Zrównoważony rozwój podstawą naszych praktyk biznesowych

Firma IFCO jest światowym liderem w segmencie plastikowych pojemników wielokrotnego użytku (PPWU), których eksploatacja oferuje wiele korzyści finansowych i środowiskowych. Jednak zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju wykracza znacznie poza prostą ofertę opakowań PPWU. Naszą misją jest prowadzenie wydajnej i rentownej firmy bez narażania na szwank naszych obowiązków wobec środowiska, ludzi ani społeczności, z którymi mamy styczność. Ta wizja zawsze stanowi fundament naszych praktyk biznesowych.

W IFCO zrównoważony rozwój postrzegamy jako koncepcję całościową, obejmującą wszystko, co robimy. Rentowność i odpowiedzialność społeczna powinny mieć identycznie wysoki priorytet w działalności gospodarczej. Jako nieliczni nowatorzy na rynku zamierzamy udowodnić, że takie działanie jest możliwe, oraz zademonstrować, jak to osiągnąć.

Pionier zrównoważonego rozwoju

IFCO było pierwszą firmą na świecie, która na początku lat 90. XX wieku wprowadziła nowatorskie pojemniki wielokrotnego użytku z tworzyw sztucznych. Dziś nadal rozwijamy ten produkt i wprowadzamy innowacje. Proces IFCO SmartCycle™ promuje ekologiczne praktyki, począwszy od oszczędności energii, poprzez redukcję ilości odpadów i recykling wody w naszych centrach czyszczących, aż po produkcję nowych pojemników z surowców pozyskanych ze starych. Zrównoważony rozwój jest ważny dla nas wszystkich. To także nasz wspólny obowiązek.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju – trzy „E"

Podejście do zrównoważonego rozwoju przyjęte w firmie IFCO opiera się na trzech filarach:

Environment

Czyli środowisko: ochrona zasobów naturalnych poprzez zmniejszenie ilości odpadów, szkodliwych emisji i zużycia wody, a jednocześnie promowanie wśród klientów bardziej ekologicznego sposobu pracy

Employees

Czyli pracownicy: wdrażanie ekologicznych praktyk operacyjnych w bezpiecznym miejscu pracy oraz wspieranie społeczności, w których żyją i pracują

Engagement

Czyli zaangażowanie: konkretny pozytywny wkład w społeczności, wśród których pracujemy, przekazując pieniądze i tysiące opakowań PPWU na rzecz banków żywności i innych organizacji charytatywnych

Jak projektujemy zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju?

Firma IFCO od początku stosuje zasadę gospodarki obiegu zamkniętego. Jest to już nasza tradycja. W naszym modelu biznesowym stosujemy kompleksowe podejście do łańcucha dostaw świeżych produktów, w ramach którego skupiamy się na ekologicznych systemach opakowań wielokrotnego użytku, które można poddać pełnemu recyklingowi. Maksymalizujemy wydajność oraz minimalizujemy ślad węglowy, zarówno nasz, jak i naszych klientów.

Stosujemy nieskończenie bardziej ekologiczną zasadę gospodarki obiegu zamkniętego o nazwie Share-Reuse-Reduce (udostępniaj, używaj ponownie, redukuj), odrzucając podejścia liniowe typu „take-make-waste" (weź-wytwórz-wyrzuć). Będąc naszym partnerem, redukujesz ilość odpadów — minimalizujesz marnotrawstwo żywności oraz straty energetyczne i materiałowe.

Transportowanie świeżych produktów w PPWU IFCO ma pozytywny wpływ na środowisko, zdrowie ludzi oraz ogólny zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Są to powody, dla których jesteśmy preferowanym partnerem firm ceniących sobie zrównoważony rozwój.

Wszystkie oferowane na rynku europejskim PPWU Lift Lock IFCO mają certyfikat Cradle to Cradle Certified® Silver

Nasze oferowane w Europie PPWU Lift Lock — zoptymalizowane pod kątem owoców i warzyw, mięs i pieczywa — są projektowane, produkowane, udostępniane oraz poddawane recyklingowi zgodnie z najsurowszymi standardami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Ponadto przyznano im certyfikat Cradle to Cradle Certified® Silver (poziom srebrny). Oznacza to, że są pierwszymi i jedynymi PPWU do świeżej żywności z tym oznaczeniem.

Z czym wiąże się posiadanie certyfikatu Cradle to Cradle Certified? Niezależny program Cradle to Cradle Certified® Products to najbardziej zaawansowany na świecie standard projektowania i produkcji zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Jest to najwyższy standard zrównoważonego rozwoju uznawany na całym świecie oraz we wszystkich sektorach przemysłu.

W ramach tego prestiżowego programu certyfikacji pozytywnie oceniono nasze standardy produktowe i procesy produkcyjne na podstawie pięciu kategorii wydajności w zakresie zrównoważonego rozwoju: Stan materiałów, Ponowne wykorzystanie materiałów, Energia odnawialna oraz Zarządzanie śladem węglowym,

Zarządzanie zasobami wodnymi oraz Sprawiedliwość społeczna. Ogólnie otrzymaliśmy certyfikat na poziomie srebrnym. W kategorii „Ponowne wykorzystanie materiałów" przyznano nam natomiast poziom złoty.

Zostając naszym partnerem i decydując się na oferowane w Europie PPWU Lift Lock z certyfikatem C2C Certified Silver, dokonujesz najbardziej zrównoważonego wyboru dla swojego łańcucha dostaw.

"Jesteśmy niezwykle dumni z otrzymania certyfikacji Cradle to Cradle, będącej kamieniem milowym na naszej drodze do większego zrównoważonego rozwoju. Potwierdza to słuszność naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju i przejrzystości w łańcuchu dostaw żywności, a także że jesteśmy właściwym partnerem dla operatorów, którzy cenią sobie ekologiczne rozwiązania."

Ochrona środowiska naturalnego

Plastikowe pojemniki wielokrotnego użytku (PPWU) IFCO oraz proces SmartCycle™ stanowią podstawę gospodarki obiegowej, która przynosi korzyści wszystkim uczestnikom — producentom, sklepom detalicznym, konsumentom i środowisku naturalnemu. SmartCycle™ jest zaawansowanym procesem logistycznym, który IFCO wykorzystuje do zarządzania całym łańcuchem dostaw.

Opakowania PPWU dostępne w ramach poolingu są bardzo trwałe, aby umożliwić współużytkowanie i ponowne wykorzystanie sprzętu. Właśnie dlatego nasze opakowania wielokrotnego użytku zużywają mniej zasobów naturalnych niż opakowania jednorazowego użytku, chroniąc środowisko naturalne. Są one kontrolowane w celu zachowania niezmiennie wysokiej sprawności przez cały okres ich eksploatacji i przeciętnie są używane w 100 cyklach. Jeśli się jednak zepsują, są albo naprawiane, albo przetwarzane na granulat służący do produkcji nowych PPWU, dzięki czemu mniej plastiku trafia do naszych oceanów i środowiska naturalnego.

W porównaniu z opakowaniami jednorazowego użytku opakowania PPWU IFCO generują nawet o 60% mniej CO2 i o 64% mniej odpadów stałych, a ponadto zużywają o 80% mniej energii oraz o 1% mniej wody. Zmniejszają również uszkodzenia produktu o ponad 96%, drastycznie ograniczając marnotrawstwo żywności.

Redukcja marnotrawstwa żywności

Opakowania PPWU IFCO to gwarancja znacznej redukcji ilości odpadów spożywczych — w porównaniu z opakowaniami jednorazowego użytku pakowanie świeżych produktów w pojemniki PPWU zmniejsza uszkodzenia towarów o 96%. Jest to korzystne zarówno dla producentów i sprzedawców detalicznych, jak i dla środowiska!

Ponadto świeże produkty żywnościowe transportowane w opakowaniach PPWU IFCO pozostają świeższe nawet do czterech dni dłużej — wykazało to najnowsze badanie przeprowadzone dla IFCO przez instytut Dr. Lippert Quality Management3. Zoptymalizowana wentylacja i solidna konstrukcja opakowań PPWU przyczyniają się do wydłużenia okresu trwałości świeżej żywności.

Zrównoważone korzyści dla wszystkich: Certyfikat Zrównoważonego Rozwoju IFCO dla sklepów i producentów

Aby zachęcić klientów do wdrażania naszych zrównoważonych praktyk, firma IFCO zainicjowała roczne Certyfikaty Zrównoważonego Rozwoju. Obliczamy oszczędności energii i zasobów dla każdego klienta oraz wystawiamy certyfikat podsumowujący redukcję emisji CO2, zużycia wody, energii, odpadów stałych i strat żywności, które uzyskano dzięki stosowaniu opakowań PPWU w łańcuchu dostaw.

W ten sposób IFCO przyczynia się do bardziej ekologicznego wizerunku sklepów detalicznych i producentów. Zarówno supermarkety, jak i producenci ograniczali ilość odpadów w ciągu ostatnich lat, aby działać zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa i przestrzegać nowych przepisów obowiązujących w Europie. Stosując nasze opakowania PPWU, sprzedawcy detaliczni nie tylko odnoszą opisane wyżej korzyści, ale również sprawiają, że zakupy spożywcze będą zrównoważonym i świadomym ekologicznie doświadczeniem dla konsumentów.

Program „Zero Harm”

Firma IFCO bierze udział w ciagłym programie doskonalenia, którego celem jest uzyskanie miejsca pracy wolnego od szkód czy urazów we wszystkich obszarach biznesowych: środowiska, ludzi oraz przedsiębiorstwa. .

dowiedzieć się więcej

Pracownicy — zrównoważony rozwój zaczyna się od nas samych

Czy istnieje lepszy sposób na promowanie eko-zachowań na świecie niż za pośrednictwem własnego personelu IFCO? All of our employees are trained in sustainable business practices. Na przykład w naszych biurach nie zobaczysz jednorazowych kubków, sztućców czy jednorazowych plastikowych butelek. Dokładamy starań, aby unikać podróży służbowych na duże odległości oraz zbędnego drukowania dokumentów.

Dbamy również o naszych pracowników, zachęcając do dalszego kształcenia, oferując szkolenia i indywidualne plany rozwoju.

Przestrzegamy najbardziej surowych światowych standardów w zakresie bezpieczeństwa pracowników i różnorodności dostawców, z elastyczną realizacją wymagań na szczeblu lokalnym. IFCO angażuje się na rzecz różnorodności w całej globalnej sieci spółek zależnych. Wierzymy, że wspierające, bezpieczne, tolerancyjne i zróżnicowane miejsce pracy wydobywa z naszych pracowników to, co najlepsze i wnosi dodatkowy wkład w zrównoważony rozwój, podobnie jak rozsądnie zarządzany biznes IFCO.

Zaangażowanie społeczne: od darowizn do wolontariatu pracowniczego

Wiemy, że bardziej wydajny łańcuch dostaw służy nam wszystkim. Nie tylko firmie IFCO i naszym klientom, ale także społeczności, wśród której działamy. Oprócz tego chętnie angażujemy się w inicjatywy społeczne i charytatywne.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat firma IFCO przekazała ponad 300.000 opakowań PPWU na rzecz banków żywności na całym świecie. Współfinansujemy również przewozy chłodnicze, aby pomóc tym organizacjom w dystrybucji zgromadzonej żywności. Spółki zależne IFCO często przekazują darowizny finansowe lokalnym organizacjom charytatywnym i humanitarnym dostarczającym żywność ludziom w potrzebie.

Nasze zaangażowanie wykracza poza donacje pieniędzy i opakowań PPWU — poświęcamy również swój czas i energię. Każdy z pracowników IFCO może wykorzystać trzy płatne dni w roku na rzecz wolontariatu w lokalnych organizacjach, takich jak banki żywności, zbiórka lub dystrybucja świeżej i opakowanej żywności.