IFCO RPC’lerinin yıkanma prosesi: Gıda güvenliğini sağlayabilmek için sıkı küresel standartlara uymaya devam ediyoruz

Müşterilerimize göre gıda güvenliği en önemli şeydir. IFCO olarak tüm yıkama tesislerimizin sıkı küresel standartlarımıza uymasını zorunlu tutarız. IFCO, müşterilerimiz için gıda güvenliğinin en az tazelik ve kalite kadar önemli olduğunu biliyor. Bu yüzden, yıkama tesislerimizde, katı bir şekilde uygulanan küresel hijyen ve sanitasyon standartlarına bağlı kalıyoruz.

Titiz temizlik prosesleri sürekli geliştirilmektedir

Her kullanımdan sonra, IFCO RPC’leri toplanır ve onaylanmış yıkama merkezlerimizden birine gönderilir. Orada, gıda güvenliğini sağlamak için IFCO RPC’lerini en yüksek küresel hijyen ve sterilizasyon standartlarına göre temizliyoruz. RPC’lerimiz sahaya yeniden kullanılmak üzere gönderilmeden önce dezenfektanlar kullanılarak ön yıkama, yıkama, durulama ve sterilize etme işlemlerinden geçirilir.

IFCO tüm dünyada aynı yıkama ve kurutma prosesini kullanıyor. Temizleme, yıkama ve sanitasyon prosesimiz yüzeylerdeki herhangi bir organik maddeyi gidermek için tasarlanmıştır.

Temizleme işlemi sırasında IFCO yeniden kullanılabilir plastik konteynerleri (RPC), özel olarak tünel yıkama makineleri için tasarlanmış kostik deterjanlar ve çevre açısından onaylanmış dezenfektanlar kullanılan yüksek basınçlı yıkama makinelerinin içinden geçirilir. Daha sonra RPC’ler dezenfektan ve tatlı su durulama kullanılan çift durulama işleminden geçer. Deterjan, dezenfektan, su sıcaklığı, hızlı su püskürtme ve yıkama süresinin ideal bir bileşimini oluşturan sistem, optimum sonuçlar elde eder.

IFCO RPC’lerinin hijyenik olmasını nasıl garanti altına alıyoruz?

SmartCycle temizleme proseslerimiz, kullandığınız her IFCO RPC’sinin sıkı küresel hijyen standartlarımızı karşıladığından emin olabileceğiniz anlamına gelir. Yıkama prosesimizde kullanılan mikrop öldürücü, çok geniş bir bakteri, virüs, maya ve küf spektrumunu kapsayan çeşitli mikroorganizmaları güvenli seviyelere indirir veya yok eder.

Yıkama prosesimiz doğrultusunda, küresel sterilizasyon partnerimiz, RPC’lerimizin yeniden kullanım için güvenli olacağı garantisini verdi. Ek olarak, üst düzeyde otomatikleştirilmiş yıkama proseslerimiz olabildiğince mükemmel ve verimli olması için IFCO ve bağımsız üçüncü taraf gıda güvenliği uzmanları tarafından izlenir, sürekli olarak geliştirilir ve onaylanır.

SmartCycle RPC temizleme prosesimiz

IFCO SmartCycle RPC temizleme prosesi ile RPC’lerimiz RPC sektöründeki en yüksek standartlara göre yıkanır. Bu şekilde, RPC’lerimiz için en verimli ve etkili temizleme ve kurulama proseslerinin kullanılmasını sağlıyoruz. SmartCycle temizleme prosesimiz, kullandığınız IFCO RPC’lerinin hijyen konusunda sıkı küresel standartlarımızı karşıladığından emin olabileceğiniz anlamına gelir.

Servis merkezlerimiz:

 • Müşterilerimizle işbirliği halinde geliştirdiğimiz en ileri teknolojilerle donatılmıştır
 • Deterjanlar ve dezenfektanlar, mikro organizmaları, toksik maddeleri ve diğer kirlilikleri güvenli seviyelerde tutmak için özenle seçilir
 • Bağımsız üçüncü taraflarca denetlenir ve yüksek kalitenin sürekliliği sağlanır

IFCO SmartGuardian™ teknolojimiz prosesi izler

SmartGuardian ve patenti kendimize ait olan yıkama prosesi kontrol sistemimiz kullanılarak işlemlerimiz elektronik SmartGuardian™, olarak takip edilir ve düzenli olarak verilerin geçerliliği kontrol edilir. Bu sistem sürekli olarak yıkama sıcaklığını, basıncı, deterjan yoğunluğunu ve dezenfektan yoğunluğunu izler ve bir vardiya raporu üretir

Ayrıca, SmartGuardian™ sistemin herhangi bir bölümü uygun seviyenin altında çalışıyorsa gıda güvenliği yöneticilerimizi uyarır, bu sayede prosesler durdurulabilir ve uygun ayarlara getirilebilir. Otomatik sistemimizin kurallara uygun işlediğini doğrulamak için vardiya başına her değişkeni en az iki kez manuel olarak da izliyoruz.

Deterjanlar ve dezenfektanlar

IFCO servis merkezleri onaylanmış temizlik ve sanitasyon programımızla yıkanmış IFCO RPC’lerin hijyenini sağlamak için standartlaştırılmış yüksek verimli deterjanlar ve dezenfektanlar kullanır.

Küresel sanitasyon partnerimiz IFCO’ya bir garanti vererek, tavsiye edilen şekilde temizlenip dezenfekte edilen RPC’lerin ulusal ve uluslararası düzenlemelere ve ilgili olabilecek yerel düzenlemelere uyumlu olduğunu ve mikroorganizma, toksik maddeler ve diğer yabancı maddelerden oluşan kalıntı seviyelerinin faaliyet gösterilen ülkenin ilgili düzenlemelerinde belirlenen azami seviyelere uygun olacağını belirtti.

Bunların yanı sıra, RPC’lerin uygun şekilde temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi, mikrobik kontaminasyona veya toksik maddelerin veya diğer kirliliklerin (pestisit kalıntıları gibi) IFCO konteynerlerinden içlerindeki ürünlere geçmesine neden olmaz.

Garanti, aşağıdaki kirleticilerin giderilmesini veya etkisiz hale getirilmesini kapsar:

Gıda kaynaklı patojenik mikroplar ve toksin üreten mikro organizmalar:

 • Listeria monocytogeneses
 • Salmonella
 • Eschericia koli serotipleri (STEC, EHEC 0104:H4, O157:H7, 0111:H2)
 • Campylobaceter jejuni
 • Staphylococcus aureus
 • H5N1 türü enflüanza A virüs türü "kuş gribi"
 • Peppino mozaik virüsü
 • Peppino mozaik potexvirus
 • Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis)
 • Küfler
 • Pestisitler, herbisitler, fungisitler ve bunların bozunma ürünleri
 • Farklı kimyasal familyalara ait bileşikler (triazinler, organofosfor, karbamatlar, fenilüre, neonikotinoidler, vb.)
 • Salatalık Yeşil Mottle Mozaik Virüsü (CGMMV)
 • Domates Kahverengi Rugose Meyve Virüsü (DKRMV)

ISO sertifikalı yıkama prosesi ve hijyen testi

IFCO’nun RPC geri toplama, yıkama ve sevkiyat prosesleri ISO 9001 sertifikasına sahiptir. Ayrıca, tünel yıkama işlemimiz, yapışmış bakteri ve virüsleri IFCO RPC’lerinin yüzeylerinden giderme işleminin etkililiği açısından üçüncü taraf bir ISO sertifikalı araştırma laboratuvarı tarafından onaylandı.

Yıkama prosesimizin etkili olduğunu onaylamak için IFCO ve bağımsız gıda güvenliği uzmanları sterilize edilmiş RPC’leri, patojen bulunmaması açısından rutin olarak test eder. Bu kapsamda, servis merkezlerimizde günlük ATP izlemesinin yanı sıra haftalık ve üç aylık bakteri temizlemeyi içeren sıkı hijyen izleme sistemimiz mevcuttur.

Belirli kirletici maddeler veya mikroorganizmalar ile ilgili endişe ortaya çıktığında veya uyarı yapıldığında, IFCO bu gibi patojenlerin yokluğunu doğrulamak için ek testler içeren bir dizi ekstra "zorlu yıkama" gerçekleştirir.

IFCO yıkama verilerini saklar ve size gıda güvenliği denetimi için gıda güvenliği ile ilgili palet seviyesinde veri sunar. Tedarik zincirinizin bir yerinde bir kirlenme sorunu ortaya çıkarsa, IFCO RPC’lerinizin yükleme ve dağıtım öncesinde gerekli tüm uyum standartlarını yerine getirdiğini kanıtlayabileceksiniz.

IFCO - Gıda güvenliğinde güvenilir partneriniz

IFCO için gıda güvenliği bir önceliktir. Gıda güvenliği ve yeniden kullanılabilir plastik konteynerlerimizin (RPC’ler) hijyeni IFCO’nun taahhüdüdür.

daha fazla oku

followNewsletter
Size bugün nasıl yardımcı olabiliriz?