IFCO SmartCycle - Кръговият подход

Бизнес моделът на IFCO се основава на концепцията за кръгова икономика. Нашите пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ) са предвидени за споделяне и многократна употреба за една по-устойчива верига на доставки. Правим това от 1992 година.

Какво е IFCO SmartCycle?

IFCO SmartCycle е добре установен пример за модел на кръгова икономика, който се прилага за създаване на по-устойчива верига на доставки и същевременно увеличаване до максимум на нейната ефикасност: продуктите се съхраняват така, че да запазят най-висока ползваемост и стойност през цялото време. Нашите пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ) се споделят между много страни, за да се увеличи до максимум използването им, като IFCO управлява процеса на тяхното обединяване. Ние бяхме пионерите в аутсорсинга за разработване на система за обединяване на ПКМУ за пресни плодове и зеленчуци още през 1992 година и оттогава непрекъснато развиваме този бизнес заедно с нашите партньори.

Защо да споделяме пластмасови контейнери за многократна употреба?

Нашата система за обединяване Ви осигурява по-голяма ефикасност. Понеже наемате, а не купувате ПКМУ на IFCO, Вие спестявате пари, пространство и време. Вие нямате инвестиция на капитал или амортизация, а освен това за всички услуги разполагате с по-опростени ценови планове, базирани на единичен курс. Нужно е по-малко складиране благодарение на доставките точно навреме, които са съобразени със сезонността, промоциите и планираното покритие. А ние управляваме целия процес от доставката до събирането, сортирането, инспекцията и хигиенизирането.

Ако търговците например имат собствен набор от контейнери за многократна употреба, те спестяват природни ресурси и намаляват отпадъците в сравнение с опаковките за еднократна употреба. Но този подход изисква значителна инвестиция, както и разходи и усилия за поддържане и управляване на обединяването на ресурсите.

Качество и ефикасност на веригата на доставки на всеки етап

Кръговият подход на нашата система за обединяване е отразен на всеки етап от IFCO SmartCycle – и е проектиран така, че да осигури възможно най-високите нива на оперативна ефикасност, безопасност на храните и готовност за продажба. IFCO управлява всички стъпки в системата за обединяване: от доставката на чисти ПКМУ на производителите до взимане от Вашия център за дистрибуция, когато ПКМУ са празни.

1. Производители и опаковчици

Производителите и опаковчиците поръчват ПКМУ на IFCO директно и насрочват доставката. Възможни са и доставки точно навреме.

 • ПКМУ пристигат сгънати, свеждайки до минимум нуждата от складово пространство
 • Множество размери, пригодени за различни продукти
 • Бързо, лесно сглобяване
 • Вентилацията подпомага по-бързото охлаждане
 • Ергономичен дизайн за оптимална работа

2. Център за дистрибуция на дребно

Доставките на пресни храни от производителите и на малотрайни продукти (включително месо, птичи продукти, яйца или хляб) от опаковчиците пристигат в центъра за дистрибуция, където преминават през сортиране и взимане на поръчките.

 • Стандартизираната система за опаковане намалява разходите за работа с продукта, складиране и оборудване с до 25%
 • Сигурното подреждане и издръжливата конструкция намаляват свързаните с опаковането щети с до 98%
 • Възможност за автоматизиране
 • Вентилацията позволява по-добър температурен контрол
 • По-бързо получаване на поръчката
 • Оптимизирана височина за транспорт на смесени палети поради сигурно подредени и напълно съвместими контейнери

3. Обект за търговия на дребно (място на продажба)

Поръчките, пристигащи при търговците на дребно в ПКМУ на IFCO, са готови за излагане в търговския обект. Те могат да бъдат поставени на рафтовете веднага. Когато са празни, ПКМУ на IFCO се сгъват, подреждат и връщат.

 • До 51% намаляване на разходите на мястото на продажба
 • Мърчандайзингът "с едно докосване" намалява работата в магазина
 • Солидна конструкция, невлияеща се от влагата
 • Подобрява качеството на продукта и срока на годност
 • Лесни за сгъване и подреждане; не се изисква балиране
 • Без отпадъци от опаковки

4. Център за дистрибуция на дребно

Празните ПКМУ на IFCO се връщат в центъра за дистрибуция за преброяване и предварително сортиране.

 • Ергономичният захват увеличава ефикасността на работата и намалява риска от наранявания
 • Лесно, спестяващо място подреждане на сгънатите ПКМУ
 • ПКМУ елиминират времеемкото товарене и балиране
 • По-малко третично опаковане
 • Лесно сканиране за събиране с помощта приложение

5. Събиране и инспекция

IFCO управлява процесите на обединяване за клиентите си, включително логистиката. Събираме нашите ПКМУ и инспектираме всеки от тях индивидуално, използвайки строги стандарти за контрол на качеството.

 • Проектирани за възможно най-ефикасно използване на пространство
 • По-стабилни товари, които намаляват щетите и времето за работа
 • Повредените ПКМУ на IFCO се поправят или се рециклират напълно за производството на нови

6. Почистване и дезинфекция

Във всеки от нашите центрове за обслужване ПКМУ се почистват, като се използват високо автоматизирани системи, щадящи околната среда почистващи препарати и дезинфектанти. Нашите процеси са под непрекъснат електронен мониторинг, с редовно валидиране на данните.

 • ПКМУ се почистват и дезинфекцират според водещи стандарти в индустрията
 • Най-модерните технологии осигуряват чисти, безопасни пластмасови контейнери за многократна употреба
 • Подредените контейнери се палетизират и обезопасяват с цел безопасност на храните
 • Чрез използване на SmartGuardian™ ние следим данните за процесите на почистване и измиване
 • Само IFCO съхранява данни за замърсители, предоставяйки Ви одитна пътека за безопасността на храните на ниво палети

7. Складиране и изпращане

Наборът от контейнери на IFCO се управлява централно, с непрекъснат мониторинг на доставките. Обслужването на клиенти се управлява локално, за да се гарантира, че винаги можете да се свържете с някой, който разбира нуждите и предизвикателствата на Вашия пазар.

 • Оптимизация на доставките, за да се гарантира наличност на правилните контейнери
 • Клонове в повече от 30 държави. Голям обем ПКМУ в циркулация за бързи доставки
 • Нашите най-съвременни информационни системи улесняват управлението на Вашия инвентар

Защо обединяването на ПКМУ на IFCO е правилното решение за Вас

Индивидуален подход

Партньорите на IFCO са много различни, варирайки от семейни земеделски стопанства до селскостопански предприятия, от малки логистични оператори до високо автоматизирани складове и от щандове за хранителни продукти с един собственик до големи вериги супермаркети. Но при всичките ни партньори има едно общо нещо: Работим лично с Вас. И преди всичко Ви слушаме.

Отличаваме се с нашите хора

Според нашите клиенти това, което отличава IFCO, е гъвкавостта на нашите решения и предлаганите услуги. Отличаваме се с нашите хора. Можете да се свържете с нашите служители по много начини – телефон, имейл, факс или лично – и винаги сме готови да Ви съдействаме по всеки възможен начин.

Добавяме стойност към Вашия бизнес

Целта ни е първо да разберем как управлявате Вашия бизнес, да идентифицираме евентуални трудности, с които се сблъсквате, и след това да отговорим на нуждите Ви. Фокусираме се върху Вашия индивидуален бизнес и се опитваме да улесним работата Ви. Независимо от вида или размера на Вашите операции, ние се концентрираме върху един въпрос: Как можем да добавим стойност към Вашия бизнес и да Ви помогнем да повишите ефикасността при същевременно намаляване на разходите?

Доверен партньор на водещите производители и търговци на дребно в света

IFCO предлага покритие и мрежа с по-големи размери от всеки друг снабдител на ПКМУ в света, ежедневно доставяйки пресни продукти до клиенти на всички пет континента. Ние предлагаме глобални решения с локално обслужване и осигуряваме гъвкави решения за всеки клиент. Научете повече за нашите глобални операции.

Ние не продаваме продукти. Работим с Вас за намиране на решения. Това е "The IFCO Way".

"The IFCO Way"

Със системата за обединяване на IFCO Вие споделяте пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ) в непрекъсната верига. А ние правим целия процес възможно по-лесен за Вас.

Прочетете още

Свържете се с нас още днес, за да разберете как можем да Ви помогнем за увеличаване на ефикасността на процесите по веригата на доставки на храни.
followNewsletter
Как можем да Ви помогнем днес?