IFCO Sürdürülebilirlik, ticari teamüllerimizin merkezinde yer alır

IFCO, çok çeşitli maliyet ve çevre avantajları sunan Yeniden Kullanılabilir Plastik Konteynerler (RPC’ler) konusunda bir dünya lideridir. Sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımız ise RPC’lerimizin çok ötesindedir. Misyonumuz verimli ve kârlı bir şirket yönetimidir – bunu yaparken ilişki içinde olduğumuz çevre, insan ve toplumlara karşı sorumluluklarımızı da ihmal edemeyiz. Bu vizyonu ticari teammüllerimizin merkezine oturtuyoruz.

IFCO olarak, sürdürülebilirliği yaptığımız her şeyi kapsayan bir kavram olarak kabul ediyoruz. Kârlılık ve ahlaki sorumluluğun birbirinin tersi iki kavram olması şart değildir ve biz bunun kanıtlanması ve nasıl gerçekleştirilebileceğinin gösterilmesi için bir kılavuz ışığı olmak istiyoruz.

Sürdürülebilirlikte bir lider

IFCO, 90’lı yılların başlarında yeniden kullanılabilir plastik konteynerlerin liderliğini yapan ilk şirketti ve bugün de inovasyonlar yapmaya devam ediyoruz. IFCO SmartCycle™ enerji tasarrufundan atıkları azaltmaya, yıkama merkezlerimizde suyun geri dönüştürülmesinden eski kasalardan yenilerinin yapılmasına kadar bir çok çevreci uygulamanın gerçekleşmesini sağlıyor. Sürdürülebilirlik hepimiz için önemlidir. Önemli şeyleri koruyalım!

Bizim sürdürülebilirlik yaklaşımımız – üç E

Bizim sürdürülebilirlik yaklaşımımız üç ayağa dayanır:

Çevre

atık, emisyon ve su kullanımını azaltıp müşterilerin daha çevreci bir faaliyet yürütmelerine yardım ederek doğal kaynakların korunması

Çalışanlar

personelimizin güvenli bir çalışma ortamında çevre dostu uygulamaları benimsemesini ve içinde yaşadıkları ve çalıştıkları toplumu desteklemelerini sağlıyoruz

Sorumluluk

gıda bankaları ve diğer hayır kuruluşlarına para ve binlerce RPC bağışlayarak, içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlara somut bir katkı yapıyoruz

Döngüsel ekonomi ve tam bir sürdürülebilirlik sağlamak için tasarımlarımızı nasıl yapıyoruz?

Geleneksel olarak, IFCO her zaman döngüsel ekonomi ilkelerini tümüyle benimsemiştir. Bizim iş modelimiz, taze gıda ürünleri tedarik zincirine bütünsel bir bakışla %100 geri dönüşümlü sürdürülebilir yeniden kullanılabilir ambalaj çözümlerine odaklanır. Verimliliği azami seviyeye çıkarırken hem kendimizin hem de müşterilerin karbon ayak izini asgariye düşürüyoruz.

Sonsuz ölçüde daha sürdürülebilir olan "paylaş-yeniden kullan-azalt" şeklindeki döngüsel ekonomi konseptini benimserken "al-kullan-at" tasarımlarını reddediyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız takdirde, gıda, enerji ve malzeme israfınız azalır.

Taze ürünlerinizi IFCO RPC’lerinde taşımak çevreyi, insan sağlığını ve genel olarak sürdürülebilirliğinizi olumlu etkiler. Sürdürülebilirliğe değer veren şirketlerin tercih ettiği partner olmamızın nedeni budur.

Avrupa’daki tüm IFCO Lift Lock RPC’ler Cradle to Cradle Certified® Silver belgesine sahiptir.

En sıkı sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına göre tasarlanan, üretilen, paylaşım ve yeniden kullanım sistemine dahil edilen ve geri dönüştürülen tüm Lift Lock Avrupa serisi RPC’lerimiz, – meyve, sebze, et ve unlu mamuller için idealdir – ve Cradle to Cradle Certified® Silver seviyesi belgesine sahiptir, yani bu statüdeki ilk ve tek taze gıda ürünleri RPC’leridir.

Cradle to Cradle Certified® ne anlama gelir? Bağımsız Cradle to Cradle Certified® Products Programı döngüsel ekonominin ilkelerine göre ürün tasarlamak ve imal etmek dünyanın en ileri standardıdır. Sürdürülebilirlik konusunda dünya çapında ve tüm sektörlerde en ayrıcalıklı gösterge budur.

Bu prestijli belgelendirme sistemi, bizim ürün standartlarımızı ve üretim süreçlerimizi, beş performans kategorisinde olumlu değerlendirdi: Malzeme Sağlığı, Malzemelerin Yeniden Kullanımı, Yenilenebilir Enerji ve Karbon Yönetimi, Su Yönetimi ve Sosyal Adalet. Genel olarak Silver derecesi aldık. Malzeme Yeniden Kullanımında ise Altın derecesi elde ettik.

Bizimle işbirliği yaparak ve C2C Certified Silver Avrupa Lift Lock RPC’lerimizi tercih ederek tedarik zinciri operasyonlarınızda en sürdürülebilir seçimi yapmış olursunuz.

"Sürdürülebilirliği artırma arayışımızda aldığımız Cradle to Cradle belgelendirmesi, IFCO’nun yolundaki gurur verici bir dönüm noktasıdır. Bu belgelendirme, taze gıda tedarik zincirinde sürdürülebilirlik ve şeffaflık tarafında tavır almakta haklı olduğumuzu ve sürdürülebilir çözümlere değer veren şirketlere güç verecek doğru partner olduğumuzu gösteriyor. "

Çevreyi koruyoruz

IFCO RPC’leri ve SmartCycle™, üreticiler ve perakende satıcılardan, tüketiciler ve doğal çevreye kadar herkesin yararına olan bir döngüsel ekonominin temelini oluşturur. SmartCycle™, IFCO’nun tüm tedarik zincirini yönetmek için kullandığı sofistike bir lojistik prosesidir.

Paylaşım ve yeniden kullanım sistemindeki RPC’ler, ekipmanların paylaşılması ve yeniden kullanılması nedeniyle özünde sürdürülebilirlik taşıyor. Bu nedenle bizim RPC’lerimiz, tek kullanımlık ambalajlara kıyasla doğal kaynakları daha az kullanıyor ve doğayı koruyor. Yaşam süreleri boyunca sürekli bakımları yapılarak her zaman yüksek performans göstermeleri sağlanan RPC’ler ortalama 100 döngü boyunca dayanıyor. Ancak, kırıldıkları takdirde tamir edilerek veya granül haline getirilip yeni RPC’ler üretilerek okyanuslara ve doğal çevreye giden plastik miktarının azalması sağlanıyor.

Tek kullanımlık paketlerle karşılaştırıldığında, IFCO’nun RPC’leri yaklaşık %60 daha az CO2 emisyonu ve %86 daha az katı atık üretirken, %64 daha az enerji ve %80 daha az su kullanıyor.1 Ürün hasarlarını %96’dan fazla azaltan RPC’ler gıda israfını da keskin bir şekilde düşürüyor.

Gıda israfının azaltılması

IFCO RPC’leri gıda israfında keskin bir düşüş sağlıyor – plastik bir kasaya yerleştirilen taze ürünler, tek kullanımlık ambalajlara kıyasla yüzde 96 daha az hasara uğruyor. Bu hem üreticiler, hem perakende satıcılar hem de çevre için iyi bir özelliktir!

Ayrıca, IFCO için Dr. Lippert Quality Management tarafından yakın geçmişte yapılan bir araştırmaya göre IFCO RPC’lerinde taşınan taze gıdalar yaklaşık 4 gün daha fazla tazeliğini koruyor.3 RPC’lerimizin havalandırmalarının iyileştirilmiş olması ve güçlü tasarımları taze gıdaların raf ömrünü uzatıyor.

Herkes için sürdürülebilir yararlar sağlayan IFCO’nun perakendeciler ve üreticiler için Sürdürülebilirlik Sertifikası

Müşterilerimizi sürdürülebilir uygulamalarımıza ayak uydurmaya teşvik etmek için IFCO olarak yıllık sürdürülebilirlik sertifikamızı çıkardık. Her müşteri için enerji ve kaynak tasarruflarını hesaplıyoruz ve tedarik zincirlerinde IFCO RPC’lerini kullanarak tasarruf ettikleri CO2, su, enerji, katı atık ve gıda israfı miktarlarını vurgulayan bir sertifika gönderiyoruz.

Böylece IFCO, aynı zamanda perakendeci ve üreticilerin daha yeşil bir imaj sahibi olmalarına da katkıda bulunuyor. Süpermarketler ve üreticiler de aynı şekilde, kamuoyundaki endişeleri hafifletmek ve yeni Avrupa mevzuatına uyum sağlamak için son yıllarda atıklarını azaltmaya başladılar. RPC’leri kullanarak, perakendeciler sadece yukarıda belirtilen şekillerde yarar sağlamakla kalmıyor, tüketiciler için market alışverişini sürdürülebilir ve bilinçli bir deneyime dönüştürmüş oluyorlar.

Sıfır zarar programımız

IFCO, tüm faaliyet alanlarımızda Sıfır Zarar seviyesine ulaşmayı amaçlayan bir sürekli iyileştirme programının bir parçasıdır: çevre, insan, şirket. .

daha fazla oku

Çalışanlar – Sürdürülebilirlik kendimizden başlıyor

Çevre dostu özelliğimizi dünyaya kendi insanlarımızdan daha iyi yayacak bir yol olabilir mi? çalışanımızın hepsi sürdürülebilir iş teamülleri konusunda eğitilmiştir. Örneğin, ofislerimizde tek kullanımlık bardak, çatal-bıçak veya plastik şişe göremezsiniz. Uzun mesafeli iş seyahatlerini ve gereksiz yazdırma işlerini önlemek için de büyük çaba gösteriyoruz.

İnsanlarımıza da özen gösteriyoruz – Ek eğitim-öğretim ve kişisel gelişim planları uyguluyoruz.

Çalışanların emniyeti ve tedarikçi çeşitliliği konularında en yüksek küresel standartları uygularken yerel uygulamada gerekli esneklikleri gösteriyoruz. IFCO küresel iştirakler ağının her yerinde çeşitlilik ilkesine bağlıdır. Cazip, güvenli, hoşgörülü ve çeşitlilik barındıran bir iş yerinin insanlarımızın içindeki cevheri ortaya çıkardığına ve sürdürülebilirliğin yanı sıra iyi yönetilen bir şirket olarak IFCO’ya da ek bir katkıda bulunduğuna inanıyoruz.

Sosyal sorumluluk: Bağışlardan, elemanların gönüllü çalışmalarına

Tedarik zincirinin daha iyi olmasının hepimizin işine yarayacağını biliyoruz. Sadece IFCO ve müşterileri için değil, içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumların tamamının işine yarar. Bu nedenle her zaman sosyal faaliyetlere ve hayır işlerine katılıyoruz.

IFCO son 10 yıl içinde 300.000 binden fazla RPC’yi dünyanın her yerindeki gıda bankalarına bağışladı. Ayrıca bu kuruluşların dağıttığı gıdaların tazeliğini koruması için kullanılmak üzere soğutmalı araçların finansmanına katkıda bulunduk. IFCO iştirakleri, ihtiyaç sahiplerine gıda temin eden yerel hayır kurumları ve insani yardım kuruluşlarına sık sık mali bağışlar yapıyor.

Yaptığımız sosyal sorumluluk çalışmaları para ve RPC bağışının ötesine de geçiyor ve zaman vererek de katkıda bulunuyoruz. Her çalışanımız yılda üç gün ücretlerini alarak, gıda bankaları gibi kuruluşlarda gönüllü çalışmalar yaparak taze ve ambalajlı gıdaları topluyor veya dağıtıyor.