Όραμα και Αποστολή

Όραμα

Όραμα της IFCO είναι να κατακτήσει και να διατηρήσει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά, καθώς και να αποκομίζει κέρδη από όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκεί χωρίς να θυσιάσει ή να διακυβεύσει την ηθική της ευθύνη έναντι των ανθρώπων με τους οποίους συναλλάσσεται και έναντι του οικολογικού συστήματος από το οποίο αντλεί τους πόρους της.

Αποστολή

Οι λύσεις των επαναχρησιμοποιήσιμων πλαστικών τελάρων (RPC) της εταιρείας μας είναι προηγμένης τεχνολογίας και έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να εξασφαλίζουν βέλτιστη περιβαλλοντική προστασία. Αποστολή της IFCO είναι να λαμβάνει υπ’ όψιν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των λύσεών της, ώστε να παρέχει τους πλέον οικονομικούς και φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους υποστήριξης των πελατών της.

Εταιρική φιλοσοφία

Ως επιχείρηση παγκόσμιας εμβέλειας, είναι απαραίτητο να σκεφτόμαστε και να επικοινωνούμε ξεπερνώντας τα γλωσσικά και γεωγραφικά εμπόδια, και να κατευθύνουμε ανάλογα τις στρατηγικές μας. Ωστόσο, στην προσπάθειά μας να επιτύχουμε σε καθεμία από τις αγορές μας, στόχος μας είναι να είμαστε αρκετά ευέλικτοι ώστε να προσαρμόζουμε την παγκόσμια στρατηγική μας στις συνθήκες της εκάστοτε τοπικής αγοράς.

Το επιχειρηματικό μοντέλο μας επιβάλλει στενές σχέσεις με τους πελάτες μας και παρακολούθηση των συνθηκών της τοπικής αγοράς. Προκειμένου να δώσουμε απτή μορφή σε αυτό το μοντέλο, σκεφτόμαστε παγκόσμια, ενεργούμε τοπικά. Επομένως, το επιχειρησιακό προσωπικό μας συνήθως προσλαμβάνεται από τις μεμονωμένες χώρες και περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Λόγω των στενών επαφών τους με τους πελάτες μας, είναι πολύ εξοικειωμένοι με τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των μεμονωμένων πελατών και γνωρίζουν καλά τις διαφορετικές κουλτούρες που χαρακτηρίζουν τις διάφορες μεμονωμένες αγορές. Αυτή η στενή αλληλεπίδραση με τους πελάτες μας και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται έχει ζωτική σημασία για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας.