CEO Insights

С течение на времето поведението и предпочитанията на потребителите при пазаруване повлияват на опита на търговците на дребно и на веригата на доставки на пресни продукти. Технологията ще позволи промяна, а променящите се очаквания на пазаруващите ще я стимулират. Забелязва се увеличение на продажбите на био продукти и такива без ГМО, а също и на местно отглежданите продукти и на търсенето на висококачествени стоки.

Онлайн продажбите продължават да растат също и при пресните продукти. Бързите и радикални промени в сектора на хранителните стоки ще изискват нови инструменти, стратегии и технологии и донякъде ще променят начина на правене на бизнес.

Можете ли да останете в крачка с промените или дори да поемете водеща роля? Можете ли да създадете подобрени или нови решения, за да дадете на клиентите това, което искат, когато или дори преди да го поискат?

CEO Insights е нашата платформа за дискутиране на някои от най-големите тенденции в търговията на дребно, които засягат нашия сектор, и за споделяне на експертния ни опит и изводи от бранша с изпълнителни директори, ръководители и други вземащи решения лица във веригата на доставки. Вярваме, че споделянето на нашите знания ще помогне на други ръководители и ще ги вдъхнови да постигнат техните бизнес цели и да останат на челни позиции на пазара.

Включете се в разговора!

  • CEO Insights
  • Stories
  • Безопасност на храните
  • Референтни случаи
  • Пазарни проучвания
  • Новини
followNewsletter
Как можем да Ви помогнем днес?