декларация за поверителност

IFCO SYSTEMS GmbH (общо наричани “IFCO” или “ние”, или “наши”, или “нас”), уважават Вашето право на поверителност и контрол върху разпространението на личната Ви информация. Моля, щракнете тук за списък на нашите местоположения и информация за контакт.

Настоящата декларация важи за този уебсайт и всички мобилни приложения или други онлайн и/или мобилни приложения, или уебсайтове, управлявани от нас или свързани с нас (общо наричани "уебсайт"). Настоящата декларация също описва по какъв начин уебсайтът събира информация от Вас, какви видове информация се събират, как може да използваме предоставената от Вас информация и какви са Вашите права във връзка с поверителността.

Посещавайки нашия уебсайт и/или използвайки услугите, предлагани чрез нашия уебсайт, Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали условията на настоящата Декларация за поверителност. Тази Декларация за поверителност е включена като част от Общите условия на нашия уебсайт, които регулират ползването на нашия уебсайт.

1. ВАША ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА СЪБИРАМЕ

Може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

1.1. Информация за контакт

Ако изберете да използвате функцията за контакт, може да поискате да ни предоставите основна информация за Вас и/или за Вашата компания -- като име, длъжност, имейл адрес -- което ни дава възможност да Ви предоставим услуги и информация и ни помага да контактуваме с Вас възможно най-продуктивно.

В зависимост от Вашите маркетингови предпочитания, събрани в момента, в който подадете искане за повече информация на нашия сайт, може да Ви изпратим маркетингова информация за стоки и услуги, които евентуално Ви интересуват, по пощата, по телефона, по имейл или по друг начин. Имате право да разрешите ("opt in”) или да откажете ("opt out”) определени начини на ползване на Вашата лична информация за тези цели.

1.2. Комуникация

За да подобряваме непрекъснато ефективността на комуникациите за обслужване на клиенти, може да преглеждаме електронната комуникация с Вас относно нейната ефективност. Освен това може да събираме и друга информация, която предоставяте чрез коментари или участие в проучвания.

1.3. Сърфиране

Подробности от Вашите посещения на нашия уебсайт, включително, но не само, данни за трафика, данни за местоположението, уеб дневници и други комуникационни данни, независимо дали това се изисква за нашите собствени цели или по друг начин, и ресурсите, до които имате достъп.

2. IP АДРЕСИ И БИСКВИТКИ

2.1. IP адреси

Нашите уеб сървъри може да събират данни за името на домейна, който сте използвали за достъп до интернет, уебсайта, от който идвате и следващия посетен от Вас уебсайт. Тази информация се събира за измерване на броя посещения на сайта, средната продължителност на престой, преглеждания на страниците и за други статистики относно посетителите на този сайт. Освен това може да използваме събраните данни, за да следим работата на сайта и да го направим по удобен и лесен за ползване.

Когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме определена информация за техническите характеристики и местонахождението на Вашия компютър, за да улесним ползването на сайта. Например може да запишем променливи характеристики на околната среда, като вид браузър, операционна система и скорост на процесора, както и адреса по интернет протокола ("IP" адрес) на Вашия доставчик на интернет услуги, за да предоставим възможно най-доброто качество на нашите услуги. Освен това може да запишем искания и резултати от търсения, за да осигурим точността и ефективността на нашата търсачка. Може да използваме Вашия IP адрес за проследяване на ползването на сайта. Тези данни, генерирани при преглеждането на уебсайтове, могат да се съчетаят с друга предоставена от Вас информация.

2.2. Относно бисквитките

Бисквитките са файлове, често включващи уникални идентификатори, които се изпращат от уеб сървъри към уеб браузъри и които често могат да се върнат обратно към сървъра, когато браузърът изиска страница от него.

Бисквитки могат да се използват от уеб сървъри за идентифициране и проследяване на потребители, когато те навигират различни страници на уеб сайта, както и за идентифициране на потребители, връщащи се на уебсайта. Бисквитки се поставят или от нашия уебсайт (бисквитки на първи страни), или от други уебсайтове, чието съдържание се показва на нашия уебсайт (бисквитки на трети страни).

Бисквитките могат да са "постоянни" или "сесийни/временни" бисквитки. Постоянната бисквитка се състои от текстови файл, изпратен от уеб сървър до уеб браузър, и се съхранява от браузъра и запазва валидността си до зададената дата на валидност (освен ако не бъде изтрит от потребителя преди датата на валидност). От друга страна валидността на сесийната бисквитка изтича в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът се затвори.

2.3. Как използваме бисквитки

Бисквитките не съдържат информация, която Ви идентифицира лично, но Ваша информация, която съхраняваме, може да бъде свързана от нас с информацията, запаметена в и получена от бисквитки.

Ние използваме информацията, която получаваме от Вас, за следните цели:

• за разпознаване на Вашия компютър, когато посещавате нашия уебсайт

• за проследяване на Вашите движения в нашия уебсайт

• за подобряване на функциите на нашия уебсайт

• за анализиране на употребата на нашия уебсайт

За различни цели се използват различни категории бисквитки.

2.4. Управление на бисквитки

Можете да контролирате как браузърът Ви обработва бисквитките, получени от нашия уебсайт. Можете да изберете да откажете всички бисквитки или да бъдете питани преди запазването на бисквитка на твърдия диск, или да приемате само бисквитки от определени уебсайтове, които сте посочили. Информация относно изтриването или контролирането на бисквитки ще намерите на www.AboutCookies.org . Като откажете да приемате бисквитки от нас, може да нямате достъп до някои от характеристиките и функциите, които са на разположение на нашия уебсайт.


3. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Може да използваме получената информация за Вас, за да:

3.1. поддържаме нашия уебсайт

3.2. гарантираме, че съдържанията на нашия уебсайт се представят по възможно най-ефективния начин за Вас и Вашия компютър

3.3. комуникираме с Вас относно нашите продукти, услуги, оферти, събития и промоции и да Ви предлагаме продукти и услуги, които вярваме, че може да Ви интересуват, като например чрез имейл съобщения и бюлетини

3.4. предоставяме обслужване на клиенти, включително чрез отговори на искания за информация относно нашите продукти и услуги (като информация за безопасност на материалите или въпроси за нашите услуги)

3.5. предоставяме специфични услуги по Ваше искане

3.6. улесняваме участието Ви в благотворителни програми и дейности на общността

3.7. поддържаме, оценяваме и подобряваме нашата дейност

3.8. получаваме Вашето мнение и да подобрим нашите продукти, услуги, програми и интернет услуги

3.9. анализираме и усъвършенстваме нашите маркетингови комуникации и стратегии, тенденции и статистики относно използването на нашите интернет услуги

3.10. предпазваме и предотвратяваме измами, неоторизирани транзакции, искове и други задължения и да управляваме излагането на рискове, включително като идентифицираме потенциални хакери и други неоторизирани потребители

3.11. спазваме приложимите законови изисквания и индустриални стандарти, както и нашите политики

4. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Когато предоставяте информация на нашия уебсайт, ние може да споделяме тази информация както следва:

4.1. В рамките на IFCO. Моля, щракнете тук за списък на нашите местоположения и информация за контакт.

4.2. За да изпълним Ваши искания за предоставяне на различни функции, услуги и материали на Ваше разположение, за да отговорим на Вашите запитвания и за други цели, описани в раздела "Как използваме Вашата информация" в настоящата Декларация за поверителност, може да споделим Вашата лична информация или информация за ползване с трети страни, които упражняват функции от наше име (или от името на други субекти, с които осъществяваме дейност), като например компании или физически лица, които: хостват или оперират нашите сайтове; анализират данните; предоставят обслужване на клиенти; изпращат мостри на продукти или управляват плащания; рекламодатели; спонсори или други трети страни, които участват или администрират нашите промоции, или съдействат в маркетинга или при промоции. Нашите услуги може да ви дадат възможност да разрешите („opt in“) получаването на информация или маркетингови предложения от трети страни, или по друг начин да дадете съгласието си за споделяне на Вашата информация с трети страни. Ако се съгласите със споделянето на Вашата лична информация, тя ще бъде разкрита на третата страна при условията на декларацията за поверителност и бизнес практиките на тази трета страна.

4.3. Възможно е да споделяме с трети страни информация, която не е лична, като например сборна потребителска статистика, демографска информация и информация за употреба.

4.4. Можем да разкриваме Вашата лична информация, информация за употреба и друга информация за Вас на страни, които придобиват части от или всички наши активи, както и на адвокати и консултанти. Ако предадем информацията Ви на придобиващата страна, ще положим разумни усилия, за да насочим придобиващия към ползване на информацията Ви по начин, който е в съответствие с тази Декларация за поверителност.

4.5. Ако процедура по несъстоятелност или реорганизация е задействана от или срещу нас, Вашата информация може да се счита за актив на компанията, който може да бъде продаден или предаден на трети страни.

4.6. Ние можем да разкриваме Ваша информация на други, ако имаме добросъвестно убеждение, че сме задължени да направим това по закон или в юридическа процедура, за да отговорим на претенции или да защитим правата, собствеността или сигурността на IFCO, или други.

5. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА НАШИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПА

Предоставяйки ни информация и данни разбирате и потвърждавате, че можем да събираме, използваме и разкриваме лични данни за търговски и маркетингови цели и можем да предоставяме такава информация (в съответствие с условията на тази Декларация за поверителност) в рамките на дружествата на IFCO - някои или всички от които може да са извън Вашата местна юрисдикция.

5.1. Комуникация

За да подобряваме непрекъснато ефективността на комуникациите за обслужване на клиенти, може да прегледаме електронната комуникация с Вас относно ефективност. Доколкото тази комуникация се отнася до клиентските услуги в Европейския съюз или в Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП), такива анализи се извършват въз основа на анонимизирани имейли. Анонимизираме тези имейли в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС и местното законодателство, преди да ги предадем на обработващ лични данни / доставчик на услуги извън ЕС/ЕИП за техния анализ. В малко вероятния случай, че данните се идентифицират повторно след предаването, сигурността на Вашите данни ще бъде защитена чрез подходящи гаранции, включително, но не само, Примерните клаузите съгласно Решението на Европейската комисия (C (2010) 593) от 5 февруари 2010 година относно стандартните договорни клаузи при предаването на лични данни към лицата, които ги обработват, установени в трети страни, които не осигуряват адекватно ниво на защита на данните ("примерни клаузи").

5.2. Къде съхраняваме Вашата лична информация

Моля, имайте предвид, че личните данни, които споделяте, могат да бъдат предавани и съхранявани извън ЕС/ЕИП, както и в база данни и на сървъри в Съединените щати и други страни, където законите не могат да бъдат толкова изчерпателни, колкото тези във Вашата държава на пребиваване или гражданство. Такива трансфери ще се извършват само при наличие на подходящи гаранции, включително, но не само, примерни клаузи.

5.3. Правно основание за обработване

Ваши лични данни ще се събират и обработват само при наличие на правно основание, включително изпълнение на договор (когато обработването е необходимо за сключване или изпълнение на договор с Вас), съгласие или законни интереси. Може да обработваме Вашите лични данни за целите на наши законни интереси, при условие, че обработването не превишава Вашите права и свободи. Когато разчитаме на законни интереси, Вие имате право да възразите. Моля, имайте предвид, че при възражение от Ваша страна, това може да повлияе нашата възможност да Ви предоставяме определени услуги.

Ние обработваме Вашите лични данни въз основа на законни интереси, за да:

• предпазим Вас, нас или трети страни от заплахи за сигурността

• спазваме закони, които важат за нас

• подобрим работата на уебсайта ни

• упражняваме или управляваме нашия бизнес, например за фактуриране и поддръжка на платформата и

• за да разберем и подобрим връзките с нашите търговски партньори и клиенти като цяло

5.4. Европейски надзорен орган

Имате право да подадете жалба към Европейския орган за защита на данни или за надзор относно това, как събираме и използваме Вашата лична информация. За повече информация, моля, свържете се с Вашия регионален орган за защита на данните (данни за контакт с органи за защита на данните са на разположение на http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

6. ИСКАНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вие можете: (i) да поискате информация за или достъп до Вашата информация, с която разполагаме; (ii) да поискате коригиране на неправилна лична информация, с която разполагаме; (iii) да възразите на определени начини на обработване на Вашата лична информация (включително право на отказ „opt-out“ от всякакъв директен маркетинг); (iv) да поискате изтриване на Вашата лична информация,с която разполагаме; и (v) да поискате копие на Вашата лична информация в широко използван, пригоден за машинно четене формат (или да поискате да предадем Вашата лична информация в този формат на доставчик на услуги на трета страна).

Въпреки че можете да упражните някои от тези права директно чрез този уебсайт, много от правата, като например свързаните с искания за изтриване на личните Ви данни, трябва да ни бъдат изпратени както е посочено в раздела "Как да се свържете с нас" от Декларацията за поверителност.

Ние ще вземем предвид такива искания и ще Ви отговорим. Ако отхвърлим искане за достъп, ние ще Ви уведомим за причините за отказа. Възможно е да начислим малка такса и да изискаме потвърждение на Вашата самоличност преди да Ви предоставим копие на Вашата информация, както е разрешено по закон.

7. ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИ

Ние не запазваме Вашите лични данни по-дълго от необходимото, освен когато е налице законна търговска потребност за това (например за да Ви предоставим услугите, които сте изискали или да се съобразим с приложимо правно изискване).

8. СИГУРНОСТ

Ние поддържаме определени административни, технически и физични гаранции за предпазване на Вашата лична информация от загуба, злоупотреба или неразрешен достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Въпреки това предаването на данни по електронен път, както и съхранението на информация, не могат да са напълно сигурни. Не можем да осигурим или гарантираме сигурността на информацията, която ни предавате или която ние придобиваме. Съгласно това Вие трябва да използвате нашия уебсайт на собствен риск.

Ако, противно на всичките ни усилия, възникне нарушение на сигурността на данните, ние ще предприемем всички практически осъществими мерки за ограничаване на вредите. При нарушение на сигурността на данните и в зависимост от обстоятелствата, ние ще Ви информираме относно предприетите действия за предотвратяване на допълнителни вреди.

9. КАКВО ОЩЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ?

9.1. Съдържание, създадено от потребителите

Някои от нашите услуги и функции за социални мрежи Ви позволяват да предавате личното Ви съдържание за публично споделяне. Информация, публикувана по този начин, става публична информация и не е обект на Декларацията за поверителност на този уебсайт. Не можем да контролираме как други могат да използват публично споделена информация.

Публикуване или предаване на информация, комуникация или материали на нашия уебсайт (включително, но не само, уебсайтове на IFCO, които се съдържат в платформи на социални медии, или уебсайтове като Facebook или Twitter) по имейл, чрез публикуване, изпращане на съобщение, качване, изтегляне или по друг начин (общо “предоставяне”), се извършва на собствен риск и без очакване за поверителност. Не можем да контролираме действията на други потребители на платформи на социални медии или уебсайтове и затова не носим отговорност за съдържания или предоставени данни, които се съдържат на такива сайтове и платформи

9.2. Жители на Калифорния и опция Не проследявай („Do-Not-Track“)

Ако сте жител на Калифорния можете да поискате да се въздържим от споделяне на Вашата информация (събрана онлайн или офлайн) с нашите партньорски дружества за техните маркетингови цели, ако тези дружества са отделни юридически лица. Моля, уведомете ни за Вашите предпочитания като се свържете с нас по начина, посочен в раздел "Как да се свържете се нас" на настоящата Декларация за поверителност на този уебсайт.

Понеже понастоящем не е установен консенсус за реакцията на компаниите на сигнали от уеб браузъри и други do-not-track ("DNT") механизми, нашият уебсайт не реагира на DNT сигнали, подавани от уеб браузъри.

9.3. Практики за поверителност на трети страни

Някои от нашите услуги и функции за социални мрежи Ви позволяват да предавате личното Ви съдържание за публично споделяне. Например нашият уебсайт изобразява иконките на Twitter и LinkedIn. Когато щракнете върху тези иконки на трети страни, ще се отвори нов прозорец за уебсайта на тази компания. Информация, публикувана по този начин, става публична информация и не е обект на Декларацията за поверителност на този уебсайт. Не можем да контролираме как други могат да използват публично споделена информация.

Публикуване или предаване на информация, комуникация или материали на нашия уебсайт (включително, но не само, уебсайт на IFCO, който се съдържа в платформи на социални медии, или уебсайт като Facebook или Twitter) по имейл, чрез публикуване, изпращане на съобщение, качване, изтегляне или по друг начин (общо “предоставяне”), се извършва на собствен риск и без очакване за поверителност. Не можем да контролираме действията на други потребители на платформи на социални медии или уебсайтове и затова не носим отговорност за съдържания или предоставени данни, които се съдържат на такива сайтове и платформи..

9.4. Деца

Нашите услуги принципно не са насочени към деца под 16 години. Не събираме съзнателно лична информация от лица под 16 години без родителско съгласие. Ако разберете, че сме събрали лична информация от дете на възраст под 16 години без родителско съгласие, моля, свържете се с нас по долупосочения начин, за да предприемем подходящи действия.

10. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

При въпроси, коментари или притеснения относно настоящата Декларация за поверителност, или ако желаете да актуализираме Вашата информация или Вашите предпочитания, моля, свържете се нашето длъжностно лице по защита на данните на privacy@ifco.com. Алтернативно се свържете с най-близкото до Вас местоположение на компанията. Списък на нашите местоположения е на разположение тук.

11. АКТУАЛИЗАЦИИ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Запазваме правото си по всяко време да променяме или допълваме настоящата Декларация за поверителност. Промени по декларацията ще бъдат публикувани най-малко 30 дни преди влизане в сила на промените. Долната дата посочва кога за последен път е била променена настоящата Декларация за поверителност.

Тази декларация е обновена последно на 30.04.2019, в сила от 31.05.2019.