Praca w IFCO

Nasza kultura korporacyjna jest podstawą sukcesu firmy IFCO. Jesteśmy przekonani, że kultura firmy i wspierające środowisko pracy znacząco zwiększają motywację naszych pracowników i przyczyniają się do długoterminowego sukcesu naszej firmy.

Płaska struktura organizacyjna zapewnia otwartą i zorientowaną na rozwiązania komunikację na wszystkich poziomach. Przyjęty styl zarządzania jest ukierunkowany na cel i wyniki, zapewniając jednocześnie każdemu pracownikowi określoną swobodę działania. Wierzymy w politykę otwartych drzwi i uczciwą wymianę informacji, ponieważ takie podejście pozwala naszym pracownikom całościowo angażować się w działania IFCO.

Jesteśmy globalną korporacją, musimy więc myśleć i prowadzić komunikację ponad barierami językowymi i geograficznymi oraz odpowiednio dostosowywać nasze strategie. Jednak dążąc do osiągnięcia sukcesu na każdym z naszych rynków, staramy się być wystarczająco elastyczni, aby dostosować globalną strategię do lokalnych warunków rynkowych.

Nasz model biznesowy wymaga doskonałej znajomości specyficznych uwarunkowań lokalnych oraz dbałości o bliskie relacje z klientami. Aby to spełnić te wymagania, myślimy globalnie i działamy lokalnie. Dlatego nasz personel operacyjny jest zazwyczaj rekrutowany z poszczególnych krajów i regionów, w których działamy. Zatrudnieni specjaliści są w wysokim stopniu zaznajomieni z indywidualnymi potrzebami klientów oraz znają niuanse kulturowe charakteryzujące poszczególne rynki. Ścisła współpraca z klientami oraz znajomość ich otoczenia gospodarczego ma kluczowe znaczenie dla naszego długoterminowego sukcesu.

Kariera w IFCO

Jako firma usługowa przykładamy dużą wagę do motywacji, przedsiębiorczości i kwalifikacji naszych pracowników, ponieważ te cechy są podstawą obecnego i przyszłego sukcesu firmy IFCO. Menedżerowie mają udział w naszych sukcesach poprzez programy motywacyjne i premiowe zależne od wyników. W ten sposób zachęcamy pracowników do podejmowania inicjatywy i odpowiedzialności.

Ciągłe dążenie do utrzymania i poprawy wyników naszej grupy jest istotną częścią kultury korporacyjnej IFCO.

Ludzie są najważniejsi

Ustanowione procedury i standardy wewnętrzne IFCO wykraczają poza obecnie obowiązujące regulacje. Pracownicy IFCO są kluczem do sukcesu firmy. Obszary naszej działalności dynamicznie się rozwijają, ponieważ oferujemy środowisko pracy wolne od dyskryminacji oraz konkurencyjny poziom wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników.

Aktualne oferty pracy

Zawsze szukamy nowych talentów, pełnych nowatorskich pomysłów, które pomogą nam w dalszym budowaniu relacji z klientami. Dla tych, którzy podzielają nasze zaangażowanie na rzecz ciągłej poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw świeżych produktów, proponujemy naprawdę ekscytujące wyzwania zawodowe.

Poznaj możliwości rozwoju zawodowego oferowane przez IFCO. Jeśli uważasz, że nasza firma będzie idealnym pracodawcą dla osoby o Twoim profilu, prześlij swoje podanie już teraz.

Zobacz wszystkie otwarte stanowiska w Europie, Ameryce Łacińskiej i Azji

Aktualne oferty pracy w Ameryce Północnej

Department

Position

Location

Asset Management

USA, Florida

Asset Management

Colombia

Commercial

Colombia

Commercial

USA, Florida

Customer Service

USA, Florida

Customer Service

USA, Florida

Customer Service

USA, Florida

Finance

Colombia

Finance

Brazil

Finance

Colombia

Finance

Colombia

Finance

USA, Florida

Finance

Colombia

Human Resources

Colombia

Human Resources

USA, Florida

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Austria

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

DEU - Pullach - IFCO RPC

Sales/Business Development

USA, Florida

Sales/Business Development

UKI - High Wycombe

Sales/Business Development

UKI - High Wycombe

Sales/Business Development

Germany

Sales/Business Development

UKI - High Wycombe

Sales/Business Development

UKI - High Wycombe

Supply Chain

BRA - Caucaia

Supply Chain

BRA - Cachoeirinha

Supply Chain

Colombia

Supply Chain

Colombia

Supply Chain

Germany

Supply Chain

USA, Texas

Supply Chain

Colombia

Supply Chain

USA, Georgia

Supply Chain

Colombia

followNewsletter
W czym możemy dziś pomóc?