Vi tilbyr effektive, trygge og bærekraftige løsninger for våre kunder

IFCO RPC-er øker effektiviteten i våre kunders forsyningskjeder, fra bedre utnyttelse av plass til redusert tid for behandling, stabling, lasting, reduserte kostnader og en reduksjon i tapte ressurser. Våre RPC-er er også tryggere for brukere en tradisjonell enveisemballasje. De er ergonomisk utformet, noe som reduserer antall belastningsskader og fjerner behovet for tapetkniver. RPC-er bidrar også til å redusere miljøbelastningen av våre kunders forsyningskjeder. Nylige studier utført i både Europa og Nord-Amerika bekrefter at bruk av RPC-er reduserer miljøbelastningen av ferskvareforsyningskjeder sammenlignet med enveis pappemballasje. Finn mer informasjon om vår tilnærming til våre kunder her


* Fraunhofer IBP study, Carbon Footprint of Food packaging, Commissioned by Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) Feb 2018; The Sustainability of Packaging Systems for Fruit and Vegetable Transport in Europe based on Life-Cycle-Analysis, Update 2009", published in February 2009 by Stiftung Initiative Mehrweg; Franklin Associates, 2017,“Comparative Life Cycle Assessment of RPCs and display and non-display ready corrugated containers used for fresh produce applications”


Vi minimaliserer vår belastning på miljøet gjennom kontinuerlig forbedring av våre produkter, operasjoner, og vår forsyningskjede.

Gjennom partnerskap med våre leverandører har vi utviklet ressurseffektivt vaskings- og tørkingsutstyr som bidrar til minimalisering av vårt energi og vann konsum. Våre RPC-ingeniører leter kontinuerlig etter måter å stable våre RPC-er mer effektivt på, for å optimalisere antall RPC-er som kan stables per palle, noe fører til reduserte transportkrav for hver forbedring.

IFCO har installert utstyr for gjenbruk av vann, noe som reduserer vannmengden brukt i vår vaskeprosess. I tillegg bruker vi energisparingsteknologier i våre vaskesentre gjennom kombinert varme- og elektrisitetsproduksjon.

IFCO støtter samfunnene vi opererer i

IFCO støtter matbanker i våre markeder verden rundt gjennom vårt globale ansvarsinitiativ. 


Våre løsninger bidrar til å redusere matsvinn i vår forsyningskjede

IFCO RPC-er reduserer matsvinn grunnet mekanisk skade (knusing, kutt, trykkskader) og upassende temperatur. Våre RPC-ers glatte interiør og solide konstruksjon beskytter bedervelige produkter fra skade ved pakking, stabling og transport, og resulterer i betydelig reduserte skader, og derfor lavere matsvinn i hele forsyningskjeden. En studie fra 2013  gjennomført av Frauenhofer Institutt for Material Flow and Logistics og the Cold-Chain Management Working Group ved Bonn Universitet vurderte potensielle koblinger mellom produktskade og emballasjetype (spesielt RPC-er og enveis pappesker). Gjennom forsyningskjeden ble følgende emballasjeskader observert:

Reduserte emballasjeskader

RPC skadefrekvens: 0,12 %

Skadefrekvens for engangsemballasje: 4,2 %

Reduserte produktskader

Produktskader i RPC-er: 0 %

Produktskader i engangsemballasje: 20 %

Frekvens for emballasjeskader ved sentrallageret

RPC frekvens for emballasjeskader ved sentrallageret

Engangsemballasje frekvens for emballasjeskader ved sentrallageret

I tillegg til reduserte mekaniske skader, er våre RPC-er ventilerte, noe som muliggjør raskere nedkjøling etter innhøsting av bedervelige produkter. Denne ventilasjonen tillater også nærmere temperaturkontroll av produkter ved lagring og transport. Raskere kjøling og bedre kontroll av temperatur etter innhøsting gir lengre holdbarhetsdato for ferskvarer og reduserer svinn. Disse fordelen har blitt bekreftet i studier på jordbær, mangoer, squash, og andre produkter.