Mazgāšanas process IFCO RPC: stingru pasaules standartu ievērošana, lai nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu

Mūsu klientiem pārtikas nekaitīgums ir vissvarīgākais. Tāpēc IFCO pieprasa, lai visās mūsu mazgāšanas iekārtās tiktu ievēroti mūsu stingrie globālie standarti. IFCO zina, ka mūsu klientiem pārtikas nekaitīgums ir tikpat svarīgs kā svaigums un kvalitāte. Tāpēc savās mazgāšanas telpās mēs stingri ievērojam pasaules klases higiēnas un sanitārijas standartus.

Stingri tīrīšanas procesi, kas tiek nepārtraukti uzlaboti

Pēc katras lietošanas reizes IFCO atkārtoti lietojamā plastmasas tara (RPC) tiek savākta un nosūtīta uz kādu no mūsu apstiprinātajiem mazgāšanas centriem. Tur IFCO RPC tiek tīrīta saskaņā ar visaugstākajiem pārtikas nekaitīguma standartiem, stingri ievērojot pasaules higiēnas un sanitārās apstrādes standartus. Pirms atkārtotas nosūtīšanas mūsu RPC tiek priekšmazgāta, mazgāta, skalota un dezinficēta ar dezinfekcijas līdzekļiem.

IFCO visā pasaulē izmanto vienādus mazgāšanas un žāvēšanas procesus. Mūsu tīrīšanas, mazgāšanas un sanitārijas process ir izstrādāts tā, lai no virsmām tiktu noņemti visi organiskie materiāli.

Veicot tīrīšanas procesu, IFCO RPC tiek padota uz augstspiediena mazgāšanas iekārtām, kurās tiek izmantoti kodīgi mazgāšanas līdzekļi un videi nekaitīgi dezinfekcijas līdzekļi, kas paredzēti tieši tuneļu mazgāšanas iekārtām. Pēc tam RPC tiek divreiz skalota, izmantojot dezinfekcijas līdzekli un tīru ūdeni. Lai sasniegtu optimālus rezultātus, sistēma izmanto ideālu mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļa, ūdens temperatūras, augstas plūsmas smidzināšanas un mazgāšanas laika kombināciju.

Kā mēs nodrošinām IFCO RPC higiēnu?

Mūsu SmartCycle tīrīšanas process garantē to, ka katra IFCO RPC vienība, ko izmantojat, atbilst mūsu stingrajiem globālajiem higiēnas standartiem. Mūsu mazgāšanas procesā izmantotais antibakteriālais līdzeklis līdz drošam līmenim samazina vai iznīcina mikroorganismus, piemēram, baktērijas, vīrusus, rauga un pelējuma sēnītes.

Izvērtējot mūsu mazgāšanas procesu, mūsu globālais sanitārijas partneris ir sniedzis garantiju, ka mūsu RPC ir droši atkārtoti lietojama. Turklāt mūsu automatizētos mazgāšanas procesus pastāvīgi uzrauga, uzlabo un apstiprina IFCO un neatkarīgu trešo pušu pārtikas nekaitīguma eksperti, lai nodrošinātu, ka tie ir pēc iespējas rūpīgāki un efektīvāki.

Mūsu SmartCycle RPC tīrīšanas process

Izmantojot IFCO SmartCycle RPC tīrīšanas procesu, mūsu RPC tiek mazgāta saskaņā ar visaugstākajiem RPC nozares standartiem. Tādējādi mēs nodrošinām efektīvākos un iedarbīgākos mūsu RPC tīrīšanas un žāvēšanas procesus. Mūsu SmartCycle tīrīšanas process garantē to, ka IFCO RPC vienības, ko izmantojat, atbilst mūsu stingrajiem globālajiem higiēnas standartiem. Mūsu klientiem pārtikas nekaitīgums ir vissvarīgākais. Tāpēc IFCO pieprasa, lai mūsu mazgāšanas iekārtās tiktu ievēroti mūsu stingrie globālie higiēnas standarti.

Mūsu RPC pakalpojumu centri:

 • Ir aprīkoti ar jaunākajām tehnoloģijām, kas izstrādātas sadarbībā ar mūsu piegādātājiem
 • Rūpīgi izvēlas mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus, kas nodrošina mikroorganismu, toksisko vielu un citu piemaisījumu drošu līmeni
 • Veic neatkarīgu trešo personu auditu, tādējādi nodrošinot nemainīgi augstu kvalitāti

IFCO SmartGuardian™ digitālā tehnoloģija uzrauga procesu

Mūsu procesi tiek nepārtraukti elektroniski uzraudzīti, izmantojot mūsu patentēto mazgāšanas procesu kontroles sistēmu SmartGuardian™, un dati tiek regulāri validēti. Šī sistēma nepārtraukti uzrauga mazgāšanas temperatūru, spiedienu, mazgāšanas līdzekļa koncentrāciju, dezinfekcijas līdzekļa koncentrāciju un sagatavo maiņas ziņojumu.

Turklāt SmartGuardian™ brīdina mūsu pārtikas nekaitīguma vadītājus, ja kāda no sistēmas daļām nedarbojas optimāli, lai procesu varētu apturēt un atkārtoti kalibrēt atbilstoši iestatījumiem. Vismaz divas reizes maiņas laikā mēs arī manuāli uzraugām katru mainīgo lielumu, lai pārbaudītu, vai mūsu automatizētā sistēma atbilst prasībām.

Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi

IFCO servisa centri izmanto standartizētus augstas efektivitātes mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus, lai nodrošinātu IFCO RPC higiēnu, to mazgājot saskaņā ar mūsu apstiprināto tīrīšanas un sanitārijas programmu.

Mūsu globālais sanitārijas partneris ir sniedzis IFCO garantiju, kas apliecina, ka RPC, kas tiek tīrīta un dezinficēta ieteiktajā veidā, atbilst piemērojamajiem valsts un starptautiskajiem noteikumiem un visiem iespējamiem vietējiem noteikumiem un ka mikroorganismu, toksisko vielu un cita piesārņojuma atlieku līmenis atbilst maksimālajam līmenim, kas noteikts darbības valstī piemērojamajos noteikumos.

Turklāt, izmantojot pareizi tīrītu un dezinficētu RPC, nenotiek mikrobioloģisks piesārņojums vai toksisku vielu vai citu piesārņojumu (piemēram, pesticīdu atlieku) pārnese no IFCO tvertnēm uz tajās esošajiem produktiem.

Garantija attiecas uz šādu piesārņotāju likvidēšanu vai dezaktivēšanu

Ar pārtiku pārnēsājamie patogēnie mikroorganismi un toksīnus producējošie mikroorganismi, piemēram:

 • Listeria monocytogeneses
 • Salmonella
 • Eschericia coli serotipi (STEC, EHEC 0104:H4, O157:H7, 0111:H2)
 • Campylobaceter jejuni
 • Staphylococcus aureus
 • A tipa H5N1 gripas vīruss jeb putnu gripa
 • Peppino mozaīkas vīruss
 • Peppino mozaīkas poteksvīruss
 • Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis)
 • Pelējums
 • Pesticīdi, herbicīdi, fungicīdi un to noārdīšanās produkti
 • Savienojumi, kas pieder dažādām ķīmisko vielu grupām (triazīni, fosfororganiskie savienojumi, karbamāti, fenilurīnvielas, neonikotinoīdi u. c.)
 • Gurķu mozaīkas vīruss (CGMMV)
 • Tomātu augļu brūnā puve (ToBRFV)

Mazgāšanas process un higiēnas pārbaude

IFCO RPC savākšanas, mazgāšanas un nosūtīšanas procesu pārbauda trešās puses auditoru uzņēmumi, lai nodrošinātu atbilstību reģionālajām normatīvajām prasībām un nozares iepakojuma procesu kontrolei. Turklāt mūsu tuneļa mazgāšanas procesu ir apstiprinājušas trešās puses pētniecības laboratorijas, nosakot efektivitāti pret nozarē bīstamām baktērijām un vīrusiem.

Lai pārliecinātos, ka mūsu mazgāšanas process ir efektīvs, IFCO un neatkarīgi pārtikas nekaitīguma eksperti regulāri veic dezinficētās RPC testus, lai noteiktu, vai tajā nav patogēnu. Tas ietver mūsu stingro higiēnas uzraudzības sistēmu mūsu pakalpojumu centros, tostarp ikdienas ATP uzraudzību, kā arī iknedēļas un ceturkšņa bakteriālo uztriepju ņemšanu.

Ja rodas bažas vai brīdinājums par konkrētiem piesārņotājiem vai mikroorganismiem, IFCO veic virkni papildu "mazgāšanas izaicinājumu" ar papildu testēšanu, lai pārliecinātos, ka šādu patogēnu nav.

IFCO uzglabā mazgāšanas datus, lai nodrošinātu pārtikas nekaitīguma audita izsekojamību palešu līmenī. Ja kaut kur jūsu piegādes ķēdē rodas piesārņojuma problēma, jūs varēsiet pierādīt, ka jūsu IFCO RPC pirms iekraušanas un izplatīšanas atbilda visiem nepieciešamajiem atbilstības standartiem, ciktāl par to atbild IFCO.

IFCO – jūsu uzticamais pārtikas nekaitīguma partneris

IFCO ir ļoti svarīgs pārtikas nekaitīgums. Uzņēmums IFCO ir apņēmies rūpēties par pārtikas nekaitīgumu un mūsu atkārtoti lietojamas plastmasas taras (RPC) higiēniskumu.

uzzināt vairāk

followNewsletter
How can we help you today?