Световен бизнес

IFCO по света

Пластмасовите контейнери за многократна употреба на IFCO се използват предимно за транспортиране на свежи продукти от производители към водещи търговци на дребно по света. Решенията на IFCO помагат да търговците на дребно и производителите да намалят разходите и увеличат продажбите посредством максимизиране на ефективността, защитата на продуктите, устойчивостта и сигурността по цялата верига на доставките. 

Европа

Австрия

Холандия

Белгия

Хърватия

Дания

Финландия

Германия

Швеция

Италия

Обединено Кралство

България

Полша

Португалия

Норвегия

Словакия

Словения

Гърция

Унгария

Македония

България

Чехия

Сърбия

Франция

Испания

Швейцария

Турция

Турция

Северна Америка

САЩ

Канада

Мексико

Африка

South Африка

Южна Америка

Аржентина

Бразилия

Уругвай

Чили

Азия

Япония(J.V.)

Китай