Proces mycia pojemników PPWU IFCO: zachowanie zgodności z surowymi normami światowymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności

Dla naszych klientów bezpieczeństwo żywności jest najważniejsze. Dlatego w IFCO wymagamy, aby wszystkie nasze centra myjące spełniały ściśle określone, surowe standardy globalne. Dobrze wiemy, że bezpieczeństwo żywności jest dla naszych klientów równie ważne, jak świeżość i jakość produktów. Dlatego ściśle przestrzegamy surowych norm higieny i sanityzacji w naszych zakładach myjących.

Stale udoskonalane rygorystyczne procesy czyszczenia

Po każdym użyciu plastikowe pojemniki wielokrotnego użytku (PPWU) IFCO są odbierane i wysyłane do jednego z naszych zatwierdzonych centrów myjących. Tam są czyszczone zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa żywności i ściśle przestrzeganymi globalnymi standardami z zakresu higieny i sanityzacji. Pojemniki PPWU są wstępnie płukane, myte, a następnie płukane i dezynfekowane środkami dezynfekcyjnymi przed ponownym użyciem.

IFCO stosuje identyczne, sprawdzone procesy mycia i suszenia na całym świecie. Proces czyszczenia, mycia i sanityzacji został zaprojektowany w taki sposób, aby usunąć wszelkie substancje organiczne pozostające na powierzchniach.

Podczas czyszczenia pojemniki PPWU IFCO są przemieszczane przez wysokociśnieniowe maszyny myjące, w których stosuje się agresywne detergenty i ekologiczne środki dezynfekujące, opracowane specjalnie do tunelowych maszyn myjących. Następnie pojemniki są dwukrotnie płukane przy użyciu środka dezynfekującego i czystej wody. System bazuje na idealnym połączeniu detergentu, środka dezynfekującego, temperatury wody, wysokiego przepływu natrysku i czasu mycia, tak aby uzyskać optymalne rezultaty.

Jak dbamy o higienę pojemników PPWU IFCO?

Autorski proces czyszczenia SmartCycle oznacza pewność dla naszych klientów, że wszystkie używane pojemniki PPWU IFCO spełniają surowe, światowe standardy z zakresu higieny. Środki przeciwdrobnoustrojowe stosowane w procesie mycia eliminują lub redukują do bezpiecznych poziomów liczbę mikroorganizmów, w tym szerokie spektrum bakterii, wirusów, drożdży i pleśni.

Bazując na procesie mycia IFCO, nasz globalny partner w dziedzinie sanityzacji zagwarantował, że ponowne użycie PPWU będzie bezpieczne. Nasze zautomatyzowane procesy mycia są monitorowane i podlegają ciągłemu udoskonalaniu oraz walidacji przez IFCO i niezależnych zewnętrznych ekspertów ds. bezpieczeństwa żywności, tak aby zapewnić ich jak największą dokładność i skuteczność.

Proces czyszczenia IFCO SmartCycle RPC

Dzięki czyszczeniu w ramach procesu SmartCycle nasze pojemniki są myte zgodnie z najwyższymi standardami w branży opakowań PPWU. W ten sposób zapewniamy najbardziej wydajne i skuteczne procesy czyszczenia i suszenia pojemników PPWU. Autorski proces czyszczenia SmartCycle oznacza pewność dla naszych klientów, że używane pojemniki PPWU IFCO spełniają surowe, światowe standardy z zakresu higieny. Dla naszych klientów bezpieczeństwo żywności jest najważniejsze. Dlatego w IFCO wymagamy, aby wszystkie nasze centra myjące spełniały ściśle określone, surowe standardy globalne z zakresu higieny.

Nasze centra serwisowe PPWU:

 • są wyposażone w najnowocześniejsze technologie, opracowane przy współpracy z wyspecjalizowanymi dostawcami;
 • starannie dobierają detergenty i środki dezynfekcyjne, dzięki którym obecność mikroorganizmów, substancji toksycznych i innych zanieczyszczeń zachowuje bezpieczny poziom;
 • podlegają audytom prowadzonym przez niezależne instytucje, co zapewnia stałą, wysoką jakość.

Technologia cyfrowa IFCO SmartGuardian™ monitoruje cały proces

Procesy są stale monitorowane elektronicznie przez SmartGuardian™ — nasz autorski system kontroli procesów mycia, który regularnie weryfikuje dane i parametry. System nieustannie monitoruje temperaturę podczas czyszczenia, ciśnienie, stężenie detergentu, stężenie środka dezynfekującego i sporządza raport dla danej zmiany roboczej.

Ponadto SmartGuardian™ ostrzega naszych menedżerów ds. bezpieczeństwa żywności, jeśli jakakolwiek część systemu działa na poziomie niższym od optymalnego — dzięki temu proces może zostać zatrzymany i ponownie skalibrowany do właściwych ustawień. Ręcznie monitorujemy również każdy parametr co najmniej dwa razy na zmianę, aby sprawdzić, czy zautomatyzowany system funkcjonuje prawidłowo.

Detergenty i środki dezynfekujące

Centra serwisowe IFCO używają ustandaryzowanych, bardzo wydajnych detergentów i środków dezynfekujących, aby zapewnić wysoki poziom higieny pojemników PPWU IFCO. Mycie jest realizowane w ramach naszego zatwierdzonego programu czyszczenia i dezynfekcji.

Globalny partner IFCO w zakresie sanityzacji gwarantuje, że pojemniki wyczyszczone i zdezynfekowane w wyznaczony sposób zachowują zgodność z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi oraz wszelkimi lokalnymi przepisami, które mogą mieć zastosowanie. Ponadto poziomy pozostałości mikroorganizmów, substancji toksycznych i innych zanieczyszczeń są zgodne z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami ustanowionymi w przepisach obowiązujących w kraju, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza użytkownika pojemników.

Dodatkowo użycie odpowiednio wyczyszczonych i zdezynfekowanych pojemników PPWU nie spowoduje skażenia mikrobiologicznego ani transmisji substancji toksycznych lub innych zanieczyszczeń (takich jak pozostałości pestycydów) z pojemników IFCO do umieszczonych w nich produktów.

Gwarancja obejmuje usunięcie lub unieszkodliwienie następujących zanieczyszczeń

Chorobotwórcze zarazki pokarmowe i mikroorganizm wytwarzające toksyny, np.:

 • Listeria monocytogenes
 • Salmonella
 • Serotypy Eschericia coli (STEC, EHEC 0104:H4, O157:H7, 0111:H2)
 • Campylobaceter jejuni
 • Staphylococcus aureus
 • Wirus grypy A typ H5N1 („ptasia grypa")
 • Wirus mozaiki pepino
 • Wirus mozaiki pepino (wirus potex)
 • Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis)
 • Pleśnie
 • Pestycydy, herbicydy, fungicydy i ich produkty rozpadu
 • Związki należące do różnych rodzin chemicznych (triazyny, fosforoorganiczne, karbaminiany, fenylomoczniki, neonikotynoidy itp.)
 • Wirus zielonej mozaiki ogórka (CGMMV)
 • Wirus mozaiki pomidora (ToBRFV)

Proces mycia i testowania zgodności higienicznej z certyfikatem ISO

Procesy odbioru, mycia i wysyłki pojemników PPWU są zgodne z certyfikatem ISO 9001. Ponadto nasz proces mycia tunelowego został zatwierdzony przez niezależne, certyfikowane przez ISO laboratorium badawcze pod kątem skuteczności eliminowania bakterii i wirusów z powierzchni pojemników PPWU IFCO.

Aby sprawdzić, czy nasz proces mycia jest skuteczny, firma IFCO i niezależni eksperci ds. bezpieczeństwa żywności rutynowo testują pojemniki PPWU po sanityzacji pod kątem braku patogenów. Wspomaga ich solidny system monitorowania higieny, wdrożony w naszych centrach serwisowych i realizujący m.in. codzienne monitorowanie ATP oraz tygodniowe i kwartalne próby bakteryjne.

W razie wątpliwości lub ostrzeżenia dotyczącego określonych zanieczyszczeń lub mikroorganizmów, firma IFCO przeprowadza serię dodatkowych testów „Wash Challenge" w celu potwierdzenia braku określonych patogenów.

Firma IFCO rejestruje dane dotyczące czyszczenia, udostępniając ścieżkę audytu na poziomie palety w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Jeśli problem zanieczyszczenia pojawi się w łańcuchu dostaw, będziesz w stanie wykazać, że Twoje opakowania PPWU IFCO spełniły wszelkie niezbędne standardy zgodności przed załadunkiem i dystrybucją, w procesach, za jakie odpowiada IFCO.

IFCO — Twój zaufany partner w dziedzinie bezpieczeństwa żywności

Dla specjalistów IFCO bezpieczeństwo żywności jest najwyższym priorytetem. IFCO dba o bezpieczeństwo żywności, zapewniając higienę plastikowych pojemników wielokrotnego użytku (PPWU).

dowiedzieć się więcej

followNewsletter
W czym możemy dziś pomóc?