Unicornlar dünyasında bir
zebra olmak.

Unicornlar güzeldir ama (ne yazık ki) gerçek değildirler. Onlarda görüntü vardır ama ses yoktur. Laf vardır ama icraat yoktur. Sırf kuru gürültüdür. Ana fikri anlamışsınızdır.

Ya zebralar? Dayanıklı ve cesur zebralar, ufka doğru koşarken birbirini kollarlar. Ayrıca zebralar gerçektir.

Daha az parıltı, daha fazla gerçeklik – zebralar gibi, biz de bunun peşindeyiz. Bu nedenle insanları düşünen, gezegenimizi koruyan bir iş modeline sahip, düşünceli ve sorumlu bir şirket olma tutkusuna sahibiz. Biz sürdürülebilir, dayanıklı ve kârlı bir yol çiziyoruz – aklımız havalarda olsa da ayaklarımız yere sağlam basıyor.

Zebraların efsanevi dostlarımızın parıltısına sahip olmadığını düşünmeden önce grup halindeki zebralara ne isim verildiğini hatırlatmak isteriz: göz kamaşması. Gerçekten. Birlikte ışıl ışıl parlarız.

Döngüsel Ekonomide Başarmak

Bizim için sürdürülebilirlik yaptığımız her şeyi etkileyen bir yaşam biçimidir. Biz sadece yeniden kullanılabilir ambalaj çözümleri yaratıp, sonra günün birinde geri çağırmıyoruz. Kaynakları verimli kullanan döngüsel bir ekonomiyi savunmak bizim için merkezi bir önceliktir. 30 yıldır da böyle oldu.

Taze gıda tedarik zinciri genelinde tasarruf sağlayan inovatif çözümler tasarlamaya yönelik kararlılığımız yeniden kullanılabilir ambalaj çözümlerimizi kolay bir tercih haline getiriyor. Operasyonel verimlilik ve çevreye yararlarına bir göz atalım. Müşterilerimizbizim paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı tedarik zinciri modelimizle ürün ve hizmetlerimizi kullanarak ürün hasarlarını yüzde 96’yı aşan oranlarda, CO2 emisyonlarını da yüzde 60’a varan oranlarda azaltmayı başardılar.

Biz fark yaratmak için varız – daha hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir gelecek kurma misyonumuzda bize katılın. Çünkü gerçekten artık buna başka birinin çözmesi gereken bir sorun gibi bakmayı bırakmanın zamanı geldi.

“Yenilikçi çözümlerimiz, daha uzun raf ömrüne sahip yüksek kaliteli ürünler sağlayan, daha sorumlu ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri gereksinimleriyle uyumludur.”

ESG yolculuğumuzda bize katılın

Bizim için değerlerimize uygun yaşamak amacımızı her gün hayata geçirmektir. Başarılı olmanın yanı sıra daha iyi ve sorumluluk sahibi bir şirket olmak için yeni yöntemler bulmak anlamına gelir.

Bu nedenle, yeni endüstri standardını belirlemek ve gelişen bir dünya için sağlam bir temel sağlamak üzere iş dünyasına, gezegene ve topluma odaklanan iddialı bir ESG stratejisi oluşturduk.

Ayrıntılı ESG raporumuzu indirin

Sürdürülebilir büyümenin bizim için anlamı:

Gelişen Ticaret

Gelişen Gezegen

Gelişen Toplum

Gelişen Ticaret – Döngüsellik ve inovasyon yoluyla dayanıklılığı artırmak

Rakiplerimizin de güçlü bir gelecek kurmaya en az bizim kadar önem verdiğini biliyoruz. Bu nedenle, döngüselliği güçlendiriyor, inovasyona hız veriyor ve ticaret yapma biçimlerimizi dönüştürüyoruz. Oyunun kurallarını değiştiren SmartCycle™ gibi inovasyonlarımız sayesinde dünya genelindeki müşterilerimiz emisyon ve atıklarını önemli ölçüde azalttı.

Güçlü temellerimiz üzerinde yükselmek için 2025 yılına kadar iş modelimizin çevreye yararlarınıiki katına çıkarmak, türünün en iyisi olan iş politikaları uygulamak, yenilikçi ürün serilerimiz üzerinden büyümek ve önde gelen paydaşlarımızla bu faydaları paylaşmak istiyoruz.

Gelişen Gezegen – Döngüsel ekonomi konseptini benimseyerek ve bunun ötesine geçerek doğal kaynakları korumak

Paylaş-Yeniden Kullan-Geri Dönüştür – döngüsel ekonomi modelimizin merkezinde bu fikir var. 1992 yılında yeniden kullanılabilir ambalaj konteyneri (RPC) konseptine öncülük ederken partnerlerimizin sürdürülebilir bir yola girebilmelerini sağlamak istedik. Tek kullanımlık ambalajlara kıyasla bizim RPC’lerimizin kullanılması yüzde 60’a varan oranda daha az CO2 emisyonu ve yüzde 86 daha az katı atık üretir, yüzde 64 daha az enerji, yüzde 80 daha az su kullanır. Bunlar afaki sayılar değildir. Ürünlerimiz için üçüncü taraflara yaptırdığımız onaylı Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri, tasarrufla ilgili verilerimize tam bir şeffaflık ve bilimsellik getiriyor.

Atıkların azaltılması, verimliliğin artırılması – inancımız her zaman budur.

Artık hızlanma ve çevreyle ilgili bu tasarrufları daha da artırma zamanı geldi. 2040’a kadar karbon emisyonlarını net sıfıra indirmiş bir şirket olma misyonuna sahibiz. 2025’e kadar faaliyetlerimizde karbon nötr olacağız, sadece yenilenebilir enerji kullanacağız ve katı atık depolama sahalarına hiç atık göndermeyeceğiz. Döngüsel ve rejeneratif bir şirket olma hedefine kararlılıkla ilerliyoruz.

%0'ye kadar daha az CO2

0% daha az atık

0% daha az su

0% daha az enerji

0% daha az yemek israfı

Gelişen Toplum – İnsanlarımız, partnerlerimiz ve toplumlarımız için iyiliğin yanında bir güç olmak.

Sürdürülebilirlik stratejimizin merkezinde insanlar vardır – güçlü ve dayanıklı toplumlar geliştirmenin değerini bildiğimiz için toplumların karşısına somut biçimlerde çıkıyoruz.

İnsanlarımıza, potansiyellerini en üst derecede gerçekleştirebilecekleri, güvenli, kapsayıcı ve ödüllendirici bir ortam sunmakta ve bir çeşitlilik, motivasyon ve gelişim kültürünü beslemekte kararlıyız. İnovasyonu artırmak çeşitlilikler içeren bir işgücüne sahip olmanın kritik önemde olduğuna inanıyoruz. Taze gıda tedarik zincirini sürdürülebilir hale getirme kararlılığımız çerçevesinde partnerlerimizin de aynı mükemmellik seviyesinde faaliyet göstereceğine güveniyoruz.

Gıdaya erişimin temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle dünya genelinde gıda yardımı, insani yardım ve sosyal yardım kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ihtiyaç sahiplerine destek vermeye ve gıda israfını daha da azaltmaya çalışıyoruz.

Yaptığımız her şey taze gıda tedarik zincirini daha iyi, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek içindir.

IFCO’NUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ

Gelişen Ticaret

Çözümlerimizin müşterilerin taze gıda tedarik zincirlerine çevresel yararlarını iki katına çıkarmak

Gelişen Gezegen

2040’a kadar net sıfıra ulaşmak

Gelişen Toplum

2025’e kadar liderlik konumlarının %40’ında kadınların olması

Hedeflerimizi keşfedin

IFCO’da sürdürülebilirlik hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen sürdürülebilirlik ekibimize yazın:

bize yazın

Meet the incredible IFCO RPCs!

Experience the super-sustainable life of our crates.

Efficient, reusable, shareable: There’s more than meets the eye to our crates! Each IFCO RPC type has special sustainability features that help to protect our environment, whether it’s their sturdy design that reduces product damage and, therefore, food waste or their resource-saving reusability. It all comes together in the IFCO SmartCycle™, a smart distribution loop that ensures green practices wherever our RPCs come into play. Get all the info about IFCO RPCs, packed to the brim with sustainability features, and let’s embrace environmental responsibility together!

Learn more

İşte ilginç bulabileceğiniz bazı makaleler

followNewsletter
Size bugün nasıl yardımcı olabiliriz?