Vizyon ve Misyon

Vizyon

IFCO SYSTEMS olarak vizyonumuz, ilişkili olduğumuz  taraflara yönelik ahlaki sorumluluklarımızdan ödün vermeden ve ekolojik sisteme zarar vermeden küresel pazar liderliğini  ve karlılığı sağlamak ve sürdürmektir.

Misyon

RPC(Yeniden Kullanılabilir Plastik Kasa) hizmetlerimiz son model teknoloji ürünü olmakla beraber en iyi çevre korumasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. IFCO SYSTEMS olarak misyonumuz, hizmetlerimizin sürekli iyileştirme süreçlerinde, müşterilerimize en uygun maliyetli  ve çevre dostu çözümleri sunarken sosyal ve çevresel faktörleri dikkate almaktır.

Kurum Kültürü

Global bir kuruluş olarak, dilsel ve coğrafi engellerin ötesinde düşünüp iletişim kurmamız ve stratejilerimizi buna göre yönlendirmemiz gerekmektedir. Ancak faaliyet gösterdiğimiz her pazarda başarılı olmayı amaç edindiğimizden, küresel stratejimizi yerel piyasa koşullarına uyarlamada oldukça esnek olmayı hedeflemekteyiz.

İş modelimiz müşterilerimizle ve yerel piyasa koşullarıyla yakın ilişkiyi gerektirmektedir. Bunu sağlamak için global olarak düşünüp yerel hareket ederiz. Dolayısıyla operasyon elemanlarımız faaliyet gösterdiğimiz ülke ve bölgelerden istihdam edilmektedir. Operasyon elemanlarımız, müşterilerle yakın temasları sayesinde müşteri ihtiyaç ve sorunlarını gayet iyi bilmektedirler ve çeşitli pazarlara dair farklı kültürlere aşinadırlar. Müşterilerimizle ve faaliyet gösterdikleri çevreyle bu yakın etkileşim, uzun vadeli başarımız için hayati önem taşımaktadır.