Ασφάλεια τροφίμων

Δέσμευση της IFCO για την ασφάλεια των τροφίμων

Η IFCO γνωρίζει ότι η διατήρηση της ανώτερης ποιότητας των φρέσκων προϊόντων είναι προτεραιότητα των πελατών μας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η εταιρεία μας τηρεί τα πλέον αυστηρά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων στον κλάδο των επαναχρησιμοποιήσιμων πλαστικών τελάρων (RPC). Η διαδικασία καθαρισμού RPC SmartCycle™ της IFCO διασφαλίζει ότι τα τελάρα απολυμαίνονται και μπορούν να διατηρήσουν αναλλοίωτη την ποιότητα των προϊόντων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Αυστηρά παγκόσμια κριτήρια

Η IFCO τηρεί τα αυστηρότερα πρότυπα υγιεινής του κλάδου σε όλα τα κέντρα εξυπηρέτησης παγκοσμίως, τα οποία ελέγχονται από τρίτους σύμφωνα με τα πρότυπα ISO. Εφαρμόζουμε παγκοσμίως τυποποιημένες διαδικασίες καθαρισμού και απορρυπαντικά σε καθεμία από τις περίπου 50 εγκαταστάσεις πλύσης σε όλο τον κόσμο και έχουμε θέσει σε εφαρμογή προγράμματα συνεχούς βελτίωσης προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι διαδικασίες είναι ολοένα πιο αυστηρές και αποτελεσματικές. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις μας τηρούν αυστηρές προδιαγραφές για την διαδικασία πλυσίματος – απολύμανσης με ανιχνευσιμότητα σε επίπεδο παλέτας.

Η διαδικασία καθαρισμού επαναχρησιμοποιήσιμων πλαστικών τελάρων SmartCycle™ της IFCO και η εγγύηση Diversey™

Εφαρμόζοντας τη διαδικασία καθαρισμού RPC SmartCycle της IFCO, τα τελάρα μας πλένονται με βάση τα αυστηρότερα πρότυπα στον κλάδο των RPC και ακολουθούν το σχέδιο ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP). Τα κέντρα εξυπηρέτησης της IFCO είναι εξοπλισμένα με προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό καθαρισμού, απολύμανσης και στεγνώματος που έχει αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με τους προμηθευτές μας ώστε να διασφαλίσουμε τις πλέον αποδοτικές και αποτελεσματικές διαδικασίες για τα επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά τελάρα μας.

Όλα τα κέντρα εξυπηρέτησης της IFCO χρησιμοποιούν απορρυπαντικά της Diversey™και απολυμαντικά της, η οποία εξασφαλίζει την υγιεινή όλων των RPC της IFCO μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης. Diversey™ έχει εγγυηθεί στην IFCO ότι τα επίπεδα υπολειμμάτων όλων των μικροοργανισμών, τοξικών ουσιών και άλλων ακαθαρσιών στα RPC που έχουν πλυθεί και απολυμανθεί σωστά με προϊόντα Diversey™ θα συμμορφώνονται με τα πιο αυστηρά επίπεδα που καθορίζουν οι κανονισμοί στη χώρα λειτουργίας. 

Επιπλέον, η χρήση RPC που έχουν πλυθεί και απολυμανθεί σωστά με προϊόντα Diversey™ δεν θα προκαλεί μικροβιακή μόλυνση ή τη μεταφορά τοξικών ουσιών ή άλλων ακαθαρσιών (π.χ. κατάλοιπα παρασιτοκτόνων) από τα τελάρα της IFCO στα προϊόντα που περιέχουν.

Η εγγύηση καλύπτει τα εξής:

Τροφιμογενή παθογόνα μικρόβια και μικροοργανισμούς που παράγουν τοξίνες

Βακτήριο Lysteria monocytogeneses

Σαλμονέλα

Ορότυπους του Eschericia coli (STEC, EHEC 0104:H4, O157:H7, 0111:H2)

Campylobaceter jejuni

Σταφυλόκοκκο (Staphylococcus aureus)

Ιό της ινφλουέντσα Α τύπου H5N1, γρίπη των πτηνών

Ιό της µωσαΐκωσης (Peppino mosaic virus)

Peppino mosaic potexvirus

Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis)

Μούχλα

Παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα και τα προϊόντα της αποσύνθεσής τους

Ενώσεις που ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες χημικών ουσιών (τριαζίνες, οργανοφωσφορικές ενώσεις, καρβαμιδικές ενώσεις, φαινυλουρίες, νεονικοτονοειδή, κ.λπ.)