IFCO-estimator for reduksjon av miljøbelastning

Dette verktøyet vil hjelpe med å beregne reduksjonen i negativ miljøpåvirkning – fra blant annet utslipp av klimagasser (CO2), forsuring og overgjødsling – som kan realiseres ved å gå over fra enveisemballasje til gjenbrukbare plastbeholdere for frakt av ferskvarer. For enkelhets skyld kvantifiseres utslippene av klimagasser i form av reduksjonen av antall biler, og forsuring og overgjødsling kvantifiseres i kg av forurensning. Denne kalkulatoren ble laget basert på funnene knyttet til bærekraftigheten av emballasjesystemer for frukt- og grønnsakstransport i Europa basert på livssyklusanalyse, oppdatering 2009», publisert i februar 2009 av Stiftung Initiative Mehrweg

Vekt per sak ( kg )

RPC-er levert

0

Biler av veien per år

0

Bidrag til å beskytte jordens økosystemer

0

Bidrag til å beskytte jordens hav

Legend
Annual CO2 reduction using RPCs = 13.224.134 kg
Annual RPC Solid waste reduction using RPCs = 13.792.420 kg
Annual RPC energy demand reduction using RPCs = 1.734.107 GJ
Annual RPC water use reduction using RPCs = 3.199.741 m3