IFCO-estimator for kostnadsberegning knyttet til arbeidslønn og brekkasje

Dette verktøyet vil hjelpe med å beregne kostnadsbesparelse for distribusjonssenteret for detaljhandel og butikklønnskostnader og produktskadekostnader. Dette er besparelser som skyldes en overgang fra enveisemballasje til gjenbrukbare plastbeholdere for frakt av ferskvarer. Disse beregningene inkluderer ikke ytterligere innsparingspotensial grunnet bedre utstyr, plass, eller transportutnyttelse, reduserte lønnskrav fra arbeidere eller andre betydelige indirekte kostnader som påvirkes av emballasje.

For et omfattende estimat av kostnadsbesparelsen, vennligst ta kontakt med oss.

Legg inn dataene nedenfor for å beregne lønns- og brekkasjebesparelse ved bruk av IFCO RPC-er

Årlige tilfeller med ferskvarer mottatt av distribusjonssenteret (alle emballasjetyper)

Cs mixed eu 1

Antall kasser med ferskvarer mottatt fra distribusjonssenteret i IFCO RPC-er per år

Cs forklift eu 1

Gjennomsnittsverdi per kasse ( €)

Cs mixed eu 1
Resultater

Årlig besparelse på arbeidslønn sammenlignet med 100 % enveisemballasje

---

Årlig besparelse på brekkasje sammenlignet med 100 % enveisemballasje

---