Globalno upravljanje

Wolfgang Orgeldinger

glavni izvršni direktor IFCO SYSTEMS N.V. 

Wolfgang Orgeldinger je postao glavni izvršni direktor tvrtke IFCO SYSTEMS u kolovozu 2013. godine. Orgeldinger je u ovu tvrtku došao u prosincu 2000.godine i radio je kao glavni operativni direktor od siječnja 2002. do kolovoza 2013. godine. Prije toga je bio rukovoditelj IT sektora i e-logistike kao direktor informacijskih tehnologija. Prije dolaska u IFCO, Orgeldinger je bio na različitim upravljačkim pozicijama u tvrtki za distribuciju informacijskih tehnologija Computer 2000 gdje je, između ostaloga, radio kao izvršni potpredsjednik Grupe Computer 2000 a ranije i kao generalni direktor ogranka Computer 2000 u Njemačkoj. Bio je član Upravnog odbora kompanije Computer 2000 zadužen za cjelokupnu logistiku, tehničke usluge, usluge montaže i IT Grupe za Europu. Prethodno je radio 10 godina na različitim rukovodećim mjestima u tvtki Digital Equipment Corporation i ima diplomu Mastera poslovne administracije (MBA) sa Univerzitet Bayreuth u Njemačkoj.