Oblicz swoje korzyści

Skorzystaj z Kalkulatora Środowiskowego, aby obliczyć korzyści środowiskowe wynikające ze stosowania plastikowych pojemników wielokrotnego użytku (PPWU) firmy IFCO w łańcuchu dostaw świeżej żywności.

Kalkulator IFCO redukcji negatywnego wpływu na środowisko

To narzędzie służy do szacowania średniej redukcji negatywnego wpływu na środowisko, jaką można uzyskać dzięki stosowaniu pojemników PPWU zamiast opakowań jednorazowych w łańcuchu dostaw świeżej żywności.

Wyniki opierają się na średnich wartościach emisji CO2, zużycia wody i generowania odpadów stałych. Przekształciliśmy oszacowane oszczędności w poniższe ekwiwalenty, które lepiej je zobrazują:

  • Zmniejszenie liczby samochodów na drogach
  • Oszczędność wody na podstawie liczby 5-minutowych pryszniców
  • Redukcja ilości odpadów stałych w oparciu o dzienną produkcję odpadów przez jedną osobę

Environmental Reduction Estimator

o tym narzędziu

o tym narzędziu

Obliczenia bazują na następujących badaniach: „Ślad węglowy opakowań żywności”, Stiftung Initiative Mehrweg (SIM); „Porównawcza ocena cyklu życia plastikowych pojemników wielokrotnego użytku oraz pojemników z tektury falistej typu display-ready i non-display-ready, używanych do świeżych produktów”; „Wyznaczenie poziomu psucia się świeżych owoców i warzyw” — Fraunhofer IML oraz Uniwersytet Bonn — Stiftung Initiative Merhweg. Współczynniki konwersji mogą różnić się w zależności od regionu i kraju.

Liczba dostarczonych PPWU

0 samochodów
mniej na drodze

0 kg
less peoples daily trash

0
mniej niż 5 minut pryszniców.

Skontaktuj się z nami, aby dokonać osobistej wyceny

Certyfikat Zrównoważonego Rozwoju

Co roku szacujemy łączny wpływ stosowania opakowań PPWU i przyznajemy Certyfikat Zrównoważonego Rozwoju naszym klientom, aby podkreślić korzyści dla środowiska uzyskiwane dzięki współużytkowaniu opakowań PPWU IFCO w łańcuchach dostaw.

Opakowania PPWU IFCO oraz proces SmartCycle stanowią podstawę gospodarki obiegowej, która przynosi korzyści wszystkim uczestnikom — producentom, sklepom detalicznym, konsumentom i środowisku naturalnemu. Dowiedz się więcej o zrównoważonym łańcuchu dostaw i certyfikacie.
followNewsletter
W czym możemy dziś pomóc?