бариерите, които може да бъдат поставени от език или географско разположение, а оттам и да ориентираме своята стратегия към това. Въпреки това, ние се стремим да сме успешни на всеки от нашите пазари, да сме достатъчно гъвкави, за да адаптираме глобалната си стратегия към месните пазарни условия. 

Нашият бизнес модел се стреми към близки отношения с нашите клиенти и към условията на местните пазари. За да отразим това, ние мислим глобално и действаме локално. Ето защо, нашият оперативен персонал обикновено се назначава от всяка отделна страна и регион, в които оперираме. Благодарение на своя близък контакт с нашите клиенти, служителите ни познават перфектно индивидуалните нужди и тревоги на клиентите и са запознати с различните култури, характеризиращи всеки местен пазар. Тези близки взаимоотношения с нашите клиенти и средата, в която те оперират, са жизненоважни за нашия дългосрочен успех.