Sadržaj koji će Vam pomoći da napredujete.!

Znamo da se uvijek ima nešto za naučiti i da su stručnjaci za lanac opskrbe željni informacija o novim prilikama za neprestano unaprjeđenje lanaca opskrbe.

Časopis IFCO-a naše je sredstvo kojim Vas ažuriramo zanimljivim člancima, novostima o IFCO-u i publikacijama kao što su priopćenja za medije, ispitivanja tržišta, referentni slučajevi i mišljenja stručnjaka, a koja se dijele putem platforme s uvidima naših izvršnih direktora. Obrađuju se teme kao što su digitalizacija, održivost, inovacija i automatizacija u industriji ambalaže za svježu hranu.

  • CEO Insights
  • Stories
  • Sigurnost hrane
  • Ispitivanja tržišta
  • Referentni slučajevi
  • Novosti
followNewsletter
Kako Vam danas možemo pomoći?