Om Brambles

Måten verden produserer, forflytter og selger varer på, er i forandring. Under varemerkene CHEP og IFCO bidrar Brambles til å flytte flere varer til flere mennesker på flere steder enn noen annen organisasjon på kloden.

Brambles’ mål er å forsyne folk med livets nødvendigheter, hver dag. Verdens største varemerker setter sin lit til at Brambles hjelper dem å transportere varer på en mer effektiv, bærekraftig og trygg måte. Det gjør de med pallene, kassene og containerene som utgjør den globale forsyningskjedens usynlige ryggrad.

Som pionerer innen delingsøkonomien skapte Brambles en av verdens mest bærekraftige logistikkvirksomheter gjennom deling og gjenbruk av plattformer, under en modell kjent som «pooling» eller pallesammenslutning. Brambles tjener primært sektoren for forbrukervarer (f.eks. tørrvarer, dagligvarer samt helse- og personlige pleieprodukter), ferskvarer, drikke, detaljhandel og generelle produksjonsindustrier. Nettverkets skala og tetthet betyr at Brambles raskt kan imøtekomme kundenes skiftende behov.

Brambles har rundt 14 000 ansatte og eier cirka 590 millioner paller, kasser og containere gjennom et nettverk av cirka 850 servicesentre. For mer informasjon, gå til www.brambles.com.