Postopek čiščenja IFCO RPC-jev: vzdrževanje strogih globalnih standardov za zagotovitev varnosti živil

Za naše stranke je varnost živil najpomembnejša. Zato v podjetju IFCO zahtevamo, da vsi naši čistilni centri upoštevajo naše stroge globalne standarde. V podjetju IFCO se zavedamo, da je za naše stranke varnost živil enako pomembna kot svežina in kakovost. Zato v naših čistilnih objektih upoštevamo strogo izvajane standarde globalne higiene in razkuževanja.

Temeljiti postopki čiščenja, ki jih nenehno izboljšujemo

IFCO RPC-je po vsaki uporabi ponovno zberemo in jih pošljemo v enega od naših preverjenih čistilnih centrov. Tam so IFCO RPC-ji očiščeni v skladu z najvišjimi standardi glede varnosti živil ter strogo izvajanimi globalnimi standardi glede higiene in razkuževanja. Naše RPC-je predhodno operemo, operemo, speremo in razkužimo z razkužili, preden jih ponovno pošljemo na teren.

Podjetje IFCO uporablja enake postopke čiščenja in sušenja po vsem svetu. Naš postopek čiščenja, pranja in razkuževanja je zasnovan tako, da odstranjuje vse organske materiale s površin.

Med postopkom čiščenja IFCO RPC-ji potujejo skozi visokotlačne čistilne stroje, ki uporabljajo korozivne detergente in okoljsko odobrena sredstva za razkuževanje, ki so zasnovana posebej za tunelne čistilne stroje. Nato se izvede dvojno izpiranje RPC-jev z uporabo razkužil in izpiranje s svežo vodo. Sistem uporablja idealno kombinacijo detergenta in razkužila, temperature vode, pršenja z visokim pretokom in čas pranja za doseganje optimalnih rezultatov.

Kako zagotavljamo higieno IFCO RPC-jev?

Naš postopek čiščenja SmartCycle pomeni, da ste lahko prepričani, da vsak IFCO RPC, ki ga uporabite, izpolnjuje naše najstrožje globalne standarde za higieno. Protimikrobna sredstva, uporabljena v naših postopkih čiščenja, zmanjšujejo mikroorganizme na varne ravni ali jih odstranjujejo, vključno z bakterijami, virusi, glivicami in plesnimi.

Na podlagi našega postopka čiščenja je naš globalni partner za razkuževanje priskrbel zagotovilo, da so naši RPC-ji varni za ponovno uporabo. Poleg tega so naši visoko avtomatizirani postopki čiščenja nadzorovani in so podvrženi nenehnim izboljšavam in preverjanju s strani podjetja IFCO in neodvisnih zunanjih strokovnjakov za varnost živil, da zagotovimo, da so kar najbolj temeljiti in učinkoviti.

Naš postopek čiščenja RPC-jev SmartCycle

Postopek čiščenja RPC-jev SmartCycle™ podjetja IFCO zagotavlja, da so naši RPC-ji očiščeni v skladu z najvišjimi standardi v RPC-industriji. Na ta način zagotavljamo najučinkovitejše postopke čiščenja in sušenja za naše RPC-je. Naš postopek čiščenja SmartCycle pomeni, da ste lahko prepričani, da IFCO RPC-ji, ki jih uporabljate, izpolnjujejo najstrožje globalne standarde za higieno. Za naše stranke je varnost živil najpomembnejša. Zato v podjetju IFCO zahtevamo, da vsi naši čistilni objekti upoštevajo naše stroge globalne standarde za higieno.

Naši servisni centri za RPC-je:

 • So opremljeni z najsodobnejšimi tehnologijami, razvitimi v sodelovanju z našimi dobavitelji
 • Pozorno izberejo detergente in razkužila, ki ohranjajo ravni mikroorganizmov, strupenih snovi in drugih nečistoč na varnih ravneh
 • Revidirajo jih neodvisne tretje osebe, kar zagotavlja dosledno visoko kakovost

Postopek nadzira digitalna tehnologija SmartGuardian™ podjetja IFCO

Naše procese neprekinjeno elektronsko nadzira SmartGuardian™, naš lastniški sistem za nadzor procesa čiščenja, pri čemer se podatki redno preverjajo. Sistem neprekinjeno nadzira temperaturo čiščenja, tlak, koncentracijo detergenta, koncentracijo sredstva za razkuževanje ter ustvari poročilo.

Poleg tega sistem SmartGuardian™ opozori naše vodje za varnost živil, če kateri koli del sistema deluje na manj kot optimalni ravni, tako da se lahko postopek ustavi in ponovno umeri na ustrezne nastavitve. Poleg tega tudi ročno nadzorujemo vsako spremenljivko vsaj dvakrat na izmeno, da preverimo, da naš avtomatiziran sistem dosega skladnost.

Detergenti in razkužila

Servisni centri podjetja IFCO uporabljajo standardizirane visoko učinkovite detergente in razkužila, da zagotavljajo higieno IFCO RPC-jev, ki so očiščeni preko našega preverjenega programa čiščenja in razkuževanja.

Naš globalni partner za razkuževanje je podjetju IFCO zagotovil garancijo, da so RPC-ji, ki so očiščeni in razkuženi na priporočen način, skladni z veljavnimi nacionalnimi in mednarodnimi predpisi in lokalnimi predpisi, ki moda veljajo, ter da so preostale ravni mikroorganizmov, strupenih snovi in drugih nečistoč skladne z maksimalnimi ravnmi, uveljavljenimi v veljavnih predpisih v državi delovanja.

Poleg tega uporaba RPC-jev, ki so primerno očiščeni in razkuženi, ne bo povzročila kontaminacije z mikrobi ali prenosa strupenih snovi ali drugih nečistoč (npr. ostankov pesticidov) iz IFCO zabojnikov na izdelke, ki jih vsebujejo.

Garancija zajema odstranjevanje in deaktiviranje naslednjih onesnaževalcev

V hrani nastale patogene bakterije in mikroorganizmi, ki proizvajajo toksine:

 • Listeria monocytogeneses
 • Salmonela
 • Serotipi eschericie coli (STEC, EHEC 0104:H4, O157: H7, 0111:H2)
 • Campylobaceter jejuni
 • Staphylococcus aureus
 • Virus influence A tipa H5N1 "ptičja gripa"
 • Peppino mosaic virus
 • Peppino mosaic potexvirus
 • Peppino mosaic potexvirus
 • Plesni
 • Pesticidi, herbicidi, fungicidi in njihovi razgradni produkti
 • Spojine, ki pripadajo različnim kemičnim družinam (triazini, organofosforne, karbamati, fenilsečnine, neonikotinoidi itd.)
 • Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV)
 • Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)

Postopek čiščenja in testiranje higiene s certifikatom ISO

Proces ponovnega zbiranja, čiščenja in odpreme IFCO RPC-jev ima certifikat ISO 9001. Poleg tega je naš postopek tunelnega pranja preveril zunanji raziskovalni laboratorij s certifikatom ISO glede učinkovitosti odstranjevanja pritrjenih bakterij in virsov s površin IFCO RPC-jev.

Za preverjanje učinkovitosti našega postopka čiščenja podjetje IFCO in neodvisni strokovnjaki za varnost živil rutinsko testirajo razkužene RPC-je za odsotnost patogenov. To vključuje naš robustni sistem nadzora higiene v naših servisnih centrih, vključno z vsakodnevnim nadzorom ATP ter tedenskim in četrtletnim jemanjem vzorcev bakterij.

Če se pojavi pomislek ali opozorilo glede določenih onesnaževalcev ali mikroorganizmov, podjetje IFCO izvede niz dodatnih „izzivov čiščenja" z dodatnim testiranjem, da potrdi odsotnost takšnih patogenov.

Podjetje IFCO hrani podatke o čiščenju, kar vam zagotavlja revizijsko sled na ravni palete za varnost živil. Če se na neki točki v vaši oskrbovalni verigi pojavi težava z onesnaženostjo, boste lahko dokazali, da so vaši IFCO RPC-ji izpolnjevali vse potrebne standarde skladnosti pred natovarjanjem in distribucijo, toliko, kolikor odgovarja podjetje IFCO.

IFCO – vaš zaupanja vreden partner za varnost živil

Za podjetje IFCO je varnost živil prioriteta. IFCO je zavezan varnosti živil in higieni naših plastičnih zabojev za večkratno uporabo (RPC).

Preberi več

followNewsletter
Kako vam lahko danes pomagamo?