IFCO RPC-er reduserer kostnader i detaljhandelforsyningskjeder med opptil 23 %

10% Produksjons kostnads reduksjon

 • Raskere og mer effektiv nedkjøling
 • Redusert skader for DC
 • Enkel lagring og montering

25 % kostnadsreduksjon på lager

 • Reduserte kostnader for behandling, lagring og utstyr
 • Reduserte produktskader
 • Redusert belastning

51 % kostnadsreduksjon for detaljhandel

 • Stabil palle
 • Enkel markedsføring og mulighet for utstilling
 • Null emballasjesvinn 

5 % kostnadsreduksjon for transport

 • Sikker stabling gjør pallen stabil
 • Effektiv plassbruk
 • Upåvirket av fuktighet

Disse resultatene er fra en tredjepartistudie gjennomført av Frauenhofer Institute for Material Flow and Logistics.

Detaljhandler kan kalkulere sine besparelser ved hjelp av vårt kalkuleringsverktøy

Kostnad per pakke ved 0 % bruk av IFCO RPC-er

Verktøyet gjør det mulig for forhandlere å angi deres spesifikke parametre for å få et kostnadsestimat som er en nær tilnærming av deres egen forsyningskjede. Inngangsparametere inkluderer:

 • Produktspesifikasjoner: spesifikke produkter, volumer p.a., bruk av papp eller IFCO RPC
 • Forhandlerspesifikasjoner: land, region, relevante kostnader, transportparametre

Kostnad per pakke ved 80 % bruk av IFCO RPC-er

Så estimerer verktøyet direkte og indirekte kostnader ved ulike nivåer av bruk av IFCO RPC-er i systemet og angir kostnadsbesparing vs. 100 % bruk av pappemballasje. Eksempelet under er basert på forsyningskjeden til den representativ forhandler i Sentraleuropa.

IFCO RPC-er reduserer emballasjerelaterte skader med 94 %

IFCO RPC-er gir optimal beskyttelse for ferskvarer. Deres solide konstruksjon og ventilerte sidevegger forsikrer minimal skade og optimal luftstrøm gjennom hele forsyningskjeden, og gir det beste produktet i butikken. Skadereduksjon er dokumentert i en omfattende studie gjennomført av SIM, klikk her for å se studien og resultatene.

Optimal ventilasjon

 • Forbedrer produktkvalitet og holdbarhet
 • Raskere nedkjøling
 • Bedre temperaturkontroll under transport
 • Bidrar til vedlikehold av riktig temperatur ved sentrallageret
 • Ferskere produkt i butikken

Sikker stabling

 • Sammenlåsende design
 • Gir en stabil palle
 • Ergonomisk håndtering for enklere stabling
 • Mindre emballasje kreves
 • Pallestabilitet er upåvirket av fuktighet

Overlegent design

 • Optimalt design for ferskvarer
 • Solid konstruksjon gir sterke et sterkt fundament for forsyningskjeden
 • Sikre hjørnelåser gir stabilitet
 • Pallens vekt støttes av RPC, ikke av produktet inni

IFCO RPC-er reduserer miljøbelastning

* Fraunhofer IBP study, Carbon Footprint of Food packaging, Commissioned by Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) Feb 2018; The Sustainability of Packaging Systems for Fruit and Vegetable Transport in Europe based on Life-Cycle-Analysis, Update 2009", published in February 2009 by Stiftung Initiative Mehrweg; Franklin Associates, 2017,“Comparative Life Cycle Assessment of RPCs and display and non-display ready corrugated containers used for fresh produce applications”


IFCO RPC-er optimaliserer salgspunktet

IFCO RPC-er forbedrer ergonomien og hurtigheten av behandlingen

 • Rask montering og pakking
 • Standardisert fotavtrykk gir konsistens gjennom prosessen
 • Ergonomiske håndtak og design leder til enkel stabling
 • Redusert håndtering trengs for å sikre pallen
 • Solid konstruksjon og ergonomi gjør lasting enkelt

Distribusjonssenter

 • Håndtak fremmer sikker og rask utvelgelse
 • Sammenlåsende design fremmer enkel stabling
 • Standardisert fotavtrykk fremmer konsekvent behandling av ulike produkter
 • Økt produktbeskyttelse betyr at redusert behandling trengs for blandede paller
 • Sikker stabling bygger en mer stabil palle

Butikk

 • Raskere markedsføring og etterfylling
 • Håndtak fremmer enklere håndtering av tunge produkter
 • Sammenlåsende design fremmer enkel stabling
 • Krever ikke tapetkniv
 • Enkel å brette og stable, ingen pressing kreves

IFCO RPC-er støtter matsikkerhet

IFCO SmartCycle™ RPC-rengjøringsprosess og Diversey™ garanterer

Gjennom IFCO SmartCycle RPC-rengjøringsprosess, vaskes våre RPC-er etter de høyeste standardene i RPC-industrien og etter vår HACCP-plan. IFCOs servicesentre er utstyrt med det nyeste og mest moderne rengjørings- og tørkingsutstyret utviklet i nært samarbeid med våre leverandører for å forsikre mest mulig effektive rengjørings- og tørkingsprosesser for våre RPC-er.

Alle IFCO servicesentre bruker Diversey™ rengjørings- og desinfeksjonsmidler, som forsikrer hygienen til alle IFCO RPC-er rengjort med Diversey™ rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler gjennom et integrert rengjørings- og sanitærprogram. Diversey™ har gitt IFCO en garanti om at RPC-er som er ordentlig rengjort og desinfisert med Diversey™ agenter vil ha svært lave verdier av alle mikroorganismer, giftige substanser, og andre urenheter i overensstemmelse med maksimumnivåer etablert av reguleringer i de aktuelle land. 

I tillegg vil bruk av RPC-er som er ordentlig rengjort og desinfisert med Diversey™ agenter ikke resultere i mikrobiell forurensning eller overføring av giftige stoffer eller andre urenheter (f.eks. rester av plantevernmidler) fra IFCO-beholdere til produktene de inneholder.

Garantien dekker følgende:

 • Matbårne sykdomsfremkallende bakterier og giftproduserende mikroorganismer
 • Listeria monocytogeneses
 • Salmonella
 • Eschericia coli serotyper (STEC, EHEC 0104:H4, O157:H7, 0111:H2)
 • Campylobaceter jejuni
 • Staphylococcus aureus
 • Influensa A virustype H5N1 “fugleinfluensa"
 • Peppino mosaicvirus
 • Peppino mosaicpotexvirus
 • Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis)
 • Mugg
 • Plantevernmidler, ugressmidler, soppdreper, og deres nedbrytingsprodukter
 • Sammensetninger som tilhører ulike kjemiske familier (triaziner, organophosphorous, carbamates, phenylureas, neonicotinoids, etc.)

Regn ut miljøbelastning

Vis emballasjeinformasjon

Se tekniske spesifikasjoner

MyIFCO™ webclearing Login